LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật Doanh nghiệp  và các văn văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp sẽ được Luật Huy Thành cập nhật đầy đủ để Quý Khách hàng có thể tham khảo, tải về khi cần.

Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

05/01/2018


bttop