KIẾN THỨC TỔNG HỢP

Tư vấn Luật tổ chức chính phủ - gọi 19006179

Tư vấn Luật tổ chức chính phủ - gọi 19006179

Bạn đang cần được tư vấn pháp lý về Luật tổ chức chính phủ, hãy liên hệ ngay tới Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí Luật Huy Thành 19006179 đề nhận được tư vấn Luật tổ chức chính phủ miễn phí.

22/03/2019


Tư vấn Luật tổ chức chính quyền địa phương – gọi 19006179

Tư vấn Luật tổ chức chính quyền địa phương – gọi 19006179

Luật tổ chức chính quyền địa phương quy định về đơn vị hành chính và tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính.

22/03/2019


Nội dung hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng thi công

Nội dung hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng thi công

Quy định của pháp luật hiện hành về nội dung hướng dẫn áp dụng mẫu hợp đồng thi công bao gồm những gì?

21/03/2019


Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng

Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng

Hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

21/03/2019


Điều chỉnh hợp đồng thi công

Điều chỉnh hợp đồng thi công

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề điều chỉnh hợp đồng thi công xây dựng công trình theo quy định pháp luật.

21/03/2019


Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công

Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công

Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng thi công được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

21/03/2019


Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng thi công

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng thi công

Yêu cầu về chất lượng sản phẩm của hợp đồng thi công được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

21/03/2019


Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công

Nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công

Quy định của pháp luật hiện hành về nội dung và khối lượng công việc của hợp đồng thi công?

21/03/2019


Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp

Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp

Việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác là cơ sở để phát triển kinh tế bền vững. Vậy trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác của Ủy ban nhân dân các cấp được quy định như thế nào?

20/03/2019


Phân loại đơn vị sự nghiệp y tế

Phân loại đơn vị sự nghiệp y tế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề phân loại đơn vị sự nghiệp y tế theo quy định pháp luật.

20/03/2019


Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh

Hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề hướng dẫn thực hiện giá khám bệnh theo quy định pháp luật.

20/03/2019


Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật.

20/03/2019


Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Hồ sơ đề án quy hoạch quảng cáo ngoài trời được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/03/2019


Hồ sơ đăng ký hóa chất mới

Hồ sơ đăng ký hóa chất mới

Hoá chất mới chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi được đăng ký hóa chất mới tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

18/03/2019


Khai báo hóa chất

Khai báo hóa chất

Hằng năm, cơ quan chuyên môn quản lý hoạt động hóa chất của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Bộ Công thương về các thông tin khai báo hóa chất tại địa phương.

18/03/2019


Hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Hồ sơ, trình tự thủ tục phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm những gì?

18/03/2019


Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

18/03/2019


Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để nắm rõ hơn.

18/03/2019


Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất bao gồm những nội dung gì?

18/03/2019


Hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản

Hồ sơ gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm những tài liệu nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

18/03/2019


bttop