BIỂU MẪU THUẾ TÀI CHÍNH

Chuyên mục Biểu mẫu, Thủ tục về lĩnh vực Thuế được Luật Huy Thành cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật, thủ tục hành chính trong lĩnh vực pháp luật Thuế cho cá nhân, tổ chức trong phạm vi cả nước.

MẤU GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

MẤU GIẤY ĐỀ NGHỊ VAY VỐN

Mẫu giấy đề nghị vay vốn ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về Quỹ quốc gia về việc làm quy Lao định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP

21/09/2018


ĐƠN VỊ TÍNH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

ĐƠN VỊ TÍNH SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

Đối với doanh nghiệp thì đơn vị tính sử dụng trong kế toán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

01/08/2018


BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

BẢO QUẢN, LƯU TRỮ TÀI LIỆU KẾ TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán theo quy định pháp luật mới nhất?

01/08/2018


MẪU ĐƠN XIN QUYẾT TOÁN THUẾ

MẪU ĐƠN XIN QUYẾT TOÁN  THUẾ

Dưới đây là mẫu đơn xin quyết toán thuế do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Thuế Tài chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


Mẫu đề nghị hoàn thuế

Mẫu đề nghị hoàn thuế

Để cơ quan quản lý Thuế có thẩm quyền xem xét về việc hoàn thuế, doanh nghiệp cần thực hiện đề nghị theo mẫu quy định

05/01/2018


Mẫu đề nghị miễn giảm thuế

Mẫu đề nghị miễn giảm thuế

Để cơ quan quản lý Thuế có thẩm quyền xem xét về đề nghị miễn, giảm thuê, doanh nghiệp cần thực hiện theo mẫu quy định

05/01/2018


Mẫu thông báo phương pháp tính Thuế

Mẫu thông báo phương pháp tính Thuế

Khi doanh nghiệp mới thành lập được cấp Mã số số thuế, con dấu, một trong những việc trước tiên doanh nghiệp xem xét thực hiện là gửi thông báo tới Chi cục Thuế trực tiếp quản lý về việc áp dụng phương pháp tính Thuế.

05/01/2018


Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo mẫu số 01A/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2-13/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

05/01/2018


bttop