ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Đất đai, nhà ở là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Đất đai, kiến thức Luật Đất đai, Tư vấn Luật Đất đai và Văn bản Pháp luật Đất đai.

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

Luật sư tư vấn giúp tôi về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất theo quy định pháp luật hiện hành.

14/10/2021


Hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất bao gồm những gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

14/10/2021


Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất

Hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất bao gồm những gì? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

14/10/2021


Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Luật sư tư vấn giúp tôi về trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành?

14/10/2021


Nội dung quyết định trưng dụng đất

Nội dung quyết định trưng dụng đất

Theo quy định pháp luật hiện hành, nội dung quyết định trưng dụng đất bao gồm những gì? Mong được Luật sư giải đáp.

14/10/2021


Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục trưng dụng đất

Quy định chi tiết về trình tự, thủ tục trưng dụng đất

Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành để biết thêm quy định chi tiết về trình tự, thủ tục trưng dụng đất.

14/10/2021


Cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật

Cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật

Việc cưỡng chế thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật được thực hiện như thế nào theo pháp luật hiện hành?

14/10/2021


Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường

Theo quy định pháp luật hiện hành, trình tự thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường được thực hiện như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

14/10/2021


Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất

Luật sư tư vấn giúp tôi việc thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật được thực hiện theo trình tự, thủ tục nào?

14/10/2021


Trình tự, thủ tục thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất

Trình tự, thủ tục thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất

Trình tự, thủ tục thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

14/10/2021


Hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp

Tôi đang muốn mua 30hecta đất nuôi trồng thủy sản của một gia đình nhưng đang băn khoăn không biết có vượt quá hạn mức chưa. Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp.

11/10/2021


Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành đối với quy định về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành.

11/10/2021


Muốn chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm thì cần những loại giấy tờ gì?

Muốn chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm thì cần những loại giấy tờ gì?

Gia đình tôi đang muốn chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm thì cần những loại giấy tờ gì? Mong được Luật sư giải đáp.

11/10/2021


Các giấy tờ để được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Các giấy tờ để được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, các giấy tờ để được chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng bao gồm những gì?

11/10/2021


Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

08/10/2021


Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Theo quy định pháp luật, cần những loại giấy tờ gì để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho tổ chức, cá nhân nước ngoài?

08/10/2021


Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần những loại giấy tờ nào? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

08/10/2021


Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trong nước

Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trong nước

Luật sư cho tôi hỏi, các loại giấy tờ cần thiết để được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trong nước bao gồm những gì?

08/10/2021


Cấp GCNQSDĐ trong trường hợp khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính

Cấp GCNQSDĐ trong trường hợp khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính

Quy định của pháp luật hiện hành về việc cấp GCNQSDĐ trong trường hợp khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính.

08/10/2021


Cấp sổ đỏ trong trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Cấp sổ đỏ trong trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Tôi đang có một băn khoăn không biết diện tích đất nhà tôi nhỏ hơn diện tích tối thiểu thì có được cấp sổ đỏ không? Nếu được nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi việc cấp sổ đỏ trong trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo pháp luật hiện hành.

08/10/2021


bttop