Tư vấn HÀNH CHÍNH

Tư vấn Luật Hành chính, Luật Tố tụng Hành chính, Luật khiếu nại..., hỗ trợ các thủ tục hành chính, khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ.

Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm

Các hành vi vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm.

28/02/2019


Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu

Chế tài xử phạt vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm và kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu được quy định như thế nào?

28/02/2019


Xử phạt vi phạm quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm

Xử phạt vi phạm quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm

Chế tài xử phạt vi phạm quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm được quy định như thế nào? Mời Quý Khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

28/02/2019


Ép buộc người khác nhận cha, mẹ, con bị xử phạt thế nào?

Ép buộc người khác nhận cha, mẹ, con bị xử phạt thế nào?

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về vấn đề ép buộc người khác nhận cha, mẹ, con bị xử phạt thế nào theo quy định pháp luật.

28/02/2019


Vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm

Vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm

Chế tài xử phạt vi phạm quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm được quy định như thế nào?

26/02/2019


Xử phạt vi phạm quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm

Xử phạt vi phạm quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm

Chế tài xử phạt vi phạm quy định về đăng ký bản công bố sản phẩm được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng tham khảo tư vấn dưới đây của Luật Huy Thành để hiểu rõ hơn.

26/02/2019


Làm giả bản sao có chứng thực bị xử phạt thế nào?

Làm giả bản sao có chứng thực bị xử phạt thế nào?

Theo quy định pháp luật hiện hành việc làm giả bản sao có chứng thực bị xử phạt thế nào?

26/02/2019


Xử phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu

Xử phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu

Chế tài xử phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu được quy định như thế nào?

26/02/2019


Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ

Chế tài xử phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ được quy định như thế nào?

26/02/2019


Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến thức ăn sẵn

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến thức ăn sẵn

Hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc loại hình cơ sở chế biến thức ăn sẵn bị xử phạt như thế nào?

26/02/2019


Thẩm định giá và bán đấu giá đối với cùng một tài sản

Thẩm định giá và bán đấu giá đối với cùng một tài sản

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt hành vi thẩm định giá và bán đấu giá đối với cùng một tài sản theo quy định pháp luật.

26/02/2019


Không bảo quản tài sản bán đấu giá bị xử phạt bao nhiêu?

Không bảo quản tài sản bán đấu giá bị xử phạt bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì hành vi không bảo quản tài sản bán đấu giá bị xử phạt bao nhiêu?

26/02/2019


Hành vi vi phạm quy định về người tham gia đấu giá tài sản

Hành vi vi phạm quy định về người tham gia đấu giá tài sản

Mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về người tham gia đấu giá tài sản là bao nhiêu?

26/02/2019


Thông đồng, dìm giá trong hoạt động bán đấu giá bị xử phạt như thế nào?

Thông đồng, dìm giá trong hoạt động bán đấu giá bị xử phạt như thế nào?

Thông đồng, dìm giá trong hoạt động bán đấu giá bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật?

26/02/2019


Sử dụng chứng chỉ hành nghề đấu giá giả bị xử phạt thế nào

Sử dụng chứng chỉ hành nghề đấu giá giả bị xử phạt thế nào

Theo quy định pháp luật, hành vi sử dụng chứng chỉ hành nghề đấu giá giả bị xử phạt thế nào?

26/02/2019


Xử phạt hành vi tẩy xóa chứng chỉ hành nghề đấu giá

Xử phạt hành vi tẩy xóa chứng chỉ hành nghề đấu giá

Xử phạt hành vi tẩy xóa chứng chỉ hành nghề đấu giá được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

26/02/2019


Sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

Sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá

Hành vi sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá bị xử phạt hành chính ra sao theo quy định pháp luật?

26/02/2019


Xử phạt kết luận giám định sai sự thật

Xử phạt kết luận giám định sai sự thật

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc xử phạt kết luận giám sai sự thật theo quy định pháp luật hiện hành.

26/02/2019


Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn

Chế tài xử phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến không bao gói sẵn được quy định như thế nào?

26/02/2019


Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật

Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật

Chế tài xử phạt vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật được quy định như thế nào?

26/02/2019


bttop