DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Quy định mới nhất về nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh.

02/11/2021


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Theo quy định pháp luật hiện hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản là bao lâu? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

02/11/2021


Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

02/11/2021


Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Luật sư cho tôi hỏi, hồ sơ khai thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những gì?

02/11/2021


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

02/11/2021


Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Luật sư tư vấn giúp tôi về nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số theo quy định pháp luật hiện hành?

02/11/2021


Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý xổ số theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

02/11/2021


Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm

Tôi có trực tiếp ký hợp đồng đại lý bảo hiểm nên muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp về hồ sơ khai thuế đối với cá nhân làm đại lý bảo hiểm theo quy định pháp luật hiện hành?

02/11/2021


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

02/11/2021


Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay

Hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay bao gồm những gì? Mong được Luật sư giải đáp.

02/11/2021


Xác định doanh thu và mức thuế khoán đối với hộ khoán

Xác định doanh thu và mức thuế khoán đối với hộ khoán

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định xác định doanh thu và mức thuế khoán đối với hộ khoán theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

01/11/2021


Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

Luật sư tư vấn giúp tôi về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán là bao lâu? Rất mong nhận được tư vấn sớm từ Luật sư.

01/11/2021


Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

Hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán

Hộ kinh doanh của tôi muốn nộp thuế theo phương thức thuế khoán. Vì vậy, nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán theo quy định pháp luật hiện hành.

01/11/2021


Căn cứ xác định thuế khoán

Căn cứ xác định thuế khoán

Nhờ Luật sư cho tôi hỏi về các căn cứ xác định thuế khoán theo quy định pháp luật hiện hành là gì?

01/11/2021


Các trường hợp được khai thuế thay, nộp thuế thay

Các trường hợp được khai thuế thay, nộp thuế thay

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, các trường hợp được khai thuế thay, nộp thuế thay bao gồm những trường hợp nào?

01/11/2021


Phương pháp tính thuế khi khai thuế, nộp thuế thay

Phương pháp tính thuế khi khai thuế, nộp thuế thay

Tôi có cho anh A thuê một căn nhà làm địa điểm kinh doanh. Vậy tôi có thể nhờ anh A kê khai, nộp thuế thay được không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp phương pháp tính thuế khi khai thuế, nộp thuế thay.

01/11/2021


Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

Luật sư cho tôi hỏi, phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán được quy định như thế nào?

01/11/2021


Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

01/11/2021


Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai

Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai

Tôi muốn tìm hiểu thêm quy định về phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh theo phương pháp kê khai. Rất mong nhận được sự tư vấn từ Luật sư.

01/11/2021


Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh

Nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh

Hiện nay, tôi đang có ý định thành lập hộ kinh doanh nhưng chưa nắm rõ nguyên tắc tính thuế đối với hộ kinh doanh như thế nào? Mong được Luật sư giải đáp.

01/11/2021


bttop