KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Dưới đây là mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

31/03/2022


Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định về trình tự, thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

31/03/2022


Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được áp dụng như thế nào? Hãy cùng tham khảo vấn đề này qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

31/03/2022


Áp dụng giảm thuế GTGT xuống 8% đối với hàng hóa, dịch vụ nào?

Áp dụng giảm thuế GTGT xuống 8% đối với hàng hóa, dịch vụ nào?

Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực chịu thuế GTGT 10%. Vừa qua có văn bản hướng dẫn giảm thuế GTGT. Vì vậy, tôi muốn hỏi Luật sư, áp dụng giảm thuế GTGT xuống 8% đối với hàng hóa, dịch vụ nào?

28/02/2022


Hàng hóa bị hỏng có được tính vào chi phí không?

Hàng hóa bị hỏng có được tính vào chi phí không?

Hàng hóa của công ty tôi mua chưa sử dụng hết, đã hết hạn sử dụng, vậy đối với số hàng hóa bị hỏng có được tính vào chi phí không?

18/02/2022


Áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoàn thuế theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở của cơ quan thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở của cơ quan thuế

Quy định pháp luật hiện hành về việc áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở của cơ quan thuế. Mời Quý khách hàng tham bài viết dưới đây.

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý về đăng ký thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý về đăng ký thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý về đăng ký thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Rất mong Luật sư sớm giải đáp giúp tôi vấn đề này.

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro đối với người nộp thuế là cá nhân

Áp dụng quản lý rủi ro đối với người nộp thuế là cá nhân

Việc áp dụng quản lý rủi ro đối với người nộp thuế là cá nhân được thực hiện như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn vấn đề này.

08/12/2021


Các biện pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Các biện pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành, các biện pháp nâng cao tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế bao gồm những biện pháp nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

08/12/2021


Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế để các Quý khách hàng tham khảo.

08/12/2021


Phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là cá nhân

Phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là cá nhân

Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm về quy định phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là cá nhân.

08/12/2021


Phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp

Phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp

Luật sư cho tôi hỏi, việc phân loại mức độ rủi ro người nộp thuế là doanh nghiệp được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

08/12/2021


Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế

Việc đánh giá tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế được thực hiện trên các mức độ như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

08/12/2021


Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro về thuế

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro về thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rủi ro về thuế để các Quý khách hàng tham khảo.

07/12/2021


Thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây để tìm hiểu quy định về thu thập, xử lý thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo pháp luật hiện hành.

07/12/2021


Thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Thông tin quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành, các thông tin quản lý rủi do trong quản lý thuế bao gồm những thông tin nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

07/12/2021


Trình tự áp dụng quản lý rủi ro về thuế

Trình tự áp dụng quản lý rủi ro về thuế

Tôi đang thắc mắc không biết trình tự áp dụng quản lý rủi ro về thuế được quy định ra sao? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

07/12/2021


Nguyên tắc quản lý rủi do trong quản lý thuế

Nguyên tắc quản lý rủi do trong quản lý thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các nguyên tắc quản lý rủi do trong quản lý thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

07/12/2021


bttop