TIN NHANH

Luật Huy Thành là Công ty Luật uy tín tại Hà Nội. Chúng tôi liên tục cập nhật các Văn bản, kiến thức, và thông tin pháp luật tới Quý Khách hàng.

Mức phạt đối với việc chậm sang tên xe máy

Mức phạt đối với việc chậm sang tên xe máy

Tôi có bán chiếc xe máy được một thời nhưng do có việc không làm thủ tục sang tên luôn được. Vậy mức phạt đối với việc chậm sang tên xe máy là bao nhiêu?

15/01/2019


Quyết định kỷ luật viên chức

Quyết định kỷ luật viên chức

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyết định kỷ luật viên chức theo quy định pháp luật hiện hành.

26/11/2018


Thủ tục thông báo về thi hành án dân sự trực tiếp cho cá nhân

Thủ tục thông báo về thi hành án dân sự trực tiếp cho cá nhân

Thủ tục thông báo về thi hành án dân sự trực tiếp cho cá nhân đưuọc pháp luật quy định như thế nào?

05/11/2018


Thẩm quyền ra lệnh trích xuất, đề nghị ra lệnh trích xuất phạm nhân

Thẩm quyền ra lệnh trích xuất, đề nghị ra lệnh trích xuất phạm nhân

Cơ quan, người tiến hành tố tụng khi có yêu cầu trích xuất phạm nhân phải gửi văn bản yêu cầu cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh nơi cơ quan, người tiến hành tố tụng có yêu cầu trích xuất để yêu cầu cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền ra lệnh trích xuất. Vậy thẩm quyền ra lệnh...

05/11/2018


Thông báo về thi hành án dân sự

Thông báo về thi hành án dân sự

Việc thông báo về thi hành dân sự phải thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ra văn bản quyết định thi hành án dân sự.

05/11/2018


Gửi quyết định về thi hành án dân sự

Gửi quyết định về thi hành án dân sự

Gửi quyết định về thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào? Thời hạn gửi quyết định về thi hành án dân sự là bao lâu?

05/11/2018


Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án dân sự

Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án dân sự

Thu hồi, sửa đổi, bổ sung, hủy quyết định về thi hành án dân sự được pháp luật quy định như thế nào?

05/11/2018


Thời hạn ra quyết định thi hành án dân sự

Thời hạn ra quyết định thi hành án dân sự

Thời hạn ra quyết định thi hành án dân sự theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

05/11/2018


Gửi văn bản yêu cầu trích xuất phạm nhân

Gửi văn bản yêu cầu trích xuất phạm nhân

Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao khi có yêu cầu trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố thì việc gửi văn bản yêu cầu trích xuất phạm nhân phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

05/11/2018


Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

Sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định pháp luật.

05/11/2018


Thủ tục trích xuất phạm nhân

Thủ tục trích xuất phạm nhân

Trích xuất phạm nhân là gì? Thủ tục trích xuất phạm nhân được thực hiện như thế nào?

05/11/2018


Thực hiện thỏa thuận hòa giải thành

Thực hiện thỏa thuận hòa giải thành

Thực hiện thỏa thuận hòa giải thành theo quy định pháp luật được thực hiện như thế nào?

03/11/2018


Hòa giải thành

 Hòa giải thành

Luật sư cho tôi hỏi về việc hòa giải thành được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

03/11/2018


Kết thúc hòa giải

Kết thúc hòa giải

Theo quy định pháp luật hiện hành thì trường hợp nào sẽ kết thúc hòa giải?

03/11/2018


Tiến hành hòa giải

Tiến hành hòa giải

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề tiến hành hòa giải theo quy định pháp luật hiện hành.

03/11/2018


Thủ tục miễn chấp hành án phạt tù

Thủ tục miễn chấp hành án phạt tù

Viện kiểm sát có thẩm quyền nơi người chấp hành án phạt tù đang cư trú hoặc làm việc lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu xét miễn chấp hành án phạt tù. Vậy thủ tục miễn chấp hành án phạt tù được quy định như thế nào?

02/11/2018


Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Cơ quan có thẩm quyền đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù có trách nhiệm lập hồ sơ và chuyển cho Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự quân khu nơi phạm nhân đang chấp hành án xem xét, quyết định. Vậy thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được quy định như thế nào?

02/11/2018


Thi hành Quyết định của Tòa án về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Thi hành Quyết định của Tòa án về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Việc thi hành Quyết định của Tòa án về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện như thế nào?

02/11/2018


Xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu mở phiên họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù bằng Hội đồng gồm ba Thẩm phán, có sự tham gia của Kiểm sát viên cùng cấp.

02/11/2018


Thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù

Việc thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện như thế nào?

02/11/2018


bttop