KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Mở quán ăn nhỏ có cần đăng ký kinh doanh không?

Mở quán ăn nhỏ có cần đăng ký kinh doanh không?

Thưa luật sư, gia đình tôi muốn mở một quán ăn nhỏ bán đồ ăn đêm nhưng tôi đang thắc mắc không biết mình có cần phải đăng ký kinh doanh không. Vậy xin hỏi luật sư Mở quán ăn nhỏ có cần đăng ký kinh doanh không? Cảm ơn luật sư.

01/03/2023


Tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

03/03/2022


Các thông tin công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước

Các thông tin công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định pháp luật hiện hành, các thông tin công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước bao gồm những thông tin gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

03/03/2022


Hình thức và phương tiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Hình thức và phương tiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Mời các Quý khách hàng tham khảo hình thức và phương tiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

03/03/2022


Nguyên tắc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Nguyên tắc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

03/03/2022


Hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh bao gồm những gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo vấn đề này qua bài viết dưới đây.

03/03/2022


Công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Việc công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

03/03/2022


Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

03/03/2022


Chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

03/03/2022


Chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định về chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

03/03/2022


Điều kiện xác định doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Điều kiện xác định doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Theo quy định pháp luật hiện hành, điều kiện xác định doanh nghiệp quốc phòng, an ninh bao gồm những gì? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

03/03/2022


Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Luật sư tư vấn giúp tôi về nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số theo quy định pháp luật hiện hành?

02/11/2021


Xác định doanh thu và mức thuế khoán đối với hộ khoán

Xác định doanh thu và mức thuế khoán đối với hộ khoán

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định xác định doanh thu và mức thuế khoán đối với hộ khoán theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

01/11/2021


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

Luật sư tư vấn giúp tôi về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán là bao lâu? Rất mong nhận được tư vấn sớm từ Luật sư.

01/11/2021


Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

Hộ kinh doanh của tôi muốn nộp thuế theo phương thức thuế khoán. Vì vậy, nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán theo quy định pháp luật hiện hành.

01/11/2021


Căn cứ xác định thuế khoán

Căn cứ xác định thuế khoán

Nhờ Luật sư cho tôi hỏi về các căn cứ xác định thuế khoán theo quy định pháp luật hiện hành là gì?

01/11/2021


Các trường hợp được khai thuế thay, nộp thuế thay

Các trường hợp được khai thuế thay, nộp thuế thay

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, các trường hợp được khai thuế thay, nộp thuế thay bao gồm những trường hợp nào?

01/11/2021


Phương pháp tính thuế khi khai thuế, nộp thuế thay

Phương pháp tính thuế khi khai thuế, nộp thuế thay

Tôi có cho anh A thuê một căn nhà làm địa điểm kinh doanh. Vậy tôi có thể nhờ anh A kê khai, nộp thuế thay được không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp phương pháp tính thuế khi khai thuế, nộp thuế thay.

01/11/2021


Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

Luật sư cho tôi hỏi, phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán được quy định như thế nào?

01/11/2021


Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

01/11/2021


bttop