KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Chồng vay tiền không trả, vợ có phải trả thay?

Chồng vay tiền không trả, vợ có phải trả thay?

Chồng vay tiền không trả, vợ có phải trả thay không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đang rơi vào tình trạng chồng hoặc vợ vay tiền nhưng không trả và bị chủ nợ bắt người còn lại phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay.

29/08/2019


Hướng dẫn viết đơn khởi kiện vụ án dân sự

Hướng dẫn viết đơn khởi kiện vụ án dân sự

Dưới đây là các tư vấn của Luật sư về cách viết đơn khởi kiện vụ án dân sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

29/08/2019


Điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân

Điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/08/2019


Các trường hợp chấm dứt việc giám hộ

Các trường hợp chấm dứt việc giám hộ

Việc giám hộ chấm dứt trong trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/08/2019


Trường hợp nào phải thay đổi người giám hộ?

Trường hợp nào phải thay đổi người giám hộ?

Việc thay đổi người giám hộ phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật? Vậy trường hợp nào phải thay đổi người giám hộ?

28/08/2019


Giám hộ là gì?

Giám hộ là gì?

Giám hộ là một thuật ngữ được nhắc đến khá phổ biến hiện nay. Vậy giám hộ là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/08/2019


Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự

Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự bao gồm những gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/08/2019


Xử lý hành vi cản trở việc tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án

Xử lý hành vi cản trở việc tống đạt văn bản tố tụng của Tòa án

Việc xử lý hành vi cản trở việc cấp, giao, nhận, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án được quy định như thế nào?

27/08/2019


Xử lý hành vi vi phạm nội quy phiên tòa dân sự

Xử lý hành vi vi phạm nội quy phiên tòa dân sự

Hành vi vi phạm nội quy phiên tòa dân sự sẽ bị xử lý như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

27/08/2019


Xử lý hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án

Xử lý hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án

Hành vi cố ý không có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án  sẽ bị xử lý như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

27/08/2019


Xử lý hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng

Xử lý hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng

Việc xử lý hành vi cản trở hoạt động xác minh, thu thập chứng cứ của người tiến hành tố tụng được quy định như thế nào?

27/08/2019


Những bản án, quyết định dân sự của Tòa án được thi hành

Những bản án, quyết định dân sự của Tòa án được thi hành

Bản án, quyết định dân sự của Tòa án được thi hành là bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Vậy bản án đã có hiệu lực pháp luật bao gồm những trường hợp nào?

27/08/2019


Các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài

Các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài

Hiện nay có những phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của Tòa án cho đương sự ở nước ngoài nào?

26/08/2019


Thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Những vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài nào thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

26/08/2019


Thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy thành về thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

26/08/2019


Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của người nước ngoài

Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của người nước ngoài

Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của người nước ngoài được quy định như thế nào.

26/08/2019


Những trường hợp không công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Những trường hợp không công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Tòa án không công nhận phán quyết của Trọng tài nước ngoài trong những trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

26/08/2019


Phiên họp xét đơn yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Phiên họp xét đơn yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Phiên họp xét đơn yêu cầu công nhận và thi hành phán quyết trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

26/08/2019


Chuẩn bị xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Chuẩn bị xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục chuẩn bị xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trọng tài nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

26/08/2019


Nội dung Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Nội dung Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài

Nội dung Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của Trọng tài nước ngoài bao gồm những gì?

26/08/2019


bttop