THU HỒI NỢ XẤU THÀNH CÔNG

Luật Huy Thành đã thụ lý, hỗ trợ thành công cho hàng trăm khách hàng trong các vụ việc liên quan đến thu hồi những khoản nợ xấu, nợ khó đòi; đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp theo yêu cầu của Khách hàng.

VỤ VIỆC TIÊU BIỂU THU HỒI NỢ XẤU THÀNH CÔNG CỦA LUẬT HUY THÀNH

VỤ VIỆC TIÊU BIỂU THU HỒI NỢ XẤU THÀNH CÔNG CỦA LUẬT HUY THÀNH

Trong quá trình hoạt động và hành nghề của mình, Luật Huy Thành và Luật sư Nguyễn Văn Thành cùng các Cộng sự đã xử lý, thu hồi thành công các khoản nợ xấu, nợ khó đòi và đảm bảo được quyền lợi hợp pháp cho hàng trăm khách hàng theo yêu cầu.

02/03/2018


bttop