LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Quyết định thi hành án treo theo quy định của pháp luật

Quyết định thi hành án treo theo quy định của pháp luật

Quyết định thi hành án treo theo quy định của pháp luật có nội dung ra sao và phải gửi cho những cá nhân, tổ chức nào?

27/02/2020


Thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết

Thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết

Nếu một người đang ở trong tù mà chết thì giải quyết thế nào. Mong luật sư giải đáp giúp tôi về vấn đề thủ tục giải quyết trường hợp phạm nhân chết?

27/02/2020


Chức năng của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát người hưởng án treo

Chức năng của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát người hưởng án treo

Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có nhiệm vụ, quyền hạn như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây về chức năng của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao giám sát người hưởng án treo.

27/02/2020


Quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình

Quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình

Ngay khi có quyết định thi hành án tử hình, Chánh án Tòa án đã ra quyết định thi hành án có văn bản yêu cầu Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng thi hành án tử hình....

27/02/2020


Hình thức và trình tự thi hành án tử hình

Hình thức và trình tự thi hành án tử hình

Việc thi hành án tử hình được thực hiện theo hình thức và trình tự như thế nào? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây về hình thức và trình tự thi hành án tử hình.

27/02/2020


Hồ sơ thi hành án tử hình

Hồ sơ thi hành án tử hình

Hồ sơ thi hành án tử hình do cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập, quản lý và được lưu giữ, bảo quản bao gồm những tài liệu nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

27/02/2020


Việc gặp thân nhân của phạm nhân

Việc gặp thân nhân của phạm nhân

Tôi có đứa con mới đi tù do phạm tội cố ý gây thương tích, tôi rất nhớ con và muốn gặp con. Nhưng theo tôi được biết, muốn gặp con phải theo quy định của pháp luật. Vậy luật sư cho tôi hỏi, việc gặp thân nhân của phạm nhân cụ thể theo Luật thi hành án như thế nào?

27/02/2020


Chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế, sinh hoạt văn hóa đối với phạm nhân dưới 18 tuổi

Chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế, sinh hoạt văn hóa đối với phạm nhân dưới 18 tuổi

Phạm nhân là người dưới 18 tuổi thì tiêu chuẩn về định lượng ăn, mặc, chăm sóc y tế và sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có được thực hiện theo chế độ riêng không? Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về chế độ ăn, mặc, chăm sóc y tế, sinh hoạt văn hóa đối với phạm nhân dưới 18 tuổi?

27/02/2020


Việc thực hiện trích xuất phạm nhân

Việc thực hiện trích xuất phạm nhân

Luật sự cho tôi hỏi nếu có yêu cầu trích xuất phạm nhân thì việc thực hiện trích xuất phạm nhân có quy định cụ thể như thế nào?

27/02/2020


Quyết định thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật

Quyết định thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật

Thẩm quyền ra quyết định thi hành án tử hình thuộc cơ quan nào? Nội dung quyết định bao gồm những gì? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây về quyết định thi hành án tử hình theo quy định của pháp luật.

27/02/2020


Chế độ gặp, liên lạc với thân nhân đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi

Chế độ gặp, liên lạc với thân nhân đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi

Phạm nhân là người dưới 18 tuổi thì chế độ gặp, liên lạc điện thoại với thân nhân được thực hiện như thế nào? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây về chế độ gặp, liên lạc với thân nhân đối với phạm nhân là người dưới 18 tuổi.

27/02/2020


Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù mới nhất

Hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù mới nhất

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định mới thì hồ sơ đưa người bị kết án đến nơi chấp hành án phạt tù mới nhất?

27/02/2020


Gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có trách nhiệm gì?

Gia đình người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có trách nhiệm gì?

Con tôi được tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày được tha tù trước thời hạn có điều kiện, con tôi đã đến trình diện Ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý để cam kết chấp hành nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. Ủy ban nhân dân cấp xã cũng yêu cầu gia đình tôi phối hợp để quản lý....

27/02/2020


Chế độ quản lý, giáo dục phạm nhân dưới 18 tuổi

Chế độ quản lý, giáo dục phạm nhân dưới 18 tuổi

Phạm nhân là người dưới 18 tuổi thì việc quản lý, giáo dục, học văn hóa, học nghề, lao động có được thực hiện theo chế độ riêng phù hợp với sức khỏe, độ tuổi hay không? Luật sư cho tôi hỏi về chế độ quản lý, giáo dục phạm nhân dưới 18 tuổi?

27/02/2020


Hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự mới nhất

Hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự mới nhất

Trong mỗi lĩnh vực, pháp luật đều quy định những hành vi bị nghiêm cấm để đảm bảo việc thực hiện một cách đúng đắn những quy định của pháp luật, ngăn chặn những việc làm xấu gây hậu quả không thể khắc phục. Vậy luật sư cho tôi hỏi, hành vi bị nghiêm cấm trong thi hành án hình sự mới nhất như thế nào?

27/02/2020


Hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính 02 lần trở lên trong thời gian thử thách, thì Tòa án có thể hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện đối với người đó và buộc họ phải chấp hành phần hình phạt tù còn lại chưa chấp hành. Luật sư cho tôi hỏi việc hủy quyết...

27/02/2020


Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú

Trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vì lý do chính đáng mà phải thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc thì phải đảm bảo các điều kiện nào? Luật sư cho tôi hỏi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú thì giải quyết như thế nào?

27/02/2020


Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc pháp luật

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc pháp luật

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính xử lý như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

27/02/2020


Kiểm điểm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Kiểm điểm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện

Anh A là người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, mặc dù đã được yêu cầu hằng tháng phải báo cáo bằng văn bản với Ủy ban nhân dân cấp xã được giao quản lý về tình hình chấp hành nghĩa vụ của mình nhưng anh A lại không thực hiện. Việc anh A vi phạm nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có bị tiến hành kiểm điểm không?...

27/02/2020


Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vắng mặt tại nơi cư trú

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vắng mặt tại nơi cư trú

Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có thể vắng mặt tại nơi cư trú nếu có lý do chính đáng và phải xin phép theo quy định. Vậy thời gian vắng mặt tại nơi cư trú có được tính vào thời gian thử thách không? Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vắng mặt tại nơi cư trú được quy định như thế nào?

27/02/2020


bttop