TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

Tư vấn Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tư vấn xử lý các thủ tục về đăng ký kinh doanh, đầu tư, tư vấn thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên

Công ty tôi là công ty TNHH một thành viên, nay tôi muốn chuyển một phần phần vốn của mình cho một cá nhân khác. Vậy quy định pháp luật về chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH một thành viên có cho phép điều này không?

23/10/2019


Công ty con có được mua cổ phần của công ty mẹ không?

Công ty con có được mua cổ phần của công ty mẹ không?

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật hiện hành, công ty con có được mua cổ phần của công ty mẹ không?

23/10/2019


Đặt trụ sở kinh doanh tại chung cư có được không

Đặt trụ sở kinh doanh tại chung cư có được không

Chào Luật sư, tôi đang là Giám đốc của Công Ty TNHH, hiện tôi đang dự tính đổi địa điểm kinh doanh. Tôi dự định thuê 1 căn hộ tại chung cư ở Hà Nội để làm văn phòng làm việc. Vậy Luật sư cho tôi hỏi đặt trụ sở kinh doanh tại chung cư có được không?

03/10/2019


Công ty cổ phần được thay đổi vốn điều lệ khi nào?

Công ty cổ phần được thay đổi vốn điều lệ khi nào?

Công ty tôi là công ty cổ phần, hiện tại do có một số thành viên chưa góp đủ số vốn theo thời hạn luật định. Tôi muốn hỏi Luật sư công ty cổ phần được thay đổi vốn điều lệ khi nào? Trường hợp của công ty tôi có thể làm thủ tục giảm vốn điều lệ không?

01/10/2019


Chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

01/10/2019


Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Luật sư tư vấn giúp tôi về quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thực hiện như thế nào?

01/10/2019


Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường khi nào? Thủ tục thông báo Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường được thực hiện như thế nào?

28/08/2019


Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội

Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội được thực hiện trong những trường hợp nào? Thủ tục thực hiện như thế nào?

28/08/2019


Chuyển số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ

Chuyển số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ

Vấn đề chuyển số dư trên sổ kế toán của doanh nghiệp siêu nhỏ được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

04/03/2019


Phương pháp kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Phương pháp kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phương pháp kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật.

04/03/2019


Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho doanh nghiệp khoa học và công nghệ được pháp luật quy định như thế nào?

04/03/2019


Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

04/03/2019


Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quy định pháp luật về việc thu hồi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

04/03/2019


Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thẩm định hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được quy định như thế nào?

04/03/2019


Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Quy định của pháp luật về thủ tục, hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ?

01/03/2019


Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bao gồm những gì theo quy định của pháp luật?

01/03/2019


Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ là gì theo quy định pháp luật hiện hành?

01/03/2019


Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào?

01/03/2019


Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp

Quy định của pháp luật về việc hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp?

01/03/2019


bttop