LUẬT THƯƠNG MẠI

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Thương mại là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Mỗi Khách hàng khi được Luật Huy Thành tư vấn đều rất yên tâm về pháp lý trong các hoạt động kinh doanh của mình.

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự

Quảng cáo bằng loa phóng thanh và hình thức tương tự được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo bao gồm những gì?

18/03/2019


Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được pháp luật quy định như thế nào?

18/03/2019


Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

Quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo

Dưới đây là tư vấn của pháp luật hiện hành về vấn đề quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo theo quy định pháp luật.

18/03/2019


Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Việc quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Quảng cáo trên các sản phẩm in

Quảng cáo trên các sản phẩm in

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quảng cáo trên các sản phẩm in theo quy định pháp luật.

18/03/2019


Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử được pháp luật quy định như thế nào?

18/03/2019


Quảng cáo trên báo nói, báo hình

Quảng cáo trên báo nói, báo hình

Việc quảng cáo trên báo nói, báo hình được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Quảng cáo trên báo in

Quảng cáo trên báo in

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề quảng cáo trên báo in theo quy định pháp luật.

18/03/2019


Điều kiện quảng cáo

Điều kiện quảng cáo

Tôi đang có ý định quảng cáo sản phảm của mình để có thể tăng doanh thu. Vậy mong Luật sư tư vấn giúp tôi về điều kiện quảng cáo theo quy định pháp luật?

18/03/2019


Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo

Tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Phương tiện quảng cáo

Phương tiện quảng cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phương tiện quảng cáo theo quy định của pháp luật hiện hành.

18/03/2019


Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Vấn đề về xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo

Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo

Tổ chức nghề nghiệp về quảng cáo được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

18/03/2019


Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hội đồng thẩm định sản phẩm quảng cáo theo quy định pháp luật.

18/03/2019


Các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

Các hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo

Luật sư cho tôi hỏi về những hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo theo quy định pháp luật hiện hành?

16/03/2019


Hàng hóa, dịch vụ nào bị cấm quảng cáo

Hàng hóa, dịch vụ nào bị cấm quảng cáo

Theo quy định pháp luật hiện hành những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo bao gồm những gì?

16/03/2019


Thực hiện chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa

Thực hiện chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa

Thực hiện chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

13/03/2019


Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa

Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa

Chấm dứt hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa được pháp luật quy định như thế nào?

13/03/2019


bttop