KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Căn cứ tuyển dụng viên chức

Căn cứ tuyển dụng viên chức

Tôi đang có vướng mắc không biết theo quy định pháp luật căn cứ tuyển dụng viên chức là gì? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

25/03/2021


Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động

Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động được thực hiện như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

17/11/2020


Người kinh doanh vận tải được miễn bồi thường khi nào?

Người kinh doanh vận tải được miễn bồi thường khi nào?

Tôi là người kinh doanh vận tải đường thủy tuy nhiên do gặp bão lớn trong quá trình vận chuyển nên hàng hóa bị hư hỏng nặng nề và không thể giao hàng đúng chất lượng cho người nhận như cam kết. Vậy luật sư cho tôi hỏi người kinh doanh vận tải được miễn bồi thường khi nào?

17/11/2020


Nhiệm vụ của hoa tiêu dẫn đường

Nhiệm vụ của hoa tiêu dẫn đường

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nhiệm vụ của hoa tiêu dẫn đường theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

17/11/2020


Âm hiệu thông báo khi tham gia giao thông đường thủy nội địa

Âm hiệu thông báo khi tham gia giao thông đường thủy nội địa

Âm hiệu thông báo khi tham gia giao thông đường thủy nội địa được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

17/11/2020


Cơ quan đăng ký phương tiện đường thủy nội địa

Cơ quan đăng ký phương tiện đường thủy nội địa

Luật sư cho tôi hỏi tôi muốn đăng ký phương tiện giao thông đường thủy nội địa thì phải đến cơ quan đăng ký phương tiện đường thủy nội địa nào?

17/11/2020


Trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

Trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá

Hiện nay, tôi thuộc một trong các trường hợp bị thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá, vậy luật sư cho tôi hỏi là trình tự thu hồi chứng chỉ hành nghề đấu giá được quy định như thế nào?

16/11/2020


Mức thù lao tối đa của dịch vụ đấu giá tài sản

Mức thù lao tối đa của dịch vụ đấu giá tài sản

Tôi hiện đang muốn thuê một bên tổ chức đấu giá để bán tài sản, vậy luật sư cho tôi hỏi là mức thù lao tối đa của dịch vụ đấu giá tài sản được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

16/11/2020


Các hành vi tổ chức đấu giá không được thực hiện trong đấu giá tài sản

Các hành vi tổ chức đấu giá không được thực hiện trong đấu giá tài sản

Tôi đang muốn nhờ một bên công ty đấu giá để bán tài sản, vậy luật sư cho tôi hỏi là các hành vi tổ chức đấu giá không được thực hiện trong đấu giá tài sản là những hành vi nào?

16/11/2020


Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người có tài sản đấu giá và người tham gia đấu giá

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người có tài sản đấu giá và người tham gia đấu giá

Tôi hiện đang có một vấn đề cần luật sư giải đáp giúp là các hành vi bị nghiêm cấm đối với người có tài sản đấu giá và người tham gia đấu giá được quy định như thế nào?

16/11/2020


Các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh hiện nay

Các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh hiện nay

Luật sư cho tôi hỏi là các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh hiện nay gồm những ngành nghề nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

13/11/2020


Các trường hợp được chỉ định thầu

Các trường hợp được chỉ định thầu

Luật sư cho tôi hỏi là theo quy định của pháp luật hiện nay, các trường hợp được được chỉ định thầu đối với nhà thầu là những trường hợp nào? Mong luật sư giải đáp.

13/11/2020


Những tài sản được bán đấu giá theo quy định của pháp luật

Những tài sản được bán đấu giá theo quy định của pháp luật

Tôi có một cổ vật và đang muốn bán theo phương thức bán đấu giá, vậy Luật sư cho tôi hỏi là những tài sản được bán đấu giá theo quy định của pháp luật là gì?

13/11/2020


Các hành vi bị cấm trong giao thông đường thủy nội địa

Các hành vi bị cấm trong giao thông đường thủy nội địa

Luật sư cho tôi hỏi các hành vi bị cấm trong giao thông đường thủy nội địa được pháp luật quy định như thế nào?

11/11/2020


Bảo vệ kè, đập giao thông đường thủy nội địa

Bảo vệ kè, đập giao thông đường thủy nội địa

Luật sư cho tôi hỏi đối với vấn đề bảo vệ kè, đập giao thông đường thủy nội địa được pháp luật quy định như thế nào?

11/11/2020


Điều kiện hoạt động của phương tiện trong giao thông đường thủy nội địa

Điều kiện hoạt động của phương tiện trong giao thông đường thủy nội địa

 Luật sư cho tôi hỏi điều kiện hoạt động của phương tiện trong giao thông đường thủy nội địa được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

11/11/2020


Điều kiện của người lái phương tiện thủy nội địa

Điều kiện của người lái phương tiện thủy nội địa

Tôi đang muốn đi lái tàu thủy nội địa nhưng chưa nắm rõ quy định của pháp luật về vấn đề này. Vậy luật sư cho tôi hỏi điều kiện của người lái phương tiện thủy nội địa được quy định như thế nào?

11/11/2020


Trường hợp nào được xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Trường hợp nào được xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa

Do một số va chạm khi lưu thông phương tiện mà tàu của tôi bị hỏng nặng nề, không còn khả năng khôi phục nữa nên tôi muốn xóa đăng ký tàu. Vậy Luật sư cho hỏi tôi có thuộc trường hợp được xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa không?

11/11/2020


Đăng ký phương tiện thủy nội địa

Đăng ký phương tiện thủy nội địa

Việc đăng ký phương tiện thủy nội địa được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

11/11/2020


Quy định về phụ trách kế toán của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Quy định về phụ trách kế toán của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

Theo pháp luật hiện hành thì quy định về phụ trách kế toán của quỹ xã hội, quỹ từ thiện được quy định như thế nào? Mong luật sư giải đáp.

10/11/2020


bttop