LĨNH VỰC HÌNH SỰ

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hình sự là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hình sự, kiến thức Luật Hình sự, Tư vấn Luật Hình sự và Văn bản Pháp luật Hình sự.

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại trong thực hiện đặc xá

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại trong thực hiện đặc xá

Thẩm quyền và thời hạn giải quyết khiếu nại trong thực hiện đặc xá được quy định như thế nào?

14/02/2019


Thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Vấn đề thực hiện Quyết định đặc xá trong trường hợp đặc biệt được quy định như thế nào theo pháp luật mới nhất?

14/02/2019


Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt

Quy định pháp luật mới nhất về trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt?

14/02/2019


Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá

Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá

Quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

14/02/2019


Thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá

Thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá

Vấn đề thẩm định hồ sơ đề nghị đặc xá được quy định như thế nào thep pháp luật hiện hành?

14/02/2019


Hồ sơ đề nghị đặc xá

Hồ sơ đề nghị đặc xá

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ đề nghị đặc xá theo quy định của pháp luật hiện hành.

14/02/2019


Quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá

Quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá theo quy định pháp luật.

14/02/2019


Các trường hợp không được đề nghị đặc xá

Các trường hợp không được đề nghị đặc xá

Theo quy định pháp luật mới nhất thì có các trường hợp không được đề nghị đặc xá nào?

14/02/2019


Điều kiện của người được đề nghị đặc xá

Điều kiện của người được đề nghị đặc xá

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật thì điều kiện của người được đề nghị đặc xá bao gồm những gì?

14/02/2019


Điều kiện để được ra tù trước thời hạn

Điều kiện để được ra tù trước thời hạn

Luật sư cho tôi hỏi về những điều kiện để được ra tù trước thời hạn theo quy định pháp luật mới nhất?

14/01/2019


Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo

Điều kiện và mức rút ngắn thời gian thử thách của án treo theo quy định pháp luật hiện hành?

14/01/2019


Điều kiện hưởng án treo

Điều kiện hưởng án treo

Tôi bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc với giá trị 5 triệu đồng. Giờ tôi muốn xin hưởng án treo nên mong Luật sư tư vấn giúp tôi về những điều kiện hưởng án treo theo quy định pháp luật hiện hành?

14/01/2019


Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật mới nhất.

14/01/2019


Tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên cao cấp theo quy định pháp luật hiện hành.

11/01/2019


Tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên trung cấp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

11/01/2019


Tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên sơ cấp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên sơ cấp

Tiêu chuẩn bổ nhiệm Điều tra viên sơ cấp theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những gì?

11/01/2019


Tiêu chuẩn chung của Điều tra viên

Tiêu chuẩn chung của Điều tra viên

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tiêu chuẩn chung của Điều tra viên theo quy định pháp luật hiện hành.

11/01/2019


Những hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra hình sự

Những hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra hình sự

Những hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra hình sự theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những hành vi nào?

11/01/2019


Thẩm quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động Điều tra

Thẩm quyền kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động Điều tra

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động Điều tra được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

11/01/2019


Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra

 Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra

Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra theo quy định pháp luật hiện hành gồm những loại cơ quan nào?

11/01/2019


bttop