KIẾN THỨC DOANH NGHIỆP

Hiểu biết pháp luật Doanh nghiệp là rất cần thiết trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Doanh nghiệp để Quý Khách hàng tham khảo.

Tạm ngừng kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Tạm ngừng kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

Một doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu. Theo quy định pháp luật, khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

12/11/2019


Nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp

Nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động bao gồm những gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

23/10/2019


Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động không?

Doanh nghiệp được gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp được gia hạn giấy phép cho thuê lại lao động không? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

23/10/2019


Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động

Tôi đang muốn bổ sung thêm nghành nghề cho thuê lại lao động vào giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty. Nhưng chưa biết các điều kiện cấp giấy phép cho thuê lại lao động là gì? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

23/10/2019


Thế nào được coi là công ty mẹ?

Thế nào được coi là công ty mẹ?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thế nào được coi là công ty mẹ theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

23/10/2019


Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Đăng ký kinh doanh ở đâu?

Đăng ký kinh doanh ở đâu?

Khi muốn thành lập doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh, các cá nhân, tổ chức phải thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền. Vậy đăng ký kinh doanh ở đâu?

29/08/2019


Trao đổi thông tin cảnh báo các trường hợp vi phạm pháp luật thuế

Trao đổi thông tin cảnh báo các trường hợp vi phạm pháp luật thuế

Việc trao đổi thông tin cảnh báo các trường hợp vi phạm pháp luật thuế được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

Phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

Nguyên tắc phân công cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp bao gồm những gì? Việc phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

29/08/2019


Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động

Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động

Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản. Vậy nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bao gồm những gì?

29/08/2019


Giám sát hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Giám sát hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Việc giám sát hoạt động của doanh nghiệp xã hội được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Việc công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

Xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

08/08/2019


Thẩm quyền và hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Thẩm quyền và hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Thẩm quyền và hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2019


Phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Việc phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2019


Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh

Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh

Quy định của pháp luật mới nhất về nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh?

08/08/2019


Hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh

Hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh

Việc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2019


bttop