KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Luật sư cho tôi hỏi theo quy định pháp luật hiện hành, các đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế bao gồm những ai?

24/09/2019


Giá tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

Giá tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

Tôi có một mảnh đất đang muốn bán, nhưng tôi còn đang băn khoăn không biết theo quy định pháp pháp luật, giá tính thuế thu nhập cá nhân được xác định là giá thực tế khi bán đất hay giá theo khung giá đất của nhà nước. Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về giá tính thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản?

24/09/2019


Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi làm việc 2 nơi

Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi làm việc 2 nơi

Tôi ký kết hợp đồng lao động 2 năm với công ty A, mức lương là 18 triệu đồng (có đăng ký giảm trừ cho bản thân). Đồng thời trong khoản thời gian làm việc cho công ty A, tôi cũng ký kết hợp đồng làm việc với công ty B, mức lương 15 triệu đồng. Vậy, cách tính thuế thu nhập cá nhân khi làm việc 2 nơi được thực hiện như thế nào?

04/09/2019


Công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

Việc công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

15/08/2019


Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế

Quy định của pháp luật hiện hành về việc đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế?

15/08/2019


Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Việc đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

15/08/2019


Xử lý khôi phục mã số thuế và trả kết quả

Xử lý khôi phục mã số thuế và trả kết quả

Việc xử lý khôi phục mã số thuế và trả kết quả được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

15/08/2019


Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

15/08/2019


Các trường hợp khôi phục mã số thuế

Các trường hợp khôi phục mã số thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các trường hợp khôi phục mã số thuế theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

15/08/2019


Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

15/08/2019


Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả

Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả

Việc xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

15/08/2019


Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với doanh nghiệp bao gồm những gì?

15/08/2019


Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế được pháp luật quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

15/08/2019


Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

14/08/2019


Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các trường hợp chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

14/08/2019


Xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả

Xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả

Quy định của pháp luật hiện hành về việc xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả?

14/08/2019


Tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Việc tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

14/08/2019


Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

14/08/2019


Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế

Việc tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

14/08/2019


Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về địa Điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

14/08/2019


bttop