KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên

Thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thời gian bị kéo dài xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

19/09/2019


Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên

Theo quy định pháp luật hiện hành, tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bao gồm những gì? Mong được Luật sư tư vấn giúp.

19/09/2019


Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên

Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên

Luật sư tư vấn giúp tôi về thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định pháp luật hiện hành là bao lâu?

19/09/2019


Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

19/09/2019


Các trường hợp không được dạy thêm

Các trường hợp không được dạy thêm

Theo quy định pháp luật hiện hành, các trường hợp không được dạy thêm bao gồm những trường hợp nào? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

19/09/2019


Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

Nguyên tắc dạy thêm, học thêm

Nguyên tắc dạy thêm, học thêm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn.

19/09/2019


Mức thu và quản lý tiền học thêm

Mức thu và quản lý tiền học thêm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức thu và quản lý tiền học thêm theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

19/09/2019


Chở hành lý, hàng hóa vượt quá trong tải xe bị xử lý thế nào?

Chở hành lý, hàng hóa vượt quá trong tải xe bị xử lý thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì hành vi chở hành lý, hàng hóa vượt quá trong tải xe bị xử lý thế nào?

04/09/2019


Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn

Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân sinh sống hợp pháp trong khu bảo tồn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

04/09/2019


Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý, tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn

Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý, tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn

Quy định của pháp luật hiện hành về quyền và trách nhiệm của Ban quản lý, tổ chức được giao quản lý khu bảo tồn?

04/09/2019


Đăng ký kết hôn với người nước ngoài ở đâu?

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài ở đâu?

Tôi đã làm đám cưới với một người nước ngoài, giờ chúng tôi chuẩn bị đi đăng ký kết hôn nhưng tôi không biết việc đăng ký kết hôn với người nước ở đâu? Mong Luật sư tư vấn giúp cho tôi.

04/09/2019


Quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia

Quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyết định thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

04/09/2019


Phân khu chức năng và ranh giới khu bảo tồn

Phân khu chức năng và ranh giới khu bảo tồn

Việc phân khu chức năng và ranh giới khu bảo tồn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

04/09/2019


Lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia

Lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia

Việc lập, thẩm định dự án thành lập khu bảo tồn cấp quốc gia được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

03/09/2019


Nội dung của dự án thành lập khu bảo tồn

Nội dung của dự án thành lập khu bảo tồn

Theo quy định pháp luật hiện hành, nội dung của dự án thành lập khu bảo tồn bao gồm những nội dung nào?

03/09/2019


Khu bảo vệ cảnh quan

Khu bảo vệ cảnh quan

Dưới đây là tư vấn của luật Huy Thành về khu bảo vệ cảnh quan theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

03/09/2019


Khu bảo tồn loài - sinh cảnh

Khu bảo tồn loài - sinh cảnh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về khu bảo tồn loài – sinh cảnh theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

03/09/2019


Khu dự trữ thiên nhiên

Khu dự trữ thiên nhiên

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về khu dự trữ thiên nhiên theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

03/09/2019


Khu bảo tồn, phân cấp khu bảo tồn

Khu bảo tồn, phân cấp khu bảo tồn

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về khu bảo tồn, phân cấp khu bảo tồn theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

03/09/2019


Căn cứ lập và thời kỳ quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học

Căn cứ lập và thời kỳ quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học

Căn cứ lập và thời kỳ quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

03/09/2019


bttop