GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục đổi giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

29/05/2020


Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp

Tôi đang có vướng mắc về thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp theo quy định pháp luật hiện hành. Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

29/05/2020


Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục đổi giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp theo quy định pháp luật hiện hành?

29/05/2020


Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

29/05/2020


Thời gian đổi giấy phép lái xe

Thời gian đổi giấy phép lái xe

Tôi đang muốn thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe, nhưng không biết thời gian đổi có lâu không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thời gian đổi giấy phép lái xe?

29/05/2020


Thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển

Thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển

Thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

29/05/2020


Trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe

Trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe

Luật sư cho tôi hỏi, trong trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe theo quy định pháp luật hiện hành?

29/05/2020


Đối tượng được đổi giấy phép lái xe

Đối tượng được đổi giấy phép lái xe

Luật sư cho tôi hỏi những đối tượng được đổi giấy phép lái xe theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những đối tượng nào?

28/05/2020


Cấp lại giấy phép lái xe

Cấp lại giấy phép lái xe

Tôi bị mất giấy phép lái xe giờ muốn xin cấp lại nhưng lại không có hồ sơ gốc. Trong trường hợp này tôi có được cấp lại giấy phép lái xe không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

28/05/2020


Cấp mới giấy phép lái xe

Cấp mới giấy phép lái xe

Tôi muốn hỏi về việc cấp mới giấy phép lái xe được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề vấn đề này.

28/05/2020


Xác minh giấy phép lái xe

Xác minh giấy phép lái xe

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xác minh giấy phép lái xe theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

28/05/2020


Sử dụng và quản lý giấy phép lái xe

Sử dụng và quản lý giấy phép lái xe

Việc sử dụng và quản lý giấy phép lái xe được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

28/05/2020


Cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Theo quy định pháp luật hiện hành, cơ quan quản lý sát hạch, cấp giấy phép lái xe bao gồm những cơ quan nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

28/05/2020


Giám sát kỳ sát hạch lái xe

Giám sát kỳ sát hạch lái xe

Việc giám sát kỳ sát hạch lái xe được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành. Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

28/05/2020


Trình tự tổ chức sát hạch Giấy phép lái xe

Trình tự tổ chức sát hạch Giấy phép lái xe

Trình tự tổ chức sát hạch giấy phép lái xe được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

28/05/2020


Nhiệm vụ của Tổ sát hạch giấy phép lái xe

Nhiệm vụ của Tổ sát hạch giấy phép lái xe

Theo quy định pháp luật hiện hành, nhiệm vụ của Tổ sát hạch giấy phép lái xe bao gồm những gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

28/05/2020


Tiêu chuẩn của sát hạch viên

Tiêu chuẩn của sát hạch viên

Theo quy định pháp luật hiện hành, sát hạch viên cần đáp ứng các tiêu chuẩn như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về tiêu chuẩn của sát hạch viên.

28/05/2020


Tổ sát hạch Giấy phép lái xe

Tổ sát hạch Giấy phép lái xe

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tổ sát hạch Giấy phép lái xe theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

28/05/2020


Chuẩn bị kỳ sát hạch Giấy phép lái xe

Chuẩn bị kỳ sát hạch Giấy phép lái xe

Việc chuẩn bị kỳ sát hạch Giấy phép lái xe được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

28/05/2020


Nội dung và quy trình sát hạch lái xe

Nội dung và quy trình sát hạch lái xe

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung và quy trình sát hạch lái xe theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

28/05/2020


bttop