DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Các loại thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải

Các loại thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải

Tôi mới mua xe tải 16 tấn và tham gia góp vốn vào hợp tác xã. Vậy luật sư cho tôi hỏi, các loại thuế phải nộp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải được quy định như thế nào?

13/01/2020


Thu hồi con dấu trong trường hợp nào?

Thu hồi con dấu trong trường hợp nào?

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành sẽ bị thu hồi con dấu trong trường hợp nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

13/01/2020


Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp được 2 năm và vừa chấm dứt hợp đồng lao động. Luật sư cho tôi hỏi thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật là bao lâu?

02/01/2020


Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản theo quy định. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể ra quyết định giải thể doanh nghiệp không và các trường hợp giải thể doanh nghiệp theo quy định?

16/12/2019


Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

Theo tôi được biết thì sau khi có quyết định giải thể, doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp không được tiến hành một số hoạt động nhất định. Luật sư cho tôi hỏi các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp?

16/12/2019


Doanh nghiệp bị cấm hợp nhất khi nào?

Doanh nghiệp bị cấm hợp nhất khi nào?

Công ty A và công ty B cùng kinh doanh trên lĩnh vực nước giải khát. Hai công ty có thị phần lần lượt là 40% và 20%. Luật sư cho tôi hỏi công ty A và công ty B có thể hợp nhất thành một công ty mới được không và doanh nghiệp bị cấm hợp nhất khi nào?

16/12/2019


Tách doanh nghiệp được áp dụng đối với loại hình nào?

Tách doanh nghiệp được áp dụng đối với loại hình nào?

Tôi là thành viên Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần. Hiện công ty đang muốn tiến hành thủ tục tách doanh nghiệp. Luật sư cho tôi hỏi tách doanh nghiệp được áp dụng đối với loại hình nào?

16/12/2019


Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con

Mối liên hệ của công ty mẹ với công ty con như thế nào, hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu về quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con?

16/12/2019


Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân

Chồng tôi là chủ của một doanh nghiệp tư nhân. Do công ty làm ăn thua lỗ nên chồng tôi sử dụng tài sản được bố mẹ tặng cho để thực hiện các nghĩa vụ của công ty. Luật sư cho tôi hỏi trách nhiệm tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?

16/12/2019


Công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới không?

Công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới không?

Công ty hợp danh A có 2 thành viên hợp danh, hiện có một cá nhân đang muốn trở thành thành viên hợp danh của công ty A. Luật sư cho tôi hỏi công ty hợp danh có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh mới không?

16/12/2019


Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong những trường hợp nào?

Thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong những trường hợp nào?

Tôi có cam kết góp vốn vào công ty hợp danh, nhưng do vấn đề gia đình mà tạm thời tôi không có khả năng góp vốn như đã cam kết mặc dù công ty đã có yêu cầu lần hai. Vậy tôi có bị khai trừ khỏi công ty không. Luật sư cho tôi hỏi thành viên hợp danh bị khai trừ khỏi công ty trong những trường hợp nào?

16/12/2019


Thành viên hợp danh có những quyền và nghĩa vụ gì?

Thành viên hợp danh có những quyền và nghĩa vụ gì?

Tôi là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh. Luật sư cho tôi hỏi thành viên hợp danh có những quyền và nghĩa vụ gì?

16/12/2019


Thành viên hợp danh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân không?

Thành viên hợp danh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân không?

Hiện tôi đang là thành viên hợp danh của một công ty hợp danh. Tôi muốn thành lập thêm một doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ để kinh doanh một số lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực mà công ty hợp danh nơi tôi là thành viên đang kinh doanh. Luật sư cho tôi hỏi thành viên hợp danh có được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân không?

16/12/2019


Tài sản của công ty hợp danh bao gồm những gì?

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm những gì?

Tài sản của công ty hợp danh bao gồm những gì? hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu quy định của pháp luật về công ty hợp danh.

16/12/2019


Trách nhiệm tài sản của thành viên công ty hợp danh

Trách nhiệm tài sản của thành viên công ty hợp danh

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn của công ty hợp danh có chịu trách nhiệm ngang nhau về các nghĩa vụ của công ty hay không. Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm tài sản của thành viên công ty hợp danh?

16/12/2019


Nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp đối với thành viên công ty hợp danh

Nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp đối với thành viên công ty hợp danh

Tại thời điểm góp đủ vốn như đã cam kết, thành viên công ty hợp danh được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp. Luật sư cho tôi hỏi về nội dung giấy chứng nhận phần vốn góp đối với thành viên công ty hợp danh?

16/12/2019


Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần

Kiểm soát viên công ty cổ phần sẽ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong một số trường hợp nhất định theo quy định của pháp luật. Luật sư cho tôi hỏi về miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty cổ phần?

16/12/2019


Trách nhiệm của Kiểm soát viên công ty cổ phần

Trách nhiệm của Kiểm soát viên công ty cổ phần

Tôi là thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần. Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm của Kiểm soát viên công ty cổ phần?

16/12/2019


Tiền lương của Kiểm soát viên công ty cổ phần

Tiền lương của Kiểm soát viên công ty cổ phần

Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát có được tính vào chi phí kinh doanh của công ty khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không? Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về tiền lương của Kiểm soát viên công ty cổ phần?

16/12/2019


Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Số thành viên độc lập Hội đồng quản trị bị giảm xuống và không đảm bảo tỷ lệ theo quy định của pháp luật thì công ty có phải bầu thành viên thay thế không? Luật sư cho tôi hỏi quy định về bổ sung thành viên Hội đồng quản trị?

16/12/2019


bttop