KIẾN THỨC THUẾ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Pháp luật Thuế rất rộng lớn, Luật Huy Thành sẽ cố gắng cập nhật nhiều nhất có thể các kiến thức về Pháp luật Thuế để Quý Khách hàng tham khảo.

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

30/11/2021


Trao đổi, đàm phán nội dung APA

Trao đổi, đàm phán nội dung APA

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định trao đổi, đàm phán nội dung APA theo pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

30/11/2021


Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA

Thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA

Tôi muốn hỏi Luật sư về quy định thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA theo pháp luật hiện hành. Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi.

30/11/2021


Nguyên tắc áp dụng APA

Nguyên tắc áp dụng APA

Nguyên tắc áp dụng APA được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

30/11/2021


Giao dịch được đề nghị áp dụng APA

Giao dịch được đề nghị áp dụng APA

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về giao dịch được đề nghị áp dụng APA theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

30/11/2021


Thẩm quyền công khai thông tin người nộp thuế

Thẩm quyền công khai thông tin người nộp thuế

Tôi đang băn khoăn không biết thẩm quyền công khai thông tin người nộp thuế được quy định như thế nào? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

30/11/2021


Nội dung và hình thức công khai thông tin người nộp thuế

Nội dung và hình thức công khai thông tin người nộp thuế

Nội dung và hình thức công khai thông tin người nộp thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

30/11/2021


Trường hợp được công khai thông tin người nộp thuế

Trường hợp được công khai thông tin người nộp thuế

Tôi bị cơ quan thuế công khai thông tin do trốn thuế có đúng quy định pháp luật không. Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi các trường hợp được công khai thông tin người nộp thuế?

30/11/2021


Trình tự thủ tục khoanh nợ tiền thuế

Trình tự thủ tục khoanh nợ tiền thuế

Mời các Quý khách hàng tham khảo quy định về trình tự thủ tục khoanh nợ tiền thuế theo pháp luật hiện hành qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

30/11/2021


Thời gian khoanh nợ tiền thuế

Thời gian khoanh nợ tiền thuế

Thời gian khoanh nợ tiền thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

29/11/2021


Hồ sơ khoanh nợ tiền thuế

Hồ sơ khoanh nợ tiền thuế

Tôi đang có một vướng mắc không biết hồ sơ khoanh nợ tiền thuế theo quy định pháp luật hiện hành bao gồm những gì? Mong được Luật sư giải đáp.

29/11/2021


Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về quy định hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh để các Quý khách hàng tham khảo.

29/11/2021


Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo luật quản lý thuế

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh theo luật quản lý thuế

Người chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế có thuộc các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh hay không? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề này.

29/11/2021


Thẩm quyền, thủ tục, quyết định ấn định thuế

Thẩm quyền, thủ tục, quyết định ấn định thuế

Thẩm quyền, thủ tục, quyết định ấn định thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

29/11/2021


Ấn định thuế trong trường hợp nào?

Ấn định thuế trong trường hợp nào?

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, ấn định thuế trong trường hợp nào? Mong Luật sư sớm giải đáp giúp tôi vấn đề này.

29/11/2021


Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thông báo tiền thuế phải nộp

Trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thông báo tiền thuế phải nộp

Tôi chuyển nhượng đất thuộc đối tượng chịu thuế TNCN thì khi kê khai, nộp thuế có thuộc trường hợp cơ quan thuế tính thuế, thông báo tiền thuế phải nộp không?

29/11/2021


Tiêu chí khai thuế theo quý

Tiêu chí khai thuế theo quý

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tiêu chí khai thuế theo quý theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

29/11/2021


Người nộp thuế trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh

Người nộp thuế trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh

Doanh nghiệp tôi đã thông báo tạm ngừng hoạt động thì có phải nộp hồ sơ khai thuế nữa không? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi, người nộp thuế trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh phải làm gì?

29/11/2021


Căn cứ xác định thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

Căn cứ xác định thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

Tôi đang băn khoăn không biết căn cứ xác định thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh là gì? Mong được Luật sư giải đáp.

29/11/2021


Tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế

Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn nộp thuế được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

20/11/2021


bttop