DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Đăng ký kinh doanh

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ, quyền hạn gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Đăng ký kinh doanh ở đâu?

Đăng ký kinh doanh ở đâu?

Khi muốn thành lập doanh nghiệp để hoạt động sản xuất kinh doanh, các cá nhân, tổ chức phải thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền. Vậy đăng ký kinh doanh ở đâu?

29/08/2019


Trao đổi thông tin cảnh báo các trường hợp vi phạm pháp luật thuế

Trao đổi thông tin cảnh báo các trường hợp vi phạm pháp luật thuế

Việc trao đổi thông tin cảnh báo các trường hợp vi phạm pháp luật thuế được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

Phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp

Nguyên tắc phân công cơ quan Thuế trực tiếp quản lý đối với doanh nghiệp bao gồm những gì? Việc phân công cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?

29/08/2019


Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động

Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động

Trình tự thực hiện cấp mã số doanh nghiệp tự động được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Việc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản. Vậy nguyên tắc quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp bao gồm những gì?

29/08/2019


Giám sát hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Giám sát hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Việc giám sát hoạt động của doanh nghiệp xã hội được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội

Việc công khai hoạt động của doanh nghiệp xã hội được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

29/08/2019


Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường khi nào? Thủ tục thông báo Doanh nghiệp xã hội chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường được thực hiện như thế nào?

28/08/2019


Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội

Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội

Việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể đối với doanh nghiệp xã hội được thực hiện trong những trường hợp nào? Thủ tục thực hiện như thế nào?

28/08/2019


Xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

Xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

08/08/2019


Thẩm quyền và hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Thẩm quyền và hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Thẩm quyền và hình thức xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2019


Phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh

Việc phạt tiền đối với hành vi vi phạm pháp luật về cạnh tranh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2019


Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh

Nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh

Quy định của pháp luật mới nhất về nguyên tắc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh?

08/08/2019


Hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh

Hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh

Việc hợp tác quốc tế trong quá trình tố tụng cạnh tranh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2019


Khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

08/08/2019


Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

08/08/2019


Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Việc giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/08/2019


Hậu quả của việc khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Hậu quả của việc khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh

Theo quy định pháp luật mới nhất, hậu quả của việc khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh là gì?

08/08/2019


bttop