BIỂU MẪU DÂN SỰ

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Pháp luật Dân sự được Luật Huy Thành cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Dân sự cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố mất tích mới nhất của Luật Huy Thành cung cấp cho quý khách để tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí1900 6179 để được biết thêm những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự.

04/04/2019


Mẫu đơn đề nghị trưng cầu giám định mới nhất

Mẫu đơn đề nghị trưng cầu giám định mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn đề nghị trưng cầu giám định mới nhất do Luật Huy Thành cung cấp để quý khách tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự.

04/04/2019


Mẫu đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ

Mẫu đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ do Luật Huy Thành cung cấp cho quý khách tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để được biết thêm những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự.

04/04/2019


Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất của Luật Huy Thành cung cấp cho khách hàng, liện hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để được biết thêm nhiều mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự.

03/04/2019


Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ mới nhất của Luật Huy Thành cung cấp cho quy khách tham khảo, những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự khác mời quý khách gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm chi tiết.

03/04/2019


Mẫu đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

Mẫu đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu Tòa án ra quyết định định giá tài sản của Luật Huy Thành cung cấp để quý khách tham khảo, những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự mời quý khách gọi Tổng đài tư vấn luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm chi tiết.

03/04/2019


Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự do Luật Huy Thành cung cấp để quý khách tham khảo, những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực dân sự, mời quy khách gọi đến Tổng đài tư vấn luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm chi tiết.

03/04/2019


Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất

Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn kháng cáo dân sự 2019 do Luật Huy Thành cung cấp để quý khách tham khảo, những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực dân sự mời quý khách gọi vào Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm chi tiết.

03/04/2019


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN VỀ VIỆC GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Giấy ủy quyền về việc giao kết hợp đồng lao động được ban hành kèm theo Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

21/09/2018


Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm trong tố tụng dân sự được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán...

05/01/2018


Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm quyết định, bản án dân sự có hiệu lực

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/10/2013 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng thẩm phán...

05/01/2018


Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Theo quy định thì Cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình phải soạn Đơn theo mẫu đơn khởi kiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

05/01/2018


bttop