LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH

Dịch vụ pháp lý về Pháp luật Hành chính là một trong những thế mạnh của Luật Huy Thành. Bao gồm Luật sư Hành chính, kiến thức Luật Hành chính, Tư vấn Luật Hành chính và Văn bản Pháp luật Hành chính.

Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp

Vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về mua trái phiếu doanh nghiệp bị xử phạt hành chính như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

12/11/2019


Xử phạt hành vi vay vốn thông qua khách hàng vay

Xử phạt hành vi vay vốn thông qua khách hàng vay

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành mức xử phạt hành vi vay vốn thông qua khách hàng vay là bao nhiều? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác

Vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về nhận ủy thác và ủy thác bị xử phạt hành chính như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

12/11/2019


Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau bị phạt như thế nào?

Mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau bị phạt như thế nào?

Tôi có thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ với một cá nhân khác. Tôi muốn hỏi Luật sư việc mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau bị phạt như thế nào? Mong Luật tư vấn giúp tôi vấn đề này.

11/11/2019


Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện bị phạt không?

Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện bị phạt không?

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện bị phạt không? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/11/2019


Cấp tín dụng không có hợp đồng bị xử phạt thế nào?

Cấp tín dụng không có hợp đồng bị xử phạt thế nào?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc cấp tín dụng không có hợp đồng bị xử phạt thế nào theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/11/2019


Miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định bị phạt thế nào?

Miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định bị phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành hành, việc miễn, giảm lãi suất cấp tín dụng không đúng quy định bị phạt thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/11/2019


Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ

Vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về lãi suất huy động vốn, phí cung ứng dịch vụ là bao nhiêu? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/11/2019


Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần

Vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử hành chính phạt đối với vi phạm quy định về chào bán, chuyển nhượng cổ phần theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/11/2019


Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần

Vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm quy định về góp vốn, mua cổ phần sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/11/2019


Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu

Vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu

Luật sư tư vấn giúp tôi về mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về cổ phần, cổ phiếu theo quy định pháp luật hiện hành là bao nhiều?

11/11/2019


Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự

Quy định của pháp luật hiện hành về thủ tục chứng thực chữ ký người dịch là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

05/11/2019


Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

05/11/2019


Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

05/11/2019


Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản thực hiện như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

05/11/2019


Thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền

Thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền là bao nhiêu? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

31/10/2019


Nhận cầm cố tài sản nhưng không có hợp đồng bị xử phạt thế nào?

Nhận cầm cố tài sản nhưng không có hợp đồng bị xử phạt thế nào?

Tôi có nhận cầm cố một chiếc xe ô tô, tuy nhiên khi nhận cầm cố tôi không làm hợp đồng. Vậy Luật sư cho tôi hỏi nếu nhận cầm cố tài sản nhưng không có hợp đồng bị xử phạt thế nào?

31/10/2019


Mua bán phế liệu là vật liệu nổ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

Mua bán phế liệu là vật liệu nổ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, việc mua bán phế liệu là vật liệu nổ bị xử phạt hành chính bao nhiêu?

31/10/2019


Sử dụng các loại vũ khí mà không có giấy phép bị phạt thế nào?

Sử dụng các loại vũ khí mà không có giấy phép bị phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật pháp luật hiện hành, người có hành vi sử dụng các loại vũ khí mà không có giấy phép bị phạt thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

31/10/2019


Xử phạt hành chính khi cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm

Xử phạt hành chính khi cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về mức xử phạt hành chính khi cho trẻ em sử dụng các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

30/10/2019


bttop