KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Thế chấp sổ đỏ cho cá nhân và những hệ quả cần lưu ý

Thế chấp sổ đỏ cho cá nhân và những hệ quả cần lưu ý

Dưới đây là những tư vấn của Luật Huy Thành về tình huống thế chấp sổ đỏ cho cá nhân và những hệ quả cần lưu ý.

17/07/2019


Trách nhiệm của thành viên không góp phần họ

Trách nhiệm của thành viên không góp phần họ

Trách nhiệm của thành viên không góp phần họ theo quy định pháp luật hiện bao gồm những gì?

01/03/2019


Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ

 Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ

Lãi suất trong trường hợp chậm góp, chậm giao phần họ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

01/03/2019


Lãi suất trong họ có lãi

Lãi suất trong họ có lãi

Dưới đây là là tư vấn của Luật Huy Thành về lãi xuất trong họ có lãi theo quy định pháp luật hiện hành.

01/03/2019


Thứ tự lĩnh họ trong họ có lãi

Thứ tự lĩnh họ trong họ có lãi

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề thứ tự lĩnh họ trong họ có lãi theo quy định pháp luật mới nhất.

01/03/2019


Thứ tự lĩnh họ trong họ không có lãi

Thứ tự lĩnh họ trong họ không có lãi

Thứ tự lĩnh họ trong họ không có lãi được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật mới nhất?

01/03/2019


Nghĩa vụ của thành viên dây họ

Nghĩa vụ của thành viên dây họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nghĩa vụ của thành viên dây họ theo quy định pháp luật hiện hành.

01/03/2019


Quyền của thành viên dây họ

Quyền của thành viên dây họ

Quyền của thành viên dây họ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

01/03/2019


Thông báo về việc tổ chức dây họ

Thông báo về việc tổ chức dây họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thông báo về việc tổ chức dây họ theo quy định pháp luật.

01/03/2019


Chấm dứt dây họ

Chấm dứt dây họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc chấm dứt dây họ theo quy định của pháp luật mới nhất.

01/03/2019


Điều kiện làm chủ họ

 Điều kiện làm chủ họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện làm chủ họ theo quy định pháp luật hiện hành.

01/03/2019


Sổ họ

Sổ họ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các nội dung cần có trong sổ họ theo quy định pháp luật.

01/03/2019


Quyền yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Quyền yêu cầu cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành.

21/02/2019


Thủ tục đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Thủ tục đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.

21/02/2019


Trường hợp đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm không có giá trị pháp lý

Trường hợp đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm không có giá trị pháp lý

Trường hợp đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm không có giá trị pháp lý theo quy định pháp luật?

21/02/2019


Hoạt động của hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Hoạt động của hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Quy định pháp luật hiện hành về hoạt động của hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm?

21/02/2019


Tài khoản đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Tài khoản đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Tài khoản đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

21/02/2019


Yêu cầu đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Yêu cầu đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về yêu cầu đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.

21/02/2019


Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm những giấy tờ tài liệu gì?

21/02/2019


Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển

Hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển

Quy định của pháp luật về hồ sơ đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp tàu biển?

21/02/2019


bttop