TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Công ty đại chúng có được mua lại cổ phiếu của chính mình?

Công ty đại chúng có được mua lại cổ phiếu của chính mình?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình có được không? Mong luật sư tư vấn giúp.

29/06/2020


Điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

Công ty tôi đã chào bán cổ phiếu lần đầu ra chông chúng, hiện nay chúng tôi muốn chào bán thêm lần thứ 2 có cần phải đáp ứng điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng không? Mong luật sư giải đáp

27/06/2020


Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng

Điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng

Doanh nghiệp tôi là công ty đại chúng đang có dự định phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tuy nhiên chúng tôi chưa hiểu về các điều kiện chào bán chứng khoán riêng lẻ của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật. Mong luật sư giải đáp.

27/06/2020


Thay đổi người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện như thế nào?

Thay đổi người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện như thế nào?

Công ty tôi đã đăng ký kinh doanh và hoạt động được 5 năm. Nay chúng tôi muốn làm thủ tục thay đổi người đại diện của doanh nghiệp nhưng người đại diện của công ty hiện đang bị treo mã số thuế. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp về việc thay đổi người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện như thế nào?

29/04/2020


Các trường hợp giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Các trường hợp giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ủy ban nhân dân cùng cấp với cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quyết định giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Vậy các trường hợp giải thế bắt buộc đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là những trường hợp nào?

28/04/2020


Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký khi thuộc một trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Vậy các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là những trường hợp nào?

28/04/2020


Thủ tục giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Thủ tục giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã A do hợp tác xã không đảm bảo đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định trong 12 tháng liên tục. Luật sư cho tôi hỏi thủ tục giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào?

28/04/2020


Thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Thủ tục đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

Hai hay nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có thể hợp nhất thành một hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mới, đồng thời chấm dứt tồn tại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bị hợp nhất. Vậy, Luật...

28/04/2020


Sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Một hoặc một số hợp tác xã có thể tự nguyện sáp nhập vào một hợp tác xã khác; một hoặc một số liên hiệp hợp tác xã có thể tự nguyện sáp nhập vào một liên hiệp hợp tác xã khác. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi việc sáp nhập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào?

28/04/2020


Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp

Việc báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

28/04/2020


Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội

Theo pháp luật hiện hành, tiêu chí, quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp xã hội được quy định như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

28/04/2020


Nghĩa vụ của doanh nghiệp là gì?

Nghĩa vụ của doanh nghiệp là gì?

Tôi đang có băn khoăn không biết theo quy định pháp luật hiện hành, nghĩa vụ của doanh nghiệp là gì? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

28/04/2020


Doanh nghiệp có các quyền gì?

Doanh nghiệp có các quyền gì?

Tôi muốn hỏi một doanh nghiệp được thành lập thì sẽ có những quyền như thế nào? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề doanh nghiệp có các quyền gì?

28/04/2020


Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã

Gia đình tôi đang có ý định tham gia vào hợp tác chăn nuôi ở địa phương để phát triển kinh tế. Theo tôi được biết, để trở thành thành viên của hợp tác xã, gia đình tôi phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Luật sư cho tôi hỏi điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã là gì?

25/04/2020


Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Sáng lập viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là đối tượng thực hiện các công việc để tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Luật sư cho tôi hỏi thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào?

25/04/2020


Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên

Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên

Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp của thành viên, hợp tác xã thành viên được quy định với mức tỷ lệ như thế nào? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

25/04/2020


Trả lại, thừa kế vốn góp trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trả lại, thừa kế vốn góp trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp, để thừa kế cho thành viên, hợp tác xã thành viên trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi việc trả lại, thừa kế vốn góp trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào?

25/04/2020


Trình tự đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trình tự đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trước khi hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi trình tự đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được tiến hành như thế nào?

25/04/2020


Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Tôi là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, tôi đã tiến hành nộp hồ sơ thành lập hợp tác xã tại Phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. Tuy nhiên Phòng tài chính – kế hoạch trả lời bằng văn bản cho tôi là hồ sơ đăng ký không hợp lệ. Luật sư cho tôi...

25/04/2020


Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trước khi hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Vậy,...

25/04/2020


bttop