KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Điều ước quốc tế khác

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Điều ước quốc tế khác

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Điều ước quốc tế khác để các Quý khách hàng tham khảo.

08/11/2021


Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Luật sư cho tôi hỏi, hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần bao gồm những giấy tờ tài liệu gì?

08/11/2021


Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với hàng hóa mua trong nước bằng tiền viện trợ

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với hàng hóa mua trong nước bằng tiền viện trợ

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với hàng hóa mua trong nước bằng tiền viện trợ bao gồm những gì? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

08/11/2021


Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dự án ODA

Hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dự án ODA

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ đề nghị hoàn thuế đối với dự án ODA theo quy định pháp luật hiện để các Quý khách hàng tham khảo.

08/11/2021


Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Theo quy định pháp luật hiện hành, trách nhiệm của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn là gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

04/11/2021


Quan hệ công tác giữa Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn với cơ quan thuế

Quan hệ công tác giữa Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn với cơ quan thuế

Quy định của pháp luật hiện hành về quan hệ công tác giữa Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn với cơ quan thuế?

04/11/2021


Nguyên tắc và chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Nguyên tắc và chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Nguyên tắc và chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

04/11/2021


Thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định thành lập Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để các Quý khách hàng tham khảo.

04/11/2021


Thành phần Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Thành phần Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn

Luật sư tư vấn giúp tôi về thành phần Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn bao gồm những ai? Mong Luật sư sớm giải đáp giúp tôi.

04/11/2021


Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Doanh nghiệp muốn áp dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có cần điều kiện gì về giá trị hàng hóa hay giá trị hóa đơn từng lần giao dịch không? Mong luật sư giải đáp.

05/10/2020


Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ

Các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ

Theo quy định mới hiện hành về quản lý thuế thì các trường hợp được khoanh tiền thuế nợ bao gồm những trường hợp nào? Mong luật sư giải đáp.

05/10/2020


Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Công ty tôi bị tuyên bố phá sản và thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế, vậy công ty tôi cần chuẩn bị hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt gồm những gì? Mong luật sư giải đáp.

05/10/2020


Dịch vụ về hóa đơn điện tử

Dịch vụ về hóa đơn điện tử

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về dịch vụ hóa đơn điện tử theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách cùng tham khảo.

05/10/2020


Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Luật sư cho tôi hỏi là đối với khoản nợ tiền thuế là 1.000.000.000 đồng thì thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thuộc về ai? Tôi xin chân thành cảm ơn.

05/10/2020


Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử

Cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử

Theo quy định mới nhất về quản lý thuế thì trách nhiệm của cơ quan thuế về tổ chức và quản lý xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử được quy định như thế nào?

05/10/2020


Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Theo quy định pháp luật hiện hành, doanh nghiệp tuyên bố phá sản có thuộc trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt không? Mong Luật sư giải đáp.

05/10/2020


Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa không nhằm mục đích thương mại được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

28/09/2020


Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập

Công ty tôi có xuất khẩu hàng khô sang nước ngoài nhưng do một số nguyên nhân nên công ty tôi phải nhập khẩu trở lại Việt Nam số lượng hàng hóa đã xuất khẩu. Vậy luật sư cho tôi hỏi trường hợp công ty tôi có được hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập?

28/09/2020


Miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí

Miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí

Hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí nào sẽ được miễn thuế xuất nhập khẩu? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề miễn thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí.

28/09/2020


Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ không?

Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ không?

Tôi đang có dự định sản xuất và xuất hàng hóa cho một số công ty khác, tuy nhiên họ lại yêu cầu phải có hóa đơn đỏ. Vậy tôi muốn hỏi, nếu tôi thành lập hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn đỏ không?

14/08/2020


bttop