Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất

04/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất của Luật Huy Thành cung cấp để quý khách tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để tìm hiểu thềm về các mẫu đơn trong lĩnh vực đất đai.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

                                                                                                                                                    ........., ngày ......... tháng ..............  năm.........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(V/v yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai)

                            Kính gửi: UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN.............................................................................

 

Tôi ký tên dưới đây là: ...................................................... Sinh năm:...........................................................................................

CMND số:  ......................................................Ngày cấp:  ............................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:........................................................................................................................................................................

Địa chỉ nơi ở:...................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình ông (bà): ..........................

Địa chỉ tại:........................................................................................................................................................................................

Nội dung vụ việc như sau:..................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Kính mong quý cơ quan sớm xem xét giải quyết.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

Tài liệu gửi kèm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- ..........................

                                                                                                                                                                NGƯỜI LÀM ĐƠN

                                                                                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

 

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop