KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Tàu biển được thế chấp

Tàu biển được thế chấp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tàu biển được thế chấp theo quy định pháp luật hiện hành.

21/02/2019


Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tàu bay theo quy định pháp luật.

21/02/2019


Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký

Quy định pháp luật về hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng tàu bay đã đăng ký?

21/02/2019


Hồ sơ đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

Hồ sơ đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ đăng ký cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay theo quy định pháp luật hiện hành.

21/02/2019


Đăng ký biện pháp bảo đảm trong trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm

Đăng ký biện pháp bảo đảm trong trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm

Đăng ký biện pháp bảo đảm trong trường hợp bổ sung nghĩa vụ được bảo đảm được quy định như thế nào?

21/02/2019


Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm

Cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc cấp bản sao văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.

21/02/2019


Các trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Các trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm

Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bao gồm những trường hợp như thế nào?

21/02/2019


Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký

Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký

Các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm đã đăng ký theo quy định pháp luật hiện hành.

21/02/2019


Trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Quy định của pháp luật hiện hành về việc trả kết quả đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm?

21/02/2019


Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

 Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm được quy định là bao lâu?

21/02/2019


Từ chối đăng ký biện pháp bảo đảm

Từ chối đăng ký biện pháp bảo đảm

Luật sư tư vấn giúp tôi về việc từ chối đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật hiện hành?

21/02/2019


Tiếp nhận hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm

Tiếp nhận hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm

Việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

21/02/2019


Phương thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về phương thức nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.

21/02/2019


Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

 Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm là cơ quan nào theo quy định pháp luật?

21/02/2019


Người yêu cầu đăng ký, nghĩa vụ và trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm

Người yêu cầu đăng ký, nghĩa vụ và trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm

Người yêu cầu đăng ký, nghĩa vụ và trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký biện pháp bảo đảm được quy định như thế nào?

21/02/2019


Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.

20/02/2019


Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm

Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm

Thời điểm có hiệu lực của đăng ký biện pháp bảo đảm là khi nào theo quy định pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm

Các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật thì các trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm là gì?

20/02/2019


Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm

Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm

Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

20/02/2019


Xử lý tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá, vận đơn, thẻ tiết kiệm

Xử lý tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá, vận đơn, thẻ tiết kiệm

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề xử lý tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá, vận đơn, thẻ tiết kiệm?

20/02/2019


bttop