BIỂU MẪU HÌNH SỰ

Biểu mẫu trong lĩnh vực hình sự chủ yếu tập trung vào hoạt động tố tụng như mẫu Quyết định, Thông báo, Kiến nghị, các dạng Đơn ...sẽ được Luật Huy Thành cập nhật đầy đủ để Quý Khách hàng tham khảo, sử dụng khi cần.

Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất

Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn tố giác tội phạm mới nhất do Luật Huy Thành cung cấp cho quý khách tham khảo. Liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để hiểu rõ hơn về các mẫu đơn trong lĩnh vực hình sự.

04/04/2019


Mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

Dưới đây là Mẫu đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Luật Huy Thành cung cấp cho khách hàng tham khảo. Liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 6179 để biết thêm những mẫu đơn trong lĩnh vực dân sự.

03/04/2019


Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định mới nhất

Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn xin sao lục bản án, quyết định mới nhất do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi, chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

03/04/2019


MẪU ĐƠN TẠM HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN TẠM HOÃN CHẤP HÀNH HÌNH PHẠT TÙ MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin tạm hoãn hình phạt tù do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

17/05/2018


MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn khởi kiện do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

16/05/2018


MẪU ĐƠN TỐ CÁO MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN TỐ CÁO MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn tố cáo do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179

16/05/2018


MẪU ĐƠN MIỄN TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

MẪU ĐƠN MIỄN TRÁCH NHIỆM  HÌNH SỰ

Dưới đây là mẫu đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

16/05/2018


MẪU ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN XIN GIẢM NHẸ HÌNH PHẠT MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn xin giảm nhẹ hình phạt do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

16/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT XỬ VẮNG MẶT MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn đề nghị xét xử vắng mặt do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

16/05/2018


MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN KHÁNG CÁO MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn kháng cáo do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Hình sự Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi.....

15/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT THEO THỦ TỤC TÁI THẨM

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

15/05/2018


MẪU ĐƠN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2018

MẪU ĐƠN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2018

Việc quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ xuất phát từ tính chất của vụ án và lợi ích của chính người bị hại. Theo quy định thì Cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình phải soạn Đơn theo mẫu đơn khởi tố vụ án hình sự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

15/05/2018


bttop