LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Sử dụng thẻ công chứng viên giả bị phạt bao nhiêu?

Sử dụng thẻ công chứng viên giả bị phạt bao nhiêu?

Luật sư tư vấn giúp tôi theo quy định pháp luật hiện hành, đối tượng sử dụng thẻ công chứng viên giả bị phạt bao nhiêu?

20/09/2019


Sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định

Sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức phạt hành chính về việc sửa lỗi kỹ thuật văn bản công chứng không đúng quy định để các Quý khách hàng tham khảo.

20/09/2019


Công chứng không đúng thời hạn quy định bị xử phạt thế nào?

Công chứng không đúng thời hạn quy định bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành công chứng viên thực hiện việc công chứng không đúng thời hạn quy định bị xử phạt thế nào?

20/09/2019


Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản không đúng quy định bị phạt bao nhiêu?

Công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản không đúng quy định bị phạt bao nhiêu?

Luật sư tư vấn giúp tôi theo quy định pháp luật hiện hành việc công chứng hợp đồng thế chấp bất động sản không đúng quy định bị phạt bao nhiêu?

20/09/2019


Xử phạt hành vi gian dối khi phiên dịch

Xử phạt hành vi gian dối khi phiên dịch

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành gian dối khi phiên dịch theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

20/09/2019


Sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên bị phạt thế nào?

Sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên bị phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, người có hành vi sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm công chứng viên bị phạt thế nào? Mong được Luật sư tư vấn giúp.

20/09/2019


Xử phạt hành vi sử dụng thẻ tư vấn viên pháp luật giả

Xử phạt hành vi sử dụng thẻ tư vấn viên pháp luật giả

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức xử phạt hành vi sử dụng thẻ tư vấn viên pháp luật giả là bao nhiêu? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi về vấn đề này.

20/09/2019


Sửa chữa, tẩy xóa thẻ tư vấn viên pháp luật bị phạt thế nào?

Sửa chữa, tẩy xóa thẻ tư vấn viên pháp luật bị phạt thế nào?

Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này, theo quy định pháp luật hiện hành người có hành vi sửa chữa, tẩy xóa thẻ tư vấn viên pháp luật bị phạt thế nào?

20/09/2019


Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình

Không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính khi không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

20/09/2019


Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư khi nào?

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư khi nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành sẽ bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư khi nào? Mong được Luật sư tư vấn giúp tôi.

20/09/2019


Hành nghề luật sư khi không có chứng chỉ hành nghề bị phạt bao nhiêu?

Hành nghề luật sư khi không có chứng chỉ hành nghề bị phạt bao nhiêu?

Để hoạt động nghề Luật sư thì cần đáp ứng một số điều kiện, trong đó bao gồm điều kiện phải có chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiện, hiện nay có nhiều người hành nghề mà không có chứng chỉ. Vậy những người hành nghề luật sư khi không có chứng chỉ hành nghề bị phạt bao nhiêu?

20/09/2019


Mạo danh luật sư để hành nghề luật sư bị xử phạt thế nào?

Mạo danh luật sư để hành nghề luật sư bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, những đối tượng có hành vi mạo danh luật sư để hành nghề luật sư bị xử phạt thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

20/09/2019


Sửa chữa, tẩy xóa chứng chỉ hành nghề luật sư bị phạt bao nhiêu?

Sửa chữa, tẩy xóa chứng chỉ hành nghề luật sư bị phạt bao nhiêu?

Luật sư tư vấn giúp tôi về hành vi sửa chữa, tẩy xóa chứng chỉ hành nghề luật sư bị phạt bao nhiêu?

20/09/2019


Xử phạt khi tham gia thành lập hai tổ chức hành nghề luật sư

Xử phạt khi tham gia thành lập hai tổ chức hành nghề luật sư

Theo pháp luật hiện hành, mức xử phạt khi tham gia thành lập hai tổ chức hành nghề luật sư được quy định là bao nhiêu? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

20/09/2019


Sử dụng giấy tờ giả để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư bị phạt bao nhiêu?

Sử dụng giấy tờ giả để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư bị phạt bao nhiêu?

Luật sư tư vấn giúp tôi theo quy định pháp luật hiện hành, việc sử dụng giấy tờ giả để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư bị phạt bao nhiêu?

20/09/2019


Thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định bị phạt bao nhiêu?

Thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định bị phạt bao nhiêu?

Luật sư cho tôi hỏi công ty thực hiện thu tiền dịch vụ của người lao động không đúng quy định bị phạt bao nhiêu?

19/09/2019


Thu tiền môi giới không đúng quy định bị phạt thế nào?

Thu tiền môi giới không đúng quy định bị phạt thế nào?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các đối tượng có hành vi thu tiền môi giới không đúng quy định bị phạt thế nào? Mong được Luật sư tư vấn giúp.

19/09/2019


Không thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt thế nào?

Không thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, người sử dụng lao động không thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị phạt thế nào? Mong được Luật sư tư vấn giúp.

19/09/2019


Không ghi rõ các quyền và nghĩa vụ về tài chính trong hợp đồng ký với người lao động

Không ghi rõ các quyền và nghĩa vụ về tài chính trong hợp đồng ký với người lao động

Theo quy định pháp luật hiện hành, người sử dụng lao động không ghi rõ các quyền và nghĩa vụ về tài chính trong hợp đồng ký với người lao động bị xử phạt như thế nào?

19/09/2019


Doanh nghiệp không ký hợp đồng với người lao động bị phạt bao nhiêu?

Doanh nghiệp không ký hợp đồng với người lao động bị phạt bao nhiêu?

Tôi làm việc cho một công ty may đến nay đã được 6 tháng tuy nhiên công ty không thực hiện ký kết hợp đồng với tôi. Giờ tôi muốn Luật sư tư vấn giúp tôi việc doanh nghiệp không ký hợp đồng với người lao động bị phạt bao nhiêu?

19/09/2019


bttop