KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình

Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình

Theo pháp luật hiện hành, việc xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình được quy định như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

06/02/2020


Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

06/02/2020


Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định

Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định

Việc cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý tài sản cố định được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

06/02/2020


Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định của doanh nghiệp

Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định của doanh nghiệp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định của doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

06/02/2020


Tách doanh nghiệp được áp dụng đối với loại hình nào?

Tách doanh nghiệp được áp dụng đối với loại hình nào?

Tôi là thành viên Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần. Hiện công ty đang muốn tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi tách doanh nghiệp được áp dụng đối với loại hình nào?

16/12/2019


Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Mối liên hệ của công ty mẹ với công ty con như thế nào, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con?

16/12/2019


Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong những trường hợp nào?

Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong những trường hợp nào?

Tôi có cam kết góp vốn vào công ty hợp danh, nhưng do vấn đề gia đình mà tạm thời tôi không có khả năng góp vốn như đã cam kết mặc dù công ty đã có yêu cầu lần hai. Vậy tôi có bị khai trừ khỏi công ty không. Luật sư cho tôi hỏi thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong những trường hợp nào?

16/12/2019


Thành viên hợp danh có những quyền và nghĩa vụ gì?

Thành viên hợp danh có những quyền và nghĩa vụ gì?

Tôi là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh. Luật sư cho tôi hỏi thành viên hợp danh có những quyền và nghĩa vụ gì?

16/12/2019


Thành viên hợp danh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân không?

Thành viên hợp danh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân không?

Hiện tôi đang là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh. Tôi muốn thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ để kinh doanh một số lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực mà công ty hợp danh nơi tôi là thành viên đang kinh doanh. Luật sư cho tôi hỏi thành viên hợp danh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân không?

16/12/2019


Trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần

Trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần

Người quản lý công ty cổ phần bao gồm thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác theo quy định. Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm của người quản lý công ty cổ phần?

16/12/2019


Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thẩm quyền triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị được quy định như thế nào?

16/12/2019


Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc công ty cổ phần không

Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc công ty cổ phần không

Tôi được Hội đồng quản trị bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời kiêm Giám đốc công ty cổ phần. Luật sư cho tôi hỏi Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc công ty cổ phần không?

16/12/2019


Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên và thành viên độc lập Hội đồng quản trị có giống nhau không? Luật sư cho tôi hỏi về tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị?

14/12/2019


Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

Công ty tôi là công ty cổ phần, Hội đồng quản trị của công ty quyết định mua lại cổ phần phổ thông. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm 15%. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp này công ty có phải thông báo cho chủ nợ không, điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại như thế nào?

14/12/2019


Điều kiện trả cổ tức của cổ phần phổ thông

Điều kiện trả cổ tức của cổ phần phổ thông

Theo tôi được biết thì công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ một số điều kiện nhất định. Luật sư cho tôi hỏi về điều kiện trả cổ tức của cổ phần phổ thông?

14/12/2019


Cổ đông là cá nhân chết?

Cổ đông là cá nhân chết?

Ông A là cổ đông của công ty cổ phần HK. Trong lúc đang tham gia giao thông, ông A bị một chiếc ô tô đâm trúng và qua đời. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì cổ phần của người đó ở công ty giải quyết như thế nào?

14/12/2019


Các hình thức chào bán cổ phần

Các hình thức chào bán cổ phần

Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện công ty đang muốn tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về các hình thức chào bán cổ phần?

14/12/2019


Hình thức và nội dung của sổ đăng ký cổ đông

Hình thức và nội dung của sổ đăng ký cổ đông

Theo tôi được biết thì công ty phải tiến hành lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi hình thức và nội dung của sổ đăng ký cổ đông như thế nào?

14/12/2019


Quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

Quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại

Tôi là cổ đông của một công ty cổ phần và tôi có nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại. Luật sư cho tôi hỏi pháp luật quy định như thế nào về quyền biểu quyết của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại?

14/12/2019


cổ đông phổ thông công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?

cổ đông phổ thông công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?

Bên cạnh các quyền theo quy định của pháp luật thì cổ đông phổ thông còn phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định. Luật sư cho tôi hỏi về cổ đông phổ thông trong công ty cổ phần có nghĩa vụ gì?

14/12/2019


bttop