KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

03/11/2021


Đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài

Đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài

Việc đăng ký thường trú có yếu tố nước ngoài được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

03/11/2021


Đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội

Đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

03/11/2021


Đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

Đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

02/11/2021


Tiếp nhận hồ sơ và thông báo về kết quả đăng ký cư trú

Tiếp nhận hồ sơ và thông báo về kết quả đăng ký cư trú

Việc tiếp nhận hồ sơ và thông báo về kết quả đăng ký cư trú được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

02/11/2021


Các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú

Các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú

Các trường hợp tạm thời chưa được thay đổi nơi cư trú theo quy định mới là gì? Rất mong sớm nhận được tư vấn từ Luật sư.

02/11/2021


Cấp số, thời gian ban hành văn bản

Cấp số, thời gian ban hành văn bản

Theo pháp luật hiện hành, việc cấp số, thời gian ban hành văn bản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

29/10/2021


Trình tự quản lý văn bản đi

Trình tự quản lý văn bản đi

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trình tự quản lý văn bản đi theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

29/10/2021


Ký ban hành văn bản hành chính

Ký ban hành văn bản hành chính

Việc ký ban hành văn bản hành chính được thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

29/10/2021


Soạn thảo văn bản hành chính

Soạn thảo văn bản hành chính

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định soạn thảo văn bản hành chính để các Quý khách hàng tham khảo.

29/10/2021


Thể thức văn bản hành chính

Thể thức văn bản hành chính

Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp về thể thức văn bản hành chính theo quy định pháp luật hiện hành? Rất mong được Luật sư giải đáp.

29/10/2021


Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác văn thư

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác văn thư

Theo quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với công tác văn thư là gì?

29/10/2021


Nguyên tắc, yêu cầu quản lý công tác văn thư

Nguyên tắc, yêu cầu quản lý công tác văn thư

Dưới đây là quy định về nguyên tắc, yêu cầu quản lý công tác văn thư theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

29/10/2021


Các khoản phải đóng khi tự nguyện đi cai nghiện tại trung tâm

Các khoản phải đóng khi tự nguyện đi cai nghiện tại trung tâm

Luật sư cho tôi hỏi về các khoản phải đóng khi tự nguyện đi cai nghiện tại trung tâm bao gồm những khoản nào?

27/10/2021


Chi phí đưa người chưa thành niên vào cai nghiện bắt buộc

Chi phí đưa người chưa thành niên vào cai nghiện bắt buộc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về chi phí đưa người chưa thành niên vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm theo quy định pháp luật hiện hành.

27/10/2021


Các khoản chi phí cho học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc

Các khoản chi phí cho học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc

Theo quy định pháp luật hiện hành, các khoản chi phí cho học viên tại cơ sở cai nghiện bắt buộc bao gồm những gì?

27/10/2021


Nhiệm vụ của cơ sở cai nghiện bắt buộc

Nhiệm vụ của cơ sở cai nghiện bắt buộc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nhiệm vụ của cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định pháp luật hiện để các Quý khách hàng tham khảo.

27/10/2021


Chế độ kỷ luật đối với học viên cơ sở cai nghiện bắt buộc

Chế độ kỷ luật đối với học viên cơ sở cai nghiện bắt buộc

Chế độ kỷ luật đối với học viên cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

27/10/2021


Thăm gặp thân nhân trong cơ sở cai nghiện bắt buộc

Thăm gặp thân nhân trong cơ sở cai nghiện bắt buộc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định thăm gặp thân nhân trong cơ sở cai nghiện bắt buộc để các Quý khách hàng tham khảo.

27/10/2021


Quản lý học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc

Quản lý học viên của cơ sở cai nghiện bắt buộc

Việc quản lý học viên cơ sở cai nghiện bắt buộc được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

27/10/2021


bttop