KIẾN THỨC ĐẤT ĐAI

Hiểu biết pháp luật Đất đai và Nhà ở là rất cần thiết đối với mỗi cá nhân và gia đình.Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật các kiến thức về Pháp luật Đất đai, nhà ở để Quý Khách hàng tham khảo.

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

27/12/2021


Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện

Mời các Quý khách hàng tham khảo trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

27/12/2021


Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Theo quy định pháp luật hiện hành, trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện như thế nào?

27/12/2021


Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Trình tự thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

27/12/2021


Chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

Chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất

Luật sư cho tôi hỏi, việc chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

28/10/2021


Xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn

Xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn

Việc xử lý quyền sử dụng đất khi chấm dứt việc góp vốn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

28/10/2021


Chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong trường hợp nào?

Luật sư tư vấn giúp tôi quy định pháp luật về vấn đề chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong trường hợp nào?

28/10/2021


Sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp

Việc sử dụng đất đối với trường hợp hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

28/10/2021


Thời hạn cho thuê đất có mặt nước ven biển

Thời hạn cho thuê đất có mặt nước ven biển

Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thời hạn cho thuê đất có mặt nước ven biển theo quy định pháp luật hiện hành?

28/10/2021


Giao, cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước ven biển

Giao, cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước ven biển

Việc giao, cho thuê đất bãi bồi ven sông, ven biển, đất có mặt nước ven biển được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

28/10/2021


Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất

Theo quy định pháp luật hiện hành, các nguyên tắc làm việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất là gì?

20/10/2021


Lập dự án điều chỉnh khung giá đất

Lập dự án điều chỉnh khung giá đất

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về lập dự án điều chỉnh khung giá đất theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

20/10/2021


Xây dựng khung giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc điều chỉnh khung giá đất

Xây dựng khung giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc điều chỉnh khung giá đất

Xây dựng khung giá đất điều chỉnh và Tờ trình về việc điều chỉnh khung giá đất được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/10/2021


Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị cần điều chỉnh khung giá đất

Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị cần điều chỉnh khung giá đất

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị cần điều chỉnh khung giá đất được thực hiện như thế nào?

20/10/2021


Xây dựng khung giá đất và Tờ trình về việc ban hành khung giá đất

Xây dựng khung giá đất và Tờ trình về việc ban hành khung giá đất

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xây dựng khung giá đất và Tờ trình về việc ban hành khung giá đất theo quy định pháp luật hiện hành.

20/10/2021


Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành

Việc phân tích, đánh giá kết quả thực hiện khung giá đất hiện hành được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/10/2021


Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất

Xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất

Pháp luật quy định việc xác định loại đất, vùng kinh tế, loại đô thị trong xây dựng khung giá đất như thế nào?

20/10/2021


Quy trình xây dựng khung giá đất

Quy trình xây dựng khung giá đất

Luật sư tư vấn giúp tôi về quy trình xây dựng khung giá đất theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những bước nào?

20/10/2021


Lập dự án xây dựng khung giá đất

Lập dự án xây dựng khung giá đất

Việc lập dự án xây dựng khung giá đất được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành. Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

20/10/2021


Hồ sơ điều chỉnh bảng giá đất

Hồ sơ điều chỉnh bảng giá đất

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ điều chỉnh bảng giá đất trình UBND cấp tỉnh bao gồm những gì?

19/10/2021


bttop