LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin và ứng cứu sự cố mạng

Vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin và ứng cứu sự cố mạng

Vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thông tin và ứng cứu sự cố mạng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

12/04/2019


Vi phạm quy định về người chơi điện tử

Vi phạm quy định về người chơi điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về người chơi điện tử theo quy định pháp luật.

12/04/2019


Vi phạm quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Vi phạm quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Vi phạm quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

12/04/2019


Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

12/04/2019


Tẩy xóa giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bị xử phạt bao nhiêu?

Tẩy xóa giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bị xử phạt bao nhiêu?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi tẩy xóa giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử bị xử phạt bao nhiêu?

12/04/2019


Giả mạo trang thông tin điện tử của người khác bị xử phạt thế nào?

Giả mạo trang thông tin điện tử của người khác bị xử phạt thế nào?

Tôi có một tài khoản facebook, gần đây tôi phát hiện có một người khác giả mạo tài khoản facebook của tôi, đăng và share những hình ảnh, video nhạy cảm. Vậy tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi việc giả mạo trang thông tin điện tử của người khác bị xử phạt thế nào?

12/04/2019


Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp

Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp

Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

12/04/2019


Vi phạm các quy định về quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với giao dịch điện tử

Vi phạm các quy định về quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với giao dịch điện tử

Vi phạm các quy định về quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng đối với giao dịch điện tử sẽ bị xử phạt hành chính thế nào?

12/04/2019


Vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động giao dịch điện tử

Vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động giao dịch điện tử

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về điều kiện hoạt động giao dịch điện tử?

12/04/2019


Vi phạm các quy định về đầu tư, mua sắm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Vi phạm các quy định về đầu tư, mua sắm trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Vi phạm các quy định về đầu tư, mua sắm trong lĩnh vực công nghệ thông tin sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

12/04/2019


Vi phạm các quy định về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet

Vi phạm các quy định về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên Internet là bao nhiêu?

12/04/2019


Vi phạm quy định về chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông

Vi phạm quy định về chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về chất lượng mạng và dịch vụ viễn thông để Quý khách hàng tham khảo.

12/04/2019


Vi phạm quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Vi phạm quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm quy định về kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

12/04/2019


Vi phạm các quy định về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Vi phạm các quy định về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

Quy định của pháp luật về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về phát triển công nghiệp công nghệ thông tin?

12/04/2019


Vi phạm các quy định về chuyển nhượng, cho thuê kho số viễn thông, tài nguyên Internet

 Vi phạm các quy định về chuyển nhượng, cho thuê kho số viễn thông, tài nguyên Internet

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về chuyển nhượng, cho thuê kho số viễn thông, tài nguyên Internet?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về đăng ký, sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng

Vi phạm các quy định về đăng ký, sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng

Vi phạm các quy định về đăng ký, sử dụng địa chỉ IP và số hiệu mạng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về phân bổ, sử dụng, hoàn trả kho số viễn thông

Vi phạm các quy định về phân bổ, sử dụng, hoàn trả kho số viễn thông

Vi phạm các quy định về phân bổ, sử dụng, hoàn trả kho số viễn thông sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông

Vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông

Quy định của pháp luật hiện hành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Vi phạm các quy định về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông

Vi phạm các quy định về sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông

Vi phạm các quy định về thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông

Quy định của pháp luật về mức xử phạt hành chính vi phạm các quy định về thiết kế, xây dựng, sử dụng công trình viễn thông?

11/04/2019


bttop