KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

Căn cứ thanh tra lại hoạt động thanh tra thuế

Căn cứ thanh tra lại hoạt động thanh tra thuế

Doanh nghiệp tôi thuộc đối tượng thanh tra thuế, việc thanh tra đã tiến hành đúng theo quy định pháp luật. Nhưng nay chúng tôi lại nhận được quyết định thanh tra lại. Vậy Luật sư cho tôi hỏi căn cứ thanh tra lại hoạt động thanh tra thuế là gì?

17/11/2021


Thẩm quyền quyết định thanh tra lại hoạt động thanh tra thuế

Thẩm quyền quyết định thanh tra lại hoạt động thanh tra thuế

Tôi xin nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi thắc mắc về thẩm quyền quyết định thanh tra lại hoạt động thanh tra thuế thuộc về ai theo quy định pháp luật hiện hành?

17/11/2021


Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế

Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

17/11/2021


Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế

Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế

Theo quy định pháp luật hiện hành, nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra thuế là gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây để biết thêm về vấn đề này.

17/11/2021


Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế

Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế

Nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

17/11/2021


Các trường hợp thanh tra thuế và quyết định thanh tra thuế

Các trường hợp thanh tra thuế và quyết định thanh tra thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các trường hợp thanh tra thuế và quyết định thanh tra thuế theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

17/11/2021


Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế

Quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế

Khi thuộc trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì quyền và nghĩa vụ của người nộp thuế trong kiểm tra thuế là gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

17/11/2021


Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

Trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế

Tôi đang thắc mắc không biết trình tự, thủ tục kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện ra sao? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

17/11/2021


Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế

Kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế

Việc kiểm tra thuế tại trụ sở của cơ quan quản lý thuế được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

17/11/2021


Kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế

Quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề kiểm tra hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan thuế? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

15/11/2021


Thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế

Thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế

Việc thu thập, xử lý và quản lý hệ thống thông tin người nộp thuế được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật mới nhất? Mời các Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây.

15/11/2021


Trả kết quả giải quyết hoàn thuế

Trả kết quả giải quyết hoàn thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc trả kết quả giải quyết hoàn thuế theo quy định pháp luật hiện để Quý khách hàng tham khảo.

10/11/2021


Quyết định hoàn thuế

Quyết định hoàn thuế

Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây để biết rõ hơn quy định của pháp luật hiện hành về quyết định hoàn thuế.

10/11/2021


Biện pháp nghiệp vụ trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Biện pháp nghiệp vụ trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định áp dụng biện pháp nghiệp vụ trong giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

10/11/2021


Xác định số thuế còn nợ bù trừ với số thuế được hoàn

Xác định số thuế còn nợ bù trừ với số thuế được hoàn

Tôi thuộc diện được hoàn thuế nhưng vẫn đang nợ thuế. Vậy Luật sư cho tôi hỏi việc xác định số thuế còn nợ bù trừ với số thuế được hoàn như thế nào?

10/11/2021


Xác định số thuế được hoàn như thế nào?

Xác định số thuế được hoàn như thế nào?

Luật sư tư vấn giúp tôi quy định về việc xác định số thuế được hoàn như thế nào? Rất mong sớm nhận được câu trả lời từ Luật sư.

10/11/2021


Phân loại hồ sơ hoàn thuế

Phân loại hồ sơ hoàn thuế

Tôi đang có vướng mắc về vấn đề phân loại hồ sơ hoàn thuế được thực hiện như nào? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

10/11/2021


Hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế

Tôi đã nộp hồ sơ để được hoàn thuế nhưng nay muốn hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế này do có sai sót. Luật sư tư vấn giúp tôi phải làm như thế nào?

10/11/2021


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ giấy

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ giấy

Quy định của pháp luật hiện hành về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế bằng hồ sơ giấy. Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

08/11/2021


Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử

Tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử

Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị hoàn thuế điện tử được thực hiện như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

08/11/2021


bttop