KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với nhà hộ sinh

Điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với nhà hộ sinh

Điều kiện về tổ chức, nhân sự đối với nhà hộ sinh là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh.

19/07/2019


Điều kiện về thiết bị y tế đối với nhà hộ sinh

Điều kiện về thiết bị y tế đối với nhà hộ sinh

Điều kiện về thiết bị y tế đối với nhà hộ sinh là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh.

19/07/2019


Điều kiện về cơ sở vật chất đối với nhà hộ sinh

Điều kiện về cơ sở vật chất đối với nhà hộ sinh

Điều kiện về cơ sở vật chất đối với nhà hộ sinh là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh.

19/07/2019


Điều kiện về nhân sự phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, phòng X - Quang

Điều kiện về nhân sự phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, phòng X - Quang

Điều kiện về nhân sự phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, phòng X - Quang là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, phòng X - Quang.

19/07/2019


Điều kiện về Cơ sở vật chất phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, phòng X - Quang

Điều kiện về Cơ sở vật chất phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, phòng X - Quang

Điều kiện về Cơ sở vật chất phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, phòng X - Quang là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuẩn đoán hình ảnh, phòng X - Quang.

19/07/2019


Điều kiện về nhân sự phòng xét nghiệm

Điều kiện về nhân sự phòng xét nghiệm

Điều kiện về nhân sự phòng xét nghiệm là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm.

19/07/2019


Điều kiện về cơ sở vật chất phòng xét nghiệm

Điều kiện về cơ sở vật chất phòng xét nghiệm

Điều kiện về cơ sở vật chất phòng xét nghiệm là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng xét nghiệm.

19/07/2019


Điều kiện nhân sự phòng chuẩn trị y học cổ truyền

Điều kiện nhân sự phòng chuẩn trị y học cổ truyền

Điều kiện về nhân sự phòng chuẩn trị y học cổ truyền là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chuẩn trị y học cổ truyền.

19/07/2019


Hình thức giải thưởng chất lượng quốc gia

Hình thức giải thưởng chất lượng quốc gia

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hình thức giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

19/07/2019


Điều kiện thiết bị y tế phòng chuẩn trị y học cổ truyền

Điều kiện thiết bị y tế phòng chuẩn trị y học cổ truyền

Điều kiện về thiết bị y tế phòng chuẩn trị y học cổ truyền là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chuẩn trị y học cổ truyền.

19/07/2019


Nguồn kinh phí cho hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nguồn kinh phí cho hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Nguồn kinh phí cho hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

19/07/2019


Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

19/07/2019


Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

19/07/2019


Kiểm tra chất lượng hàng hóa phải được quản lý trong quá trình sử dụng và xử lý vi phạm

Kiểm tra chất lượng hàng hóa phải được quản lý trong quá trình sử dụng và xử lý vi phạm

Kiểm tra chất lượng hàng hóa phải được quản lý trong quá trình sử dụng và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật hiện hành.

19/07/2019


Điều kiện cơ sở vật chất phòng chuẩn trị y học cổ truyền

Điều kiện cơ sở vật chất phòng chuẩn trị y học cổ truyền

Điều kiện về cơ sở vật chất phòng chuẩn trị y học cổ truyền là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chuẩn trị y học cổ truyền.

19/07/2019


Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng

Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng

Theo quy định pháp luật, điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng bao gồm những gì?

19/07/2019


Kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

 Kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

19/07/2019


Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất khẩu và xử lý vi phạm

Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất khẩu và xử lý vi phạm

Quy định của pháp luật hiện hành về việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa xuất khẩu và xử lý vi phạm?

19/07/2019


Điều kiện nhân sự phòng khám chuyên khoa

Điều kiện nhân sự phòng khám chuyên khoa

Điều kiện về nhân sự phòng khám chuyên khoa là một trong những điều kiện để được cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa.

19/07/2019


Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và xử lý vi phạm

Kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và xử lý vi phạm

Việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu và xử lý vi phạm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

19/07/2019


bttop