LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử

Xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định xử lý vi phạm hành chính trong thương mại điện tử để các Quý khách hàng tham khảo.

07/04/2022


Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

Giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử

Trong trường hợp thương nhân có tranh chấp với khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng trên website thương mại điện tử thì giải quyết như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi quy định về giải quyết tranh chấp trong thương mại điện tử.

07/04/2022


Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định pháp luật về thủ tục đăng ký thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

07/04/2022


Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Theo quy định pháp luật hiện hành, điều kiện thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

07/04/2022


Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng

Bạn đang băn khoăn không biết thủ tục thông báo thiết lập website thương mại điện tử bán hàng được thực hiện như thế nào? Vậy hãy cùng tham khảo bài viết đây của Luật Huy Thành.

07/04/2022


Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

Tôi là thương nhân muốn cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử. Vì vậy, tôi nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi quy định pháp luật hiện hành về vấn đề này.

06/04/2022


Website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định về website cung cấp dịch vụ khuyến mại trực tuyến qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

06/04/2022


Các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

Các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử

Tôi muốn hỏi Luật sư, theo quy định pháp luật hiện hành, các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử là gì? Mong Luật sư sớm giải đáp.

06/04/2022


Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử để các Quý khách hàng tham khảo.

06/04/2022


Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Trả lời đề nghị giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Theo quy định pháp luật hiện hành, việc trả lời đề nghị giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo vấn đề này qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

06/04/2022


Rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng trên website thương mại điện tử

Rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng trên website thương mại điện tử

Việc rà soát và xác nhận nội dung hợp đồng trên website thương mại điện tử được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

06/04/2022


Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử

Lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định pháp luật về lỗi nhập thông tin trong chứng từ điện tử qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

06/04/2022


Địa điểm kinh doanh của các bên trong giao dịch thương mại điện tử

Địa điểm kinh doanh của các bên trong giao dịch thương mại điện tử

Theo quy định pháp luật, địa điểm kinh doanh của các bên trong giao dịch thương mại điện tử là gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

06/04/2022


Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử

Thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thời điểm, địa điểm gửi và nhận chứng từ điện tử theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

06/04/2022


Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc

Chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc

Theo quy định pháp luật hiện hành, chứng từ điện tử trong giao dịch thương mại có giá trị pháp lý như bản gốc cần đáp ứng những điều kiện gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

05/04/2022


Thống kê về thương mại điện tử

Thống kê về thương mại điện tử

Trách nhiệm thống kê về thương mại điện tử được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định pháp luật về vấn đề này qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

05/04/2022


Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia

Dưới đây là quy định pháp luật hiện hành về chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia để các Quý khách hàng tham khảo.

05/04/2022


Nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử

Nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử

Theo quy định pháp luật hiện hành, nội dung quản lý nhà nước về thương mại điện tử bao gồm những gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

05/04/2022


Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử

Các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử

Hiện tại tôi có dự định mở một website thương mại điện tử nên muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp về các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

05/04/2022


Mẫu đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Mẫu đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

Dưới đây là mẫu đơn đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng khảo.

04/04/2022


bttop