DOANH NGHIỆP

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Doanh nghiệp, kiến thức Luật Doanh nghiệp, Tư vấn Luật Doanh nghiệp và Văn bản Pháp luật Doanh nghiệp.

Quy trình phát hành trái phiếu

 Quy trình phát hành trái phiếu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy trình phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành.

15/02/2019


Điều kiện phát hành trái phiếu thành nhiều đợt phát hành

Điều kiện phát hành trái phiếu thành nhiều đợt phát hành

Điều kiện phát hành trái phiếu thành nhiều đợt phát hành được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

15/02/2019


Điều kiện phát hành trái phiếu

 Điều kiện phát hành trái phiếu

Các điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật hiện bao gồm những gì?

15/02/2019


Quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu

 Quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu theo quy định pháp luật.

15/02/2019


Đối tượng mua trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu

Luật sư cho tôi hỏi về đối tượng mua trái phiếu theo quy định của pháp luật hiện hành?

15/02/2019


Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

 Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu theo quy định pháp luật.

15/02/2019


Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu

Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu

Quy định của pháp luật hiện hành về điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu?

15/02/2019


Điều kiện sử dụng con dấu

Điều kiện sử dụng con dấu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện sử dụng con dấu doanh nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành.

15/02/2019


Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

 Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

13/02/2019


Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Luật sư cho tôi hỏi về các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định pháp luật?

13/02/2019


Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

Quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh

Quy định của pháp luật về quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký của hộ kinh doanh?

13/02/2019


Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định pháp luật.

13/02/2019


Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện

Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm những gì theo quy định pháp luật hiện hành?

13/02/2019


Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

13/02/2019


Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm những gì theo quy định pháp luật?

13/02/2019


Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

Hồ sơ đăng ký công ty hợp danh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ đăng ký công ty hợp danh theo quy định pháp luật hiện hành.

13/02/2019


Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

Hồ sơ đăng ký công ty cổ phần

Tôi muốn thành lập công ty cổ phần nhưng chưa nắm rõ hồ sơ đăng ký công ty cổ phần gồm những giấy tờ gì mong Luật sư tư vấn giúp tôi?

13/02/2019


Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Hồ sơ đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm những gì theo quy định pháp luật?

13/02/2019


Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định pháp luật hiện thì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân bao gồm những gì?

13/02/2019


Đặt tên doanh nghiệp

Đặt tên doanh nghiệp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về một số vấn đề liên quan đến việc đặt tên doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

13/02/2019


bttop