TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường khi nào? Thủ tục thông báo Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường được thực hiện như thế nào?

28/08/2019


Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội

Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội được thực hiện trong những trường hợp nào? Thủ tục thực hiện như thế nào?

28/08/2019


Chuyển số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ

Chuyển số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ

Vấn đề chuyển số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

04/03/2019


Phương pháp kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Phương pháp kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phương pháp kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật.

04/03/2019


Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

04/03/2019


Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quy định pháp luật về việc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

04/03/2019


Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

04/03/2019


Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quy định của pháp luật về thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

01/03/2019


Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm những gì theo quy định của pháp luật?

01/03/2019


Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

01/03/2019


Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào?

01/03/2019


Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về việc hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp?

01/03/2019


Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ những gì?

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ những gì?

Hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được hỗ trợ những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

23/02/2019


Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Hỗ trợ thẩm định, cấp phép kinh doanh lần đầu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

Luật sư cho tôi hỏi: Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ cấp phép kinh doanh lần đầu không?

23/02/2019


Công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được pháp luật quy định như thế nào?

25/01/2019


Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Trách nhiệm của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Với những doanh nghiệp nhỏ và vừa chính quyền địa phương cấp tỉnh có trách nhiệm như thế nào trong việc hỗ trợ những doanh nghiệp này?

25/01/2019


THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

THỦ TỤC SÁP NHẬP CÔNG TY

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. Quy định pháp luật về thủ tục sáp nhập công ty?

04/07/2018


THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI

THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP THEO QUY ĐỊNH MỚI

Khi thuộc một trong các trường hợp và có đủ điều kiện giải thể thì doanh nghiệp sẽ được giải thể. Vậy thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định như nào?

04/07/2018


bttop