KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN KIỂM TRA KẾ TOÁN

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN KIỂM TRA KẾ TOÁN

Quy định pháp luật hiện hành về quyền và trách nhiệm của đoàn kiểm tra kế toán?

31/07/2018


NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA KẾ TOÁN

NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA KẾ TOÁN

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về nội dung và thời gian kiểm tra kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành.

31/07/2018


KIỂM TRA KẾ TOÁN

KIỂM TRA KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi thẩm quyền quyết định kiểm tra, thẩm quyền kiểm tra kế toán thuộc về cơ quan, đơn vị nào theo quy định pháp luật hiện hành?

31/07/2018


HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

HÌNH THỨC VÀ THỜI HẠN CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dưới đây Luật Huy Thành xin được ra tư vấn về hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính theo quy định pháp luật mới nhất.

31/07/2018


CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG KHAI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Luật sư cho tôi hỏi việc công khai báo cáo tài chính gồm những nội dung gì theo quy định pháp luật hiện hành?

31/07/2018


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC

Toàn bộ các nội dung về tài sản Nhà nước, nợ phải trả của Nhà nước, nguồn vốn Nhà nước, kết quả hoạt động tài chính Nhà nước... đều sẽ được thể hiện trong báo cáo tài chính Nhà nước, vì vậy mà nó có vai trò rất quan trọng.

31/07/2018


BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA ĐƠN VỊ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi báo cáo tài chính của đơn vị kế toán gồm những gì và việc lập báo cáo tài chính được thực hiện như nào theo quy định pháp luật hiện hành?

31/07/2018


SỬA CHỮA SỔ KẾ TOÁN

SỬA CHỮA SỔ KẾ TOÁN

Trong trường hợp có sai sót trong nội dung sổ kế toán thì việc sửa chữa sổ kế toán được thực hiện như thế nào?

31/07/2018


SỔ KẾ TOÁN

SỔ KẾ TOÁN

Tôi đang có thắc mắc về sổ kế toán là gì và trong sổ kế toán bắt buộc phải có nhưng nội dung gì kính mong Luật sư giải đáp?

31/07/2018


KÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

KÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về quy định pháp luật hiện về việc ký chứng từ kế toán? Thẩm quyền ký chứn từ kế toán?

31/07/2018


LẬP VÀ LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

LẬP VÀ LƯU TRỮ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Quy định của pháp luật hiện về lập và lưu trữ chứng từ kế toán?

31/07/2018


CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Luật sư cho tôi hỏi chứng từ điện tử là gì? Quy định pháp luật hiện hành về chứng từ điện tử?

31/07/2018


NỘI DUNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

NỘI DUNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Vậy nội dung chứng từ kế toán gồm những gì?

31/07/2018


CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẦM TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẦM TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN

Trong hoạt động kế toán pháp luật đã có những quy định cụ thể về các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực kế toán. Cụ thể đó là các hành vi sau:

31/07/2018


KỲ KẾ TOÁN

KỲ KẾ TOÁN

Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính.

31/07/2018


ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN

Luật sư cho tôi hỏi về đối tượng kế toán theo quy định của pháp luật hiện hành?

31/07/2018


NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

Kế toán là một lĩnh vực quan trọng, bất kỳ cơ quan, tổ chức nào cũng cần vì nó sẽ là cơ sở để đảm bảo nguồn tài chính duy trì hoạt động. Do đó, Luật đặt ra các nguyên tắc kế toán.

31/07/2018


YÊU CẦU KẾ TOÁN

YÊU CẦU KẾ TOÁN

Mỗi nghành nghề, công việc đều đặt ra những yêu cầu khác nhau, trong lĩnh vực kế toán cũng vậy Luật cũng đặt ra những yêu cầu kế toán. Cụ thể:

31/07/2018


NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

NHIỆM VỤ KẾ TOÁN

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động. Vậy nhiệm vụ kế toán là gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

31/07/2018


VI PHẠM TRONG VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

VI PHẠM TRONG VIỆC TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG

Các hành vi vi phạm trong việc tổ chức bồi dưỡng kế toán trưởng sẽ bị xử phạt như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

07/06/2018


bttop