MẪU ĐƠN XIN QUYẾT TOÁN THUẾ

18/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn xin quyết toán thuế do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Thuế Tài chính Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

ĐƠN XIN QUYẾT TOÁN THUẾ

 

Kính gửi: Chi cục thuế quận  ….., thành phố……

 

- Tên công ty: ……….

 

- Số giấy chứng nhận đầu tư……. cấp lần đầu ngày ….. tháng ……. năm …… và thay đổi lần thứ ….. ngày …… tháng ….. năm …..

 

- Mã số thuế:…………

 

- Địa chỉ trụ sở chính:…………………..(sau đây gọi tắt là “Công Ty”)

 

Công ty đã hoạt động được  …… năm và chưa thực hiện quyết toán. Nay bằng văn bản này đề nghị Chi cục thuế quận……. thành phố…… xem xét, quyết toán thuế cho Công ty tại địa chỉ trụ sở đơn vị: …………

 

- Niên độ quyết toán từ năm …… đến…….

 

- Nội dung xin được quyết toán: ……….. (Thuế GTGT, Thuế TNDN,….)

 

- Thời gian xin được quyết toán: ………..

 

Để Công ty hoàn tất thủ tục theo đúng quy định của pháp luật, rất mong Chi cục thuế quận….. thành phố…. xem xét quyết toán thuế cho Công ty trong thời gian sớm nhất. 

Trân trọng cám ơn và kính chào! 

.

                                                                                                                                                                     

                                                                                        ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

                                                                                              CỦA DOANH NGHIỆP

                                                                                                          (giám đốc)

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn xin quyết toán thuế để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop