KIẾN THỨC PHÁP LUẬT DÂN SỰ

Lĩnh vực Pháp luật Dân sự rất rộng lớn, bao hàm rất nhiều lĩnh vực, quan hệ trong đời sống xã hội. Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Dân sự để Quý Khách hàng tham khảo.

Lỗi trong trách nhiệm dân sự

Lỗi trong trách nhiệm dân sự

Lỗi trong trách nhiệm dân sự được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Cầm giữ tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Cầm giữ tài sản theo Bộ luật dân sự 2015

Cầm giữ tài sản là gì? Cầm giữ tài sản được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Chấm dứt bảo lãnh trong các trường hợp nào?

Chấm dứt bảo lãnh trong các trường hợp nào?

Chấm dứt bảo lãnh trong các trường hợp nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Bảo lưu quyền sở hữu là gì?

Bảo lưu quyền sở hữu là gì?

Trong hợp đồng mua bán, quyền sở hữu tài sản có thể được bên bán bảo lưu cho đến khi nghĩa vụ thanh toán được thực hiện đầy đủ. Vậy bảo lưu quyền sở hữu được quy định như thế nào?

30/01/2019


Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Ký cược là gì?

Ký cược là gì?

Ký cược là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Đặt cọc là gì?

Đặt cọc là gì?

Đặt cọc là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

Xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm dứt

Quyền bề mặt là quyền của một chủ thể đối với mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất mà quyền sử dụng đất đó thuộc về chủ thể khác. Vậy khi quyền bề mặt chấm dứt thì việc xử lý tài sản như thế nào?

30/01/2019


Chấm dứt quyền bề mặt trong trường hợp nào?

Chấm dứt quyền bề mặt trong trường hợp nào?

Chấm dứt quyền bề mặt trong trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Thời hạn của quyền hưởng dụng

Thời hạn của quyền hưởng dụng

Thời hạn của quyền hưởng dụng được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Người hưởng dụng có quyền và nghĩa vụ gì?

Người hưởng dụng có quyền và nghĩa vụ gì?

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, người hưởng dụng có quyền và nghĩa vụ gì?

30/01/2019


Chấm dứt quyền hưởng dụng khi nào?

Chấm dứt quyền hưởng dụng khi nào?

Quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong một thời hạn nhất định. Vậy chấm dứt quyền hưởng dụng khi nào?

30/01/2019


Quyền hưởng dụng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Quyền hưởng dụng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Quyền hưởng dụng là gì? Quyền hưởng dụng được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Chấm dứt quyền đối với bất động sản liền kề

Quyền đối với bất động sản liền kề chấm dứt trong trường hợp nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

30/01/2019


Quyền về lối đi qua theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Quyền về lối đi qua theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Câu hỏi: Ông nội tôi cho tôi một mảnh vườn để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, vị trí mảnh vườn lại bị vây bọc bởi các vườn của hộ gia đình khác. Tôi muốn hỏi trong trường hợp này tôi có quyền yêu cầu một trong các hộ liền kề dành cho mình một lối đi không?

30/01/2019


Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

Quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề

Câu hỏi: Tôi vừa mua một mảnh đất tại xã X và đang tiến hành xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, khi tôi xin nhà kế bên cho phép tôi lắp đặt hệ thống cấp nước qua đất của nhà họ thì họ không đồng ý. Vậy tôi muốn hỏi theo quy định của pháp luật, tôi có quyền về cấp, thoát nước qua bất động sản liền kề không?

30/01/2019


Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề

Nguyên tắc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề

Việc thực hiện quyền đối với bất động sản liền kề theo thỏa thuận của các bên. Trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thực hiện theo các nguyên tắc theo quy định của pháp luật.

30/01/2019


Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn

Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn

Việc xác lập quyền sở hữu trong trường hợp trộn lẫn được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/01/2019


Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập

Xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập

Việc xác lập quyền sở hữu trong trường hợp sáp nhập được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/01/2019


Chấm dứt sở hữu chung trong trường hợp nào?

Chấm dứt sở hữu chung trong trường hợp nào?

Chấm dứt sở hữu chung trong trường hợp nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/01/2019


bttop