TƯ VẤN HÌNH SỰ

Tư vấn Luật Hình sự, tham gia bảo vệ, bào chữa, cho các bị can, bị hại là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ pháp lý.

Tội phá hoại chính sách đoàn kết

Tội phá hoại chính sách đoàn kết

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tội phá hoại chính sách đoàn kết theo quy định Bộ Luật hình sự năm 2015 để các Quý khách hàng tham khảo.

26/03/2020


Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân

Tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách tham khảo bài viết dưới đây.

26/03/2020


Tội bạo loạn theo Bộ Luật hình sự năm 2015

Tội bạo loạn theo Bộ Luật hình sự năm 2015

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tội bạo loạn theo Bộ Luật hình sự năm 2015 để các Quý hàng cùng tham khảo.

26/03/2020


Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Tội xâm phạm an ninh lãnh thổ

Theo Bộ Luật hình sự năm 2015, tội xâm phạm an ninh lãnh thổ được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

26/03/2020


Tội gián điệp theo Bộ Luật hình sự năm 2015

Tội gián điệp theo Bộ Luật hình sự năm 2015

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tội gián điện theo Bộ Luật hình sự năm 2015 để các Quý khách hàng tham khảo.

26/03/2020


Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Luật sư cho tôi tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

26/03/2020


Tội phản bội Tổ quốc

Tội phản bội Tổ quốc

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tội phản bội tổ quốc theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

26/03/2020


Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Luật sư cho tôi hỏi, theo pháp luật hiện hành, việc xóa án tích đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như thế nào?

26/03/2020


Tha tù trước hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Tha tù trước hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Căn cứ để tha tù trước hạn có điều kiện đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì theo quy định pháp luật hiện hành? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

26/03/2020


Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Theo quy định pháp luật hiện hành, căn cứ đề giảm mức hình phạt đã tuyên đối với người dưới 18 tuổi phạm tội là gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây.

26/03/2020


Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội

Tổng hợp hình phạt trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội

Việc tổng hợp hình phạt trong trường hợp người dưới 18 tuổi phạm nhiều tội được thực hiện như thế nào? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

26/03/2020


Hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Tôi muốn tư vấn về trường hợp người dưới 18 tuổi phạm tội có bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn không? Nhờ Luật sư giải đáp giúp tôi hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

26/03/2020


Hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

26/03/2020


Phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Bộ Luật hình sự năm 2015 có quy định về mức phạt tiền đối với người chưa thành niên phạm tội như thế nào? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về hình phạt phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

26/03/2020


Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Người chưa thành niên phạm tội có thể áp dụng những hình phạt nào? Mong Luật sư giải đáp giúp tôi vấn đề các hình phạt được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội?

26/03/2020


Nguyên tắc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Nguyên tắc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội

Những người chưa thành niên là những người chưa có đầy đủ năng lực nhận thức, điều khiển hành vi. Vậy khi họ có hành vi vi phạm pháp luật hình sự thì sẽ xử lý ra sao? Nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về nguyên tắc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội?

25/03/2020


Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với pháp nhân thương mại

Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với pháp nhân thương mại

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc tổng hợp hình phạt của nhiều bản án đối với pháp nhân thương mại theo quy định pháp luật hiện hành để Quý khách hàng tham khảo.

25/03/2020


Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội

Quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội

Việc quyết định hình phạt trong trường hợp pháp nhân thương mại phạm nhiều tội được quy định như thế nào? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

25/03/2020


Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

25/03/2020


Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại theo quy định Bộ Luật hình sự năm 2015 bao gồm những tình tiết nào?

25/03/2020


bttop