Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích mới nhất

04/04/2019

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích mới nhất của Luật Huy Thành cung cấp cho quý khách để tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí1900 6179 để được biết thêm những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------------------

                                                                                            ................., Ngày ............ tháng....... năm............

ĐƠN YÊU CẦU

GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ

(V/v: Tuyên bố một người mất tích )

                           Kính gửiTÒA ÁN NHÂN DÂN ......................................................................

Họ tên người yêu cầu: .............................................................................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................................................................................

Số điện thoại:............................................................ Fax:.......................................................................................................

Địa chỉ thư điện tử:………………………………………. ............................................................(nếu có).

Tôi (chúng tôi) xin trình bày với Tòa án nhân dân ............................................................ một việc như sau:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Thời hạn 02 năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng.

Những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. ........................................................................................................................; địa chỉ:......................................

2. ........................................................................................................................; địa chỉ:......................................

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Tôi cam kết những lời khai trong đơn là hoàn toàn đúng sự thực.

                                                                                                                                NGƯỜI YÊU CẦU

Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop