MẪU ĐƠN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2018

15/05/2018

Việc quy định khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại hoặc người đại diện hợp pháp của họ xuất phát từ tính chất của vụ án và lợi ích của chính người bị hại. Theo quy định thì Cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện quyền khởi kiện của mình phải soạn Đơn theo mẫu đơn khởi tố vụ án hình sự được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------- *** ----------

                                                                      ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

 

ĐƠN YÊU CẦU KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

 

Kính gửi:        - Trưởng Công an quận ……………………………......................................

                      - Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân quận …………………….................

Tôi tên là: …………………….., CMTND số…………………,do…………………. …… cấp ngày .. ……….. 

Nơi cư trú …………………………………………………………………………….……..

Kính thưa Quý ông, tôi xin trình bày sự việc xảy ra vào hồi …… ngày …… mà tôi là người bị hại …… trong vụ việc này:

Trình bày diễn biến sự việc xảy ra:

…………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………….………………………..

…………………………………………………………….………………………………..

.........................................…………………………………………………….…………….

Căn cứ Điều …… Bộ luật Hình sự 2015, Điều …… Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, tôi khẩn thiết làm đơn này kính mong Quý ông:

Khởi tố vụ án hình sự đối với ……………… vì đã có hành vi …………………….

Yêu cầu ông/bà ……………………. Phải ……………………………………….....

Xử lý trách nhiệm hình sự một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với ông/bà……………………………………………………………………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này là các tài liệu sau:

1…………………………………………………….

2…………………………………………………….

Tôi xin chân thành cảm ơn!


      NGƯỜI LÀM ĐƠN

 Nơi nhận:

- CA quận ……;

- VKSND quận …….

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn khởi tố vụ án hình sự  để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop