TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tôi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty A và đã được Tòa án nhân dân thụ lý. Vậy trong thời hạn bao lâu thì Tòa án nhân dân phải thông báo về việc thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản cho doanh nghiệp đó?

08/04/2020


Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Tôi là chủ nợ của công ty A, tôi đã nộp đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản công ty do đã hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà công ty không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với tôi. Luật sư cho tôi hỏi, trong thời hạn bao lâu thì Tòa án sẽ phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá...

08/04/2020


Quyết định không mở thủ tục phá sản

Quyết định không mở thủ tục phá sản

Tôi là người lao động của công ty A. Hiện đã quá thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả lương theo quy định của pháp luật nhưng công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Tôi nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản và đã được Tòa án nhân dân thụ lý. Tuy nhiên, sau 30 ngày kể từ ngày thụ lý, Tòa án nhân dân lại ra quyết định không...

08/04/2020


Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản phải được Tòa án thông báo cho những chủ thể nào? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây về vấn đề thông báo quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản?

08/04/2020


Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có trách nhiệm chỉ định Quản tài viên hoặc doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Vậy việc chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản căn cứ vào những yếu tố nào?

08/04/2020


Thời hạn đề nghị xem xét lại quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Thời hạn đề nghị xem xét lại quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản

Tôi là chủ nợ của công ty A, dù đã đến hạn thanh toán nhưng công ty không thực hiện nghĩa vụ của mình. Tôi làm đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản công ty A và đã được Tòa án thụ lý. Tuy nhiên, sau 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn, Tòa án ra quyết định không mở thủ tục phá sản vì xét thấy công ty không...

08/04/2020


Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản khi giải quyết phá sản

Xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản khi giải quyết phá sản

Nghĩa vụ tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã khi giải quyết phá sản được xác định như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành về xác định giá trị nghĩa vụ về tài sản khi giải quyết phá sản?

08/04/2020


Xử lý tài sản còn lại của doanh nghiệp sau khi thanh toán các khoản theo quy định

Xử lý tài sản còn lại của doanh nghiệp sau khi thanh toán các khoản theo quy định

Tôi là thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty tôi đã nhận được quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án nhân dân. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định của pháp luật thì tài sản của công ty vẫn còn. Luật sư cho tôi hỏi việc xử lý tài sản còn lại của doanh nghiệp sau khi...

08/04/2020


Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới khi giải quyết phá sản

Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới khi giải quyết phá sản

Trường hợp nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ liên đới về một khoản nợ mà một hoặc tất cả các doanh nghiệp, hợp tác xã đó mất khả năng thanh toán thì chủ nợ có thể đòi bất cứ doanh nghiệp, hợp tác xã nào trong số đó thực hiện việc trả nợ cho mình được không? Nghĩa vụ về tài sản trong trường hợp nghĩa vụ liên đới khi giải quyết phá sản được...

08/04/2020


Nguyên tắc tiến hành Hội nghị chủ nợ

Nguyên tắc tiến hành Hội nghị chủ nợ

Khi tiến hành Hội nghị chủ nợ phải tuân theo một số nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về nguyên tắc tiến hành Hội nghị chủ nợ qua bài viết dưới đây?

08/04/2020


Phương pháp bù trừ nghĩa vụ khi giải quyết phá sản

Phương pháp bù trừ nghĩa vụ khi giải quyết phá sản

Sau khi Tòa án nhân dân có quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán được thực hiện việc bù trừ nghĩa vụ đối với hợp đồng được xác lập trước khi có quyết định mở thủ tục phá sản. Luật sư cho tôi hỏi phương pháp bù trừ nghĩa vụ khi giải quyết phá sản bao gồm những phương pháp nào?

08/04/2020


Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ

Triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ

Tôi là một trong số các chủ nợ có tên trong danh sách chủ nợ của công ty A. Luật sư cho tôi hỏi trước khi khai mạc Hội nghị chủ nợ thì tôi có được thông báo trước không và thời hạn thông báo trước là bao lâu? Việc triệu tập và gửi thông báo triệu tập Hội nghị chủ nợ được quy định như thế nào?

08/04/2020


Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Thời hạn để thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán theo Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh. Vậy trường hợp Hội nghị chủ nợ không xác định được thời hạn thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh thì thời hạn này được xác định như thế nào?

08/04/2020


Thành viên Ban đại diện chủ nợ

Thành viên Ban đại diện chủ nợ

Luật sư cho tôi hỏi thành viên Ban đại diện chủ nợ có số lượng như thế nào và trách nhiệm của Ban đại diện chủ nợ?

08/04/2020


Đề nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

Đề nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ

Hội nghị chủ nợ đưa ra Nghị quyết, trong đó kết luận đề nghị áp dụng biện pháp phục hồi hoạt động kinh doanh đối với doanh nghiệp. Tôi là một trong số những chủ nợ của doanh nghiệp và tôi không đồng ý với kết luận của Nghị quyết này. Luật sư cho tôi hỏi tôi có thể đề nghị xem xét lại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ hay không?

07/04/2020


Các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán phải nêu rõ các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh; các điều kiện, thời hạn và kế hoạch thanh toán các khoản nợ. Luật sư cho tôi hỏi các biện pháp để phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật bao gồm những biện pháp nào?

07/04/2020


Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh

Sau khi Thẩm phán ra quyết định công nhận Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán thì những chủ thể nào có trách nhiệm giám sát hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã? Luật sư cho tôi hỏi về việc giám sát thực hiện phương án phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh...

07/04/2020


Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

Hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh

Đã hết thời hạn 03 năm kể từ ngày Hội nghị chủ nợ thông qua phương án phục hồi hoạt động kinh doanh nhưng doanh nghiệp A vẫn mất khả năng thanh toán. Thẩm phán ra quyết định đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp A. Luật sư cho tôi hỏi hậu quả pháp lý của việc đình chỉ thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh là gì?

07/04/2020


Yêu cầu tổ chức thực hiện thanh lý tài sản

Yêu cầu tổ chức thực hiện thanh lý tài sản

Việc yêu cầu Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản tổ chức thực hiện thanh lý tài sản do ai thực hiện và thời hạn yêu cầu như thế nào? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây về yêu cầu tổ chức thực hiện thanh lý tài sản.

07/04/2020


Xử lý tranh chấp tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Xử lý tranh chấp tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản

Trong quá trình giải quyết phá sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mà phát sinh tranh chấp về tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản thì xử lý như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi về cách thức xử lý tranh chấp tài sản trước khi có quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản?

07/04/2020


bttop