Tranh chấp tiền ký quỹ – Anh Nguyễn Ngọc Tuyền ( Gia Lâm, Hà Nội).

16/01/2018

Tôi là người lao động đi làm việc tại Nhật Bản. Hết hạn tôi về nước nhưng Công ty đưa tôi đi không trả lại tiền ký quỹ và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Luật Huy Thành đã tư vấn, hỗ trợ pháp lý và bảo vệ được quyền lợi hợp pháp cho tôi theo quy định.

Cảm ơn Luật Huy Thành rất nhiều.

 

bttop