LUẬT SƯ THUẾ TÀI CHÍNH

Luật Huy Thành có nhiều Luật sư hàng đầu trong lĩnh vực Thuế - Tài chính; tham gia hỗ trợ các thủ tục pháp lý và giải quyết vướng mắc về liên quan cho Quý Khách hàng một cách hiệu quả nhất.

 

Cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế

Cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

22/11/2021


Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế bao gồm những gì?

22/11/2021


Công khai thông tin người nộp thuế

Công khai thông tin người nộp thuế

Quý khách hàng chưa biết về quy định công khai thông tin người nộp thuế như thế nào, hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

22/11/2021


Bảo mật thông tin người nộp thuế

Bảo mật thông tin người nộp thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về bảo mật thông tin người nộp thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

22/11/2021


Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế

Xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định pháp luật hiện hành về xây dựng, thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế qua bài viết dưới đây.

22/11/2021


Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ

Doanh nghiệp tôi có chuyển sang dùng hóa đơn điện tử nên muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp quy định áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo pháp luật hiện hành.

22/11/2021


Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

22/11/2021


Hóa đơn điện tử là gì?

Hóa đơn điện tử là gì?

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2022 bắt buộc mọi doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử. Vậy hóa đơn điện tử là gì?

22/11/2021


Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định nộp và tiếp nhận hồ sơ miễn thuế, giảm thuế để các Quý khách hàng tham khảo.

22/11/2021


Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Tôi thuộc đối tượng được miễn thuế nhưng chưa biết chuẩn bị hồ sơ như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

22/11/2021


Trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

Trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

Luật sư cho tôi hỏi về những trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế bao gồm những trường hợp nào? Mong Luật sư giải đáp sớm giúp tôi vấn đề này.

17/11/2021


Miễn thuế, giảm thuế trong trường hợp nào?

Miễn thuế, giảm thuế trong trường hợp nào?

Tôi đang thắc mắc không biết được miễn thuế, giảm thuế trong trường hợp nào? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

12/11/2021


Thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế

Luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục hồ sơ miễn thuế, giảm thuế theo quy định pháp luật bao gồm những gì?

12/11/2021


Giải quyết hồ sơ hoàn trả tiền thuế nộp thừa

Giải quyết hồ sơ hoàn trả tiền thuế nộp thừa

Việc giải quyết hồ sơ hoàn trả tiền thuế nộp thừa được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2021


Giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước

Giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước

Quy định của pháp luật hiện về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế thuộc diện hoàn thuế trước. Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2021


Hồ sơ hoàn thuế nộp thừa

Hồ sơ hoàn thuế nộp thừa

Tôi đang có băn khoản không biết theo quy định pháp luật hồ sơ hoàn thuế nộp thừa bao gồm những gì? Mong được Luật sư giải đáp.

12/11/2021


Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế nộp thừa

Trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế nộp thừa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế nộp thừa theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

12/11/2021


Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế nộp thừa

Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế nộp thừa

Trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế nộp thừa được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2021


Thu hồi hoàn thuế trong trường hợp nào?

Thu hồi hoàn thuế trong trường hợp nào?

Tôi đã được hoàn thuế nhưng nay lại bị cơ quan thuế thu hồi. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, sẽ thu hồi hoàn thuế trong trường hợp nào?

12/11/2021


Tài sản được Nhà nước cấp cho thân nhân của người có công với cách mạng

Tài sản được Nhà nước cấp cho thân nhân của người có công với cách mạng

Hướng dẫn về giải quyết tranh chấp đối với tài sản được Nhà nước cấp cho thân nhân của người có công với cách mạng. Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2021


bttop