KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

20/11/2021


Không tính tiền chậm nộp tiền thuế trong trường hợp nào?

Không tính tiền chậm nộp tiền thuế trong trường hợp nào?

Tôi muốn hỏi Luật sư về quy định không tính tiền chậm nộp tiền thuế trong trường hợp nào? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

20/11/2021


Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành, các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế bao gồm những trường hợp nào? Mong được Luật sư giải đáp.

20/11/2021


Địa điểm và hình thức nộp thuế

Địa điểm và hình thức nộp thuế

Tôi đang có thắc mắc không biết địa điểm và hình thức nộp thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

20/11/2021


Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế và Thông báo mã số thuế. Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo.

19/11/2021


Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với hộ kinh doanh

Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với hộ kinh doanh

Tôi vừa mới thành lập hộ kinh doanh và biết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với hộ kinh doanh bao gồm những gì? Mong được Luật sư giải đáp.

19/11/2021


Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay

Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay

Theo quy định pháp luật hiện hành, hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay bao gồm những gì? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

19/11/2021


Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức

Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức

Doanh nghiệp tôi mới thành lập nên chứ biết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức bao gồm những gì và nộp ở đâu? Rất mong được Luật sư giải đáp.

19/11/2021


Đối tượng nào phải đăng ký thuế?

Đối tượng nào phải đăng ký thuế?

Tôi là cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tôi có phải đăng ký thuế không? Luật sư tư vấn giúp tôi đối tượng nào phải đăng ký thuế theo quy định mới nhất.

19/11/2021


Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

Đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế

Tôi muốn hỏi Luật sư về đối tượng đăng ký và cấp mã số thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

19/11/2021


Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế

Quyền hạn của cơ quan quản lý thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền hạn của cơ quan quản lý thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

19/11/2021


Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế

Nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành, nhiệm vụ của cơ quan quản lý thuế bao gồm những gì? Mong được Luật sư giải đáp vấn đề này.

18/11/2021


Trách nhiệm của người nộp thuế

Trách nhiệm của người nộp thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về trách nhiệm của người nộp thuế theo quy định pháp luật mới nhất để các Quý khách hàng tham khảo.

18/11/2021


Người nộp thuế có các quyền gì?

Người nộp thuế có các quyền gì?

Tôi là người nộp thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên cơ quan thuế yêu cầu tôi đóng một số tiền thuế rất lớn nên tôi yêu cầu họ giải thích về việc tính thuế nhưng họ bảo tôi không có quyền hỏi. Vậy Luật sư tư vấn giúp tôi người nộp thuế có các quyền gì?

18/11/2021


Hợp tác quốc tế về thuế của cơ quan quản lý thuế

Hợp tác quốc tế về thuế của cơ quan quản lý thuế

Hợp tác quốc tế về thuế của cơ quan quản lý thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

18/11/2021


Hiện đại hóa công tác quản lý thuế

Hiện đại hóa công tác quản lý thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định hiện đại hóa công tác quản lý thuế theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

18/11/2021


Xây dựng lực lượng quản lý thuế

Xây dựng lực lượng quản lý thuế

Quy định của pháp luật hiện hành về việc xây dựng lực lượng quản lý thuế. Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về quy định này.

18/11/2021


Quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Quản lý rủi ro trong quản lý thuế

Việc quản lý rủi ro trong quản lý thuế được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

18/11/2021


Đồng tiền khai thuế, nộp thuế

Đồng tiền khai thuế, nộp thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về đồng tiền khai thuế, nộp thuế theo quy định pháp luật hiện để các Quý khách hàng tham khảo.

18/11/2021


Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

Các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế

Tôi đang có thắc mắc không biết theo Luật quản lý thuế hiện hành, các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý thuế bao gồm những hành vi nào? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

18/11/2021


bttop