KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

Miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong tổ chức tín dụng

Miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi: Theo pháp luật hiện hành, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

03/04/2019


Đương nhiên mất tư cách thành viên hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng

Đương nhiên mất tư cách thành viên hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi trường hợp nào bị đương nhiên mất tư cách thành viên hội đồng quản trị hoặc các chức danh khác trong tổ chức tín dụng?

03/04/2019


Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

Luật sư cho tôi hỏi: Những trường hợp nào không được đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng trong tổ chức tín dụng?

02/04/2019


Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng

Những trường hợp không được là thành viên Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, những trường hợp nào không được là thành viên Hội đồng quản trị trong tổ chức tín dụng?

02/04/2019


Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng

Cơ cấu tổ chức quản lý của tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi: Theo pháp luật hiện hành quy định cơ cấu tổ chức quản lý của chức tín dụng như thế nào?

02/04/2019


Điều lệ của tổ chức tín dụng

Điều lệ của tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi: Theo pháp luật hiện hành nội dung trong điều lệ của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

02/04/2019


Những thay đổi của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

Những thay đổi của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện các thủ tục thay đổi một số nội dung theo quy định. Vậy những thay đổi của tổ chức tín dụng phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bao gồm nội dung nào?

02/04/2019


Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng

Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép của tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động trong những trường hợp nào?

02/04/2019


Công bố thông tin hoạt động của tổ chức tín dụng

Công bố thông tin hoạt động của tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng đã được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cần phải công bố thông tin hoạt động gồm những thông tin nào?

02/04/2019


Điều kiện khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng

Điều kiện khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng

Điều kiện khai trương hoạt động của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

02/04/2019


Việc sử dụng Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng

Việc sử dụng Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng

Việc sử dụng giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng được thực hiện như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

02/04/2019


Lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng

Lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng

Mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức cấp lần đầu cho một tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

02/04/2019


Thời hạn cấp Giấy phép cho tổ chức tín dụng

Thời hạn cấp Giấy phép cho tổ chức tín dụng

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời hạn cấp Giấy phép cho tổ chức tín dụng là bao lâu?

02/04/2019


Điều kiện đối với ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Điều kiện đối với ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Luật sư cho tôi hỏi: Điều kiện đối với ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào?

02/04/2019


Điều kiện đối với thành viên sáng lập của ngân hàng liên doanh

Điều kiện đối với thành viên sáng lập của ngân hàng liên doanh

Điều kiện đối với thành viên sáng lập của ngân hàng liên doanh, chủ sở hữu là tổ chức tín dụng nước ngoài của ngân hàng 100% vốn nước ngoài được quy định như thế nào?

02/04/2019


Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức tín dụng Việt Nam

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức tín dụng Việt Nam

Điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức tín dụng Việt Nam được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

28/03/2019


Xử lý khi giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

Xử lý khi giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng

Việc xử lý khi giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp giảm thấp hơn mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào?

28/03/2019


Vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Vốn được cấp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/03/2019


Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại

Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại

Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại được quy định theo pháp luật hiện hành như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/03/2019


Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng.

Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng.

Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp của tổ chức tín dụng được quy định theo pháp luật hiện hành như thế nào?

28/03/2019


bttop