DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân mất mà không để lại di chúc thì giải quyết thế nào?

Chủ doanh nghiệp tư nhân mất mà không để lại di chúc thì giải quyết thế nào?

Bố tôi là chủ sở hữu của 1 doanh nghiệp tư nhân chết không để lại di chúc. Luật sư cho tôi hỏi trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mất mà không để lại di chúc thì giải quyết thế nào?

28/06/2022


Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp cũ chết

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp cũ chết

Thưa luật sư, bố tôi có để lại di chúc cho tôi di sản là doanh nghiệp tư nhân của ông, bây giờ tôi muốn thay đổi chủ doanh nghiệp sang tên mình thì việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp chủ doanh nghiệp cũ chết như thế nào ạ!

28/06/2022


Xử phạt hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động

Xử phạt hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động

Tôi vừa nhận quyết định bị đình chỉ hoạt động kinh doanh. Nhưng do tình hình công việc nên tôi đã hoạt động kinh doanh chui. Luật sư cho tôi hỏi, nếu bị phát hiện thì tôi bị xử phạt hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động như thế nào?

25/06/2022


Thời gian để thành lập công ty sau khi phục vụ trong quân đội

Thời gian để thành lập công ty sau khi phục vụ trong quân đội

Tôi vừa hoàn thành thời hạn phục vụ trong cục hậu cần là 10 năm. Sau đó tôi có làm thủ tục rút khỏi Quân đội và hiện nay đã được 9 tháng và tôi muốn mở công ty để kinh doanh có được không? Luật sư cho tôi hỏi, thời gian để thành lập công ty sau khi phục vụ trong quân đội được quy định như thế nào?

09/06/2022


Không cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong trường hợp nào?

Không cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong trường hợp nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, không cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động trong trường hợp nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

21/04/2022


Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Tôi dự định thành lập một công ty cho thuê lại lao động nhưng chưa biết thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là bao lâu? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

21/04/2022


Nộp bổ sung tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Nộp bổ sung tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định nộp bổ sung tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

21/04/2022


Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trình tự, thủ tục rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

21/04/2022


Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động bao gồm những gì?

21/04/2022


Doanh nghiệp cho thuê lại lao động được rút tiền ký quỹ khi nào?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động được rút tiền ký quỹ khi nào?

Công ty tôi hoạt động cho thuê lại lao động có khó khăn về tài chính nên muốn rút tiền ký quỹ. Vì vậy tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề, doanh nghiệp cho thuê lại lao động được rút tiền ký quỹ khi nào?

21/04/2022


Quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Việc quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

21/04/2022


Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có phải ký quỹ không?

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động có phải ký quỹ không?

Tôi đang băn khoăn không biết doanh nghiệp cho thuê lại lao động có phải ký quỹ không? Nếu có thì mức ký quỹ là bao nhiêu? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

21/04/2022


Ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Tôi dự định thành lập công ty cho thuê lại lao động nhưng chưa nắm được mức ký quỹ và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như thế nào? Mong được Luật sư giải đáp.

21/04/2022


Tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định tạm hoãn công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

03/03/2022


Các thông tin công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước

Các thông tin công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định pháp luật hiện hành, các thông tin công bố định kỳ của doanh nghiệp nhà nước bao gồm những thông tin gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

03/03/2022


Hình thức và phương tiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Hình thức và phương tiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Mời các Quý khách hàng tham khảo hình thức và phương tiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

03/03/2022


Nguyên tắc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Nguyên tắc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

03/03/2022


Hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh bao gồm những gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo vấn đề này qua bài viết dưới đây.

03/03/2022


Công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Việc công nhận, công nhận lại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành?

03/03/2022


Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

03/03/2022


bttop