LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Mức tiền xử phạt vi phạm hành chính

Mức tiền xử phạt vi phạm hành chính

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

04/12/2019


Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính

Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính

Quy định của pháp luật hiện hành về khiếu nại, tố cáo và khởi kiện trong xử lý vi phạm hành chính? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

04/12/2019


Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính

Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính

Trách nhiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

04/12/2019


Hành vi bị nghiêm cấm khi xử phạt hành chính

Hành vi bị nghiêm cấm khi xử phạt hành chính

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hành vi bị nghiêm cấm khi xử phạt hành chính theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

04/12/2019


Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính

Theo quy định pháp luật hiện hành, trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính bao gồm những trường nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

04/12/2019


Tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính

Tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính

Luật sư tư vấn giúp tôi, theo quy định pháp luật hiện hành, tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính bao gồm những tình tiết nào?

04/12/2019


Khi nào được xóa tiền sự

Khi nào được xóa tiền sự

Tôi bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền. Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp khi tôi bị xử phạt hành chính coi như có tiền sự, vậy khi nào được xóa tiền sự?

04/12/2019


Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính

Theo pháp luật hiện hành, thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

04/12/2019


Thời hiệu xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Thời hiệu xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

Công ty tôi bị xử phạt hành chính  do vi phạm thủ tục về kế toán. Tuy nhiên, thời điểm bị ra quyết định xử phạt là hơn 3 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Vậy Luật sư cho tôi hỏi thời hiệu xử phat vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là bao lâu?

04/12/2019


Bao nhiêu tuổi thì bị xử phạt hành chính

Bao nhiêu tuổi thì bị xử phạt hành chính

Con tôi có hành vi đánh nhau trong trường học, nhưng hiện tại con tôi mới 12 tuổi. Vụ việc có mời công an can thiệp vào, họ ra quyết định xử phạt hành chính đối với con tôi. Luật sư cho tôi hỏi như vậy có đúng không? Theo quy định pháp luật thì bao nhiêu tuổi thì bị xử phạt hành chính?

04/12/2019


Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

Pháp luật quy định rất rõ những nguyên tắc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhằm đảm bảo việc xử lý vi phạm hành chính được khách quan, đúng bản chất vụ việc.

04/12/2019


Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

Nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

04/12/2019


Khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

Khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

18/11/2019


Công ty trả lương làm thêm giờ không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

Công ty trả lương làm thêm giờ không đúng quy định bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành, nếu công ty trả lương làm thêm giờ không đúng quy định bị xử phạt thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

18/11/2019


Xử phạt hành chính hành vi ngoại tình

Xử phạt hành chính hành vi ngoại tình

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành mức xử phạt hành chính hành vi ngoại tình là bao nhiêu?

14/11/2019


Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin

Vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin

Hành vi vi phạm quy định về chế độ báo cáo, quản lý và cung cấp thông tin sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Xử phạt hành chính khi tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền

Xử phạt hành chính khi tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính khi tổ chức thực hiện hành vi rửa tiền theo quy định pháp luật hiện hành.

12/11/2019


Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng

Vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng là bao nhiêu? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc

Vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định về duy trì dự trữ bắt buộc theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

12/11/2019


Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định

Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định

Hành vi vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


bttop