Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất

04/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất do Luật Huy Thành cung cấp cho quý khách tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để hiểu rõ hơn về các mẫu đơn trong lĩnh vực hình sự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

---------------------------------

                                                                                                                                                         ........., Ngày ...... tháng ........năm..............

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

 

                                   Kính gửi:      -   VĂN PHÒNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA.....................................

                                                        -    CỤC CẢNH SÁT ĐIỀU TRA QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHỨC VỤ

 

Tôi ký tên dưới đây là: ………………………………………….… - Chức vụ:……………….....…………................

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………....………………….....…………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………....…….....……….....…………

Đăng ký hộ khẩu thường trú:.…………………………………………………………......…….....……….....…………

Tôi làm đơn này tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà …….......……………….....………….......

Chức vụ:……………………………… về việc………. bao che, xử lý qua loa, cố tình che giấu tội phạm.

Cụ thể:

Ngày …./…/……., ……………………………………………………………………………………….....…………...

……………………………………………………………………………………………………………….....…………

……………………………………………………………………………………………………………….....…………

……………………………………………………………………………………………………………….....…………

………………………………………………………………………………...…………………………….....…………

Từ sự việ và phân tích kể trên đã thấy rõ hành vi sai phạm như sau:

1. …………………………………………………………………………………………………………….....…………

2……………………………………………………………………………………………………..……….....…………

3. …………………………………………………………………………………………………………….....…………

4. ………………………………………………………………...………………………………….……….....…………

Theo quy định của pháp luật hiện hành, Ông/Bà……………………….đã vi phạm điều ….., luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tôi xin tường trình, báo cáo sự việc và đề nghị cơ quan điều tra các nội dung liên quan tới những hành vi phạm pháp của đương sự bằng

văn bản để xử lý hành vi vi phạm pháp luật của Ông/Bà……………………………..……….....………………….....…………

Tôi làm đơn này và trân trọng gửi kèm theo các bài báo phanh phui sai phạm của ông ……………… tới cơ quan chức năng để

tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hình sự của ông/bà …………... Kính đề nghị quý cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ để bảo đảm việc

tuân theo pháp luật được thực thi nghiêm túc.

 

                                                                                                                                                         NGƯỜI TỐ GIÁC

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop