LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN THÀNH - LUẬT SƯ GIỎI TẠI HÀ NỘI TRẢ LỜI PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH ANTV VỀ CHẾ TÀI ĐỐI VỚI HÀNH VI GIẢ MẠO THÔNG TIN

26/02/2018

Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư giỏi tại hà Nội trả lời phỏng vấn Truyền hình An Ninh TV về chế tài đối với hành vi tung tin giả mạo. Theo đó, mọi hành vi tung tin thất thiệt, giả mạo gây ảnh hưởng đến danh sự, uy tín, nhân phẩm của người khác có thể bị xử lý hình sự hoặc hành chính tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi gây ra.

(Hành vi tung tin giả mạo gây ảnh hưởng đến người khác có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật)

bttop