KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

Hồ sơ mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu

Hồ sơ mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu dẫn đến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên cần chuẩn bị hồ sơ gì?

28/03/2019


Mua cổ phần của tổ chức tín dụng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu

Mua cổ phần của tổ chức tín dụng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch cổ phiếu dẫn đến sở hữu 10% vốn điều lệ cần chuẩn bị hồ sơ gì?

28/03/2019


Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược của một tổ chức tín dụng

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần trở thành nhà đầu tư chiến lược của một tổ chức tín dụng

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần và trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của một tổ chức tín dụng Việt Nam cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận mua lại cổ phần gồm những giấy tờ gì?

28/03/2019


Hồ sơ mua cổ phần của tổ chức tín dụng đã niêm yết, đã đăng ký giao dịch cổ phiếu

Hồ sơ mua cổ phần của tổ chức tín dụng đã niêm yết, đã đăng ký giao dịch cổ phiếu

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng dẫn đến sở hữu 15% vốn điều lệ cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận mua lại cổ phần gồm những giấy tờ gì?

28/03/2019


Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng dẫn đến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng dẫn đến sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng dẫn đến sở hữu 7% vốn điều lệ, thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 1 Thông tư 38/2014/TT-NHNN, cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận mua lại cổ phần gồm những văn bản, tài liệu, giấy tờ gì?

28/03/2019


Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và hồ sơ nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam được quy định như thế nào?

28/03/2019


Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức tín dụng Việt Nam

Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức tín dụng Việt Nam

Tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức tín dụng Việt Nam được quy định như thế nào?

28/03/2019


Đồng tiền sử dụng trong giao dịch mua, bán cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam

Đồng tiền sử dụng trong giao dịch mua, bán cổ phần tổ chức tín dụng Việt Nam

Đồng tiền sử dụng trong giao dịch mua cổ phần trên là đồng tiền gì? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

27/03/2019


Quy định về cơ sở dữ liệu dự phòng của tổ chức tín dụng

Quy định về cơ sở dữ liệu dự phòng của tổ chức tín dụng

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng cơ sở dữ liệu dự phòng phù hợp với quy định nào của pháp luật.

27/03/2019


Quy định về bảo mật thông tin của tổ chức tín dụng

Quy định về bảo mật thông tin của tổ chức tín dụng

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về bảo mật thông tin trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài.

27/03/2019


Trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của khách hàng của tổ chức tín dụng

Trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của khách hàng của tổ chức tín dụng

Trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của khách hàng của tổ chức tín dụng được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

27/03/2019


Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của tổ chức tín dụng

Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của tổ chức tín dụng

Trách nhiệm phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

27/03/2019


Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng

Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng

Trong tổ chức tín dụng, thành viên Hội đồng thành viên có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Vậy, quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên được quy định như thế nào?

27/03/2019


Chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp trong tổ chức tín dụng

Chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp trong tổ chức tín dụng

Tôi là người góp vốn trong một tổ chức tín dụng là công ty TNHH từ hai thành viên trở lên. Tôi muốn chuyển nhượng vốn góp của mình cho người khác. Theo pháp luật hiện hành việc chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp thành viên góp vốn được quy định như thế nào trong trường hợp của tôi?

27/03/2019


Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng

Hội đồng thành viên trong tổ chức tín dụng

Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?

27/03/2019


Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng

Hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng

Việc hợp tác và cạnh tranh trong hoạt động ngân hàng được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

27/03/2019


Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng

Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định theo pháp luật hiện hành như thế nào?

25/03/2019


Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn

Khi có hành vi vi phạm quy định về mua hóa đơn thì sẽ bị xử phạt hành chính như thế nào theo quy định pháp luật?

12/02/2019


Hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in

Hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định in hóa đơn đặt in là bao nhiêu?

12/02/2019


Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử

Mức xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và khởi tạo hóa đơn điện tử là bao nhiêu?

12/02/2019


bttop