TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Các loại thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải

Các loại thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải

Tôi mới mua xe tải 16 tấn và tham gia góp vốn vào hợp tác xã. Vậy luật sư cho tôi hỏi, các loại thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải được quy định như thế nào?

13/01/2020


Thu hồi con dấu trong trường hợp nào?

Thu hồi con dấu trong trường hợp nào?

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành sẽ bị thu hồi con dấu trong trường hợp nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

13/01/2020


Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm và vừa chấm dứt hợp đồng lao động. Luật sư cho tôi hỏi thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật là bao lâu?

02/01/2020


Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản theo quy định. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể ra quyết định giải thể doanh nghiệp không và các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định?

16/12/2019


Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Theo tôi được biết thì sau khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp không được tiến hành một số hoạt động nhất định. Luật sư cho tôi hỏi các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp?

16/12/2019


Doanh nghiệp bị cấm hợp nhất khi nào?

Doanh nghiệp bị cấm hợp nhất khi nào?

Công ty A và công ty B cùng kinh doanh trên lĩnh vực nước giải khát. Hai công ty có thị phần lần lượt là 40% và 20%. Luật sư cho tôi hỏi công ty A và công ty B có thể hợp nhất thành một công ty mới được không và doanh nghiệp bị cấm hợp nhất khi nào?

16/12/2019


Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Chồng tôi là chủ của một doanh nghiệp tư nhân. Do công ty làm ăn thua lỗ nên chồng tôi sử dụng tài sản được bố mẹ tặng cho để thực hiện các nghĩa vụ của công ty. Luật sư cho tôi hỏi trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

16/12/2019


Công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới không?

Công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới không?

Công ty hợp danh A có 2 thành viên hợp danh, hiện có một cá nhân đang muốn trở thành thành viên hợp danh của công ty A. Luật sư cho tôi hỏi công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới không?

16/12/2019


Tài sản của công ty hợp danh bao gồm những gì?

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm những gì?

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm những gì? hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu quy định của pháp luật về công ty hợp danh.

16/12/2019


Trách nhiệm tài sản của thành viên công ty hợp danh

Trách nhiệm tài sản của thành viên công ty hợp danh

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty hợp danh có chịu trách nhiệm ngang nhau về các nghĩa vụ của công ty hay không. Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm tài sản của thành viên công ty hợp danh?

16/12/2019


Nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp đối với thành viên công ty hợp danh

Nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp đối với thành viên công ty hợp danh

Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên công ty hợp danh được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Luật sư cho tôi hỏi về nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp đối với thành viên công ty hợp danh?

16/12/2019


Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần

Kiểm soát viên công ty cổ phần sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật. Luật sư cho tôi hỏi về miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần?

16/12/2019


Trách nhiệm của Kiểm soát viên công ty cổ phần

Trách nhiệm của Kiểm soát viên công ty cổ phần

Tôi là thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần. Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm của Kiểm soát viên công ty cổ phần?

16/12/2019


Tiền lương của Kiểm soát viên công ty cổ phần

Tiền lương của Kiểm soát viên công ty cổ phần

Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát có được tính vào chi phí kinh doanh của công ty khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về tiền lương của Kiểm soát viên công ty cổ phần?

16/12/2019


Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị bị giảm xuống và không đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật thì công ty có phải bầu thành viên thay thế không? Luật sư cho tôi hỏi quy định về bổ sung thành viên Hội đồng quản trị?

16/12/2019


Viên chức được quyền thành lập doanh nghiệp không?

Viên chức được quyền thành lập doanh nghiệp không?

Tôi là giáo viên trường đại học, nay muốn thành lập công ty TNHH một thành viên. Nhờ Luật sư tư vấn giúp, theo quy định pháp luật, viên chức được quyền thành lập doanh nghiệp không?

09/12/2019


Doanh nghiệp được mở chi nhánh ở nước ngoài không?

Doanh nghiệp được mở chi nhánh ở nước ngoài không?

Công ty của chúng tôi đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh nên muốn thành lập một chi nhánh ở bên Hungary. Luật sư tư vấn giúp tôi doanh nghiệp được mở chi nhánh ở nước ngoài không?

14/11/2019


Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên, nay tôi muốn chuyển một phần phần vốn của mình cho một cá nhân khác. Vậy quy định pháp luật về chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên có cho phép điều này không?

23/10/2019


Công ty con có được mua cổ phần của công ty mẹ không?

Công ty con có được mua cổ phần của công ty mẹ không?

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật hiện hành, công ty con có được mua cổ phần của công ty mẹ không?

23/10/2019


Đặt trụ sở kinh doanh tại chung cư có được không

Đặt trụ sở kinh doanh tại chung cư có được không

Chào Luật sư, tôi đang là Giám đốc của Công Ty TNHH, hiện tôi đang dự tính đổi địa điểm kinh doanh. Tôi dự định thuê 1 căn hộ tại chung cư ở Hà Nội để làm văn phòng làm việc. Vậy Luật sư cho tôi hỏi đặt trụ sở kinh doanh tại chung cư có được không?

03/10/2019


bttop