NGÂN HÀNG

Dịch vụ pháp lý tư vấn Tài chính - Ngân hàng là một trong những lĩnh vực hoạt động thế mạnh của Luật Huy Thành. Tư vấn của Luật Huy Thành trong lĩnh vực vực mang tính chuyên sâu và hiệu quả cao.

Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép có bị xử phạt hay không?

Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép có bị xử phạt hay không?

Xin chào luật sư, tôi có một câu hỏi muốn tham khảo ý kiến của luật sư. Tôi tham khảo bạn bè và nhiều người thì họ bảo muốn đổi ngoại tệ thì không nên ra ngân hàng vi thủ tục phức tạp mà tỉ giá lại cao, muốn đổi thì ra phố X mà đổi. Cho tôi hỏi việc đổi ngoại tệ như vậy có hợp pháp hay không mà tỉ giá lại thấp hơn so với ngân hàng?

05/01/2018


bttop