LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Vi phạm các quy định về lập và thực hiện quy hoạch công trình viễn thông thụ động

Vi phạm các quy định về lập và thực hiện quy hoạch công trình viễn thông thụ động

Vi phạm các quy định về lập và thực hiện quy hoạch công trình viễn thông thụ động sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông

 Vi phạm các quy định về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính vi phạm các quy định về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định pháp luật hiện hành.

11/04/2019


Vi phạm các quy định về kết nối mạng viễn thông dùng riêng

Vi phạm các quy định về kết nối mạng viễn thông dùng riêng

Theo quy định pháp luật, vi phạm các quy định về kết nối mạng viễn thông dùng riêng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về kết nối mạng viễn thông công cộng

Vi phạm các quy định về kết nối mạng viễn thông công cộng

Theo quy định pháp luật hiện hành, mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về kết nối mạng viễn thông công cộng là bao nhiêu?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về điểm truy nhập Internet công cộng

Vi phạm các quy định về điểm truy nhập Internet công cộng

Vi phạm các quy định về điểm truy nhập Internet công cộng sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo pháp luật hiện hành?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về đổi số thuê bao viễn thông

Vi phạm các quy định về đổi số thuê bao viễn thông

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về đổi số thuê bao viễn thông để Quý khách hàng tham khảo.

11/04/2019


Vi phạm các quy định về dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định

Vi phạm các quy định về dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định

Vi phạm các quy định về dịch vụ trợ giúp tra cứu số thuê bao điện thoại cố định bị xử phạt hành như thế nào?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về liên lạc nghiệp vụ viễn thông

Vi phạm các quy định về liên lạc nghiệp vụ viễn thông

Vi phạm các quy định về liên lạc nghiệp vụ viễn thông sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông

Vi phạm các quy định về ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông

Theo quy định pháp luật hiện hành mức xử phạt hành chính vi phạm các quy định về ngừng kinh doanh dịch vụ viễn thông là bao nhiêu?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích

Vi phạm các quy định về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông

Vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông

Theo quy định pháp luật, hành vi vi phạm các quy định về thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông bị xử phạt hành chính thế nào?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Vi phạm các quy định về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Vi phạm các quy định về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

 Vi phạm các quy định về cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Mức xử phạt hành chính đối đối với vi phạm các quy định về cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ viễn thông là bao nhiêu?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Vi phạm các quy định về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông

Theo quy định pháp luật hiện hành, vi phạm các quy định về sở hữu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông sẽ bị xử phạt hành chính ra sao?

11/04/2019


Vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông

Vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông

Vi phạm các quy định về sử dụng dịch vụ viễn thông và thuê bao viễn thông sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

09/04/2019


Vi phạm các quy định về đại lý dịch vụ viễn thông và điểm giao dịch được ủy quyền

Vi phạm các quy định về đại lý dịch vụ viễn thông và điểm giao dịch được ủy quyền

Vi phạm các quy định về đại lý dịch vụ viễn thông và điểm giao dịch được ủy quyền bị xử phạt hành chính ra sao?

09/04/2019


Vi phạm các quy định về thực hiện giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển

Vi phạm các quy định về thực hiện giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển

Vi phạm các quy định về thực hiện giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào?

09/04/2019


Vi phạm các quy định về thực hiện giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Vi phạm các quy định về thực hiện giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Theo quy định pháp luật, vi phạm các quy định về thực hiện giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng bị xử phạt hành chính thế nào?

09/04/2019


Vi phạm các quy định về công bố, thay đổi nội dung trong giấy phép viễn thông

Vi phạm các quy định về công bố, thay đổi nội dung trong giấy phép viễn thông

Mức xử phạt hành chính đối với vi phạm các quy định về công bố, thay đổi nội dung trong giấy phép viễn thông là bao nhiêu?

09/04/2019


Vi phạm các quy định về giấy phép viễn thông

Vi phạm các quy định về giấy phép viễn thông

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định về giấy phép viễn thông để Quý khách hàng tham khảo.

09/04/2019


bttop