LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thuộc về ai theo quy định pháp luật?

14/06/2019


Vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục

Vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục

Vi phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo pháp luật hiện hành?

14/06/2019


Vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học

Vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về kỷ luật người học, ngược đãi, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học?

14/06/2019


Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học

Vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về quản lý hồ sơ người học sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

14/06/2019


Vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

Vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

14/06/2019


Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ

Vi phạm quy định về sử dụng và công khai thông tin cấp văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

14/06/2019


Vi phạm quy định về quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ

Vi phạm quy định về quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ

Theo quy định pháp luật, hành vi vi phạm quy định về quản lý, cấp văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

13/06/2019


Vi phạm quy định về thi

Vi phạm quy định về thi

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về thi theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

13/06/2019


Vi phạm quy định về chỉ tiêu tuyển sinh

Vi phạm quy định về chỉ tiêu tuyển sinh

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

13/06/2019


Vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh

Vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt đối với vi phạm quy định về đối tượng tuyển sinh theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

13/06/2019


Vi phạm quy định về thông báo, tư vấn tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Vi phạm quy định về thông báo, tư vấn tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh

Theo quy định pháp luật, vi phạm quy định về thông báo, tư vấn tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị xử phạt hành chính ra sao?

13/06/2019


Vi phạm quy định về dạy thêm

Vi phạm quy định về dạy thêm

Luật sư cho tôi người có hành vi vi phạm quy định về dạy thêm sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

13/06/2019


Vi phạm quy định về điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục

Vi phạm quy định về điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục

Hành vi vi phạm quy định về điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

13/06/2019


Vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục, tổ chức thuộc cơ sở giáo dục

Vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục, tổ chức thuộc cơ sở giáo dục

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về thành lập cơ sở giáo dục, tổ chức thuộc cơ sở giáo dục sẽ bị xử phạt hành chính ra sao?

13/06/2019


Mức phạt tiền vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Mức phạt tiền vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Mức phạt tiền vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

13/06/2019


Các chức danh của Công an xã và bố trí Công an xã

Các chức danh của Công an xã và bố trí Công an xã

Công an xã gồm các chức danh: Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên. Vậy Công an xã được bố trí như thế nào?

06/06/2019


Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự là gì?

Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự là gì?

Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự là gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

06/06/2019


Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Công an xã

Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Công an xã

Việc bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Công an xã được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

06/06/2019


Chế độ, chính sách đối với Công an xã

Chế độ, chính sách đối với Công an xã

Chế độ, chính sách đối với Công an xã được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

06/06/2019


Tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an xã

Tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an xã

Để được tuyển chọn vào Công an xã, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an xã bao gồm những gì?

06/06/2019


bttop