Tư vấn HÀNH CHÍNH

Tư vấn Luật Hành chính, Luật Tố tụng Hành chính, Luật khiếu nại..., hỗ trợ các thủ tục hành chính, khiếu nại, khởi kiện vụ án hành chính là thế mạnh hàng đầu của Luật Huy Thành. Quý Khách hàng sẽ được tư vấn toàn diện, chuyên sâu và hiệu quả nhất khi được Luật Huy Thành hỗ trợ.

Công bố việc xử phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính

Công bố việc xử phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính

Luật sư cho tôi hỏi, nêu công chức bị xử phạt vi phạm hành chính thì việc này có công bố công khai đối với toàn thể nhân sự không. Nếu có thì vấn đề công bố việc xử phạt đối với tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính được quy định như thế nào?

03/07/2020


Xử phạt hành chính trường hợp nhãn hàng hóa không ghi đủ nội dung

Xử phạt hành chính trường hợp nhãn hàng hóa không ghi đủ nội dung

Cửa hàng tôi có bị quản lý thị trường vào kiểm tra hàng hóa, phát hiện ra nhãn hàng hóa ghi không có thành phần của hàng hóa. Vậy luật sư cho tôi hỏi xử phạt hành chính trường hợp nhãn hàng hóa không ghi đủ nội dung được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật?

03/07/2020


Xử phạt về việc xây nhà, lấn chiếm đất công

Xử phạt về việc xây nhà, lấn chiếm đất công

Nhà tôi và nhà hàng xóm có một lối đi chung là đường xã cấp cho nhưng vào năm 2019 thì hàng xóm nhà tôi có xây nhà đã lấn chiếm 1/3 diện tích của đường đi chung đó. Trước đó, gia đình tôi có bảo rồi nhưng họ vẫn cứ xây dựng. Bây giờ lối đi hiện nay có nhỏ, họ lại thách thức tôi báo lên...

26/06/2020


Thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

Thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

Sau khi nhận được đơn kháng cáo, quyết định kháng nghị yêu cầu giải quyết lại vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm thì việc thụ lý vụ án được thực hiện sau bao lâu? Luật sư cho tôi hỏi về việc thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm vụ án hành chính?

13/06/2020


Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

Xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị. Vậy Hội đồng xét xử phúc thẩm có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân không? Luật sư cho tôi hỏi về thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành...

13/06/2020


Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính

Sự có mặt của thành viên Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

12/06/2020


Hoãn phiên tòa phúc thẩm trong tố tụng hành chính

Hoãn phiên tòa phúc thẩm trong tố tụng hành chính

Phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính phải hoãn trong những trường hợp nào? Mời Quý khách hàng cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Luật Huy Thành về hoãn phiên toà phúc thẩm trong tố tụng hành chính.

12/06/2020


Quyền giao nộp tài liệu, chứng cứ tại Tòa án cấp phúc thẩm vụ án hành chính

Quyền giao nộp tài liệu, chứng cứ tại Tòa án cấp phúc thẩm vụ án hành chính

Đương sự được quyền giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm trong những trường hợp nào? Luật sư cho tôi hỏi về quyền giao nộp tài liệu, chứng cứ tại Tòa án cấp phúc thẩm vụ án hành chính?

12/06/2020


Trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính không phải mở phiên tòa

Trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính không phải mở phiên tòa

Theo quy định của pháp luật, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 60 ngày. Vậy trường hợp Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án hành chính không phải mở phiên tòa là những trường hợp nào?

12/06/2020


Người kháng cáo vắng mặt có phải hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính?

Người kháng cáo vắng mặt có phải hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính?

Trong quá trình giải quyết vụ án hành chính theo thủ tục phúc thẩm, khi Tòa án triệu tập hợp lệ, người kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc kháng cáo, kháng nghị, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ phải có mặt. Vậy trường hợp người kháng cáo vắng mặt có phải hoãn phiên tòa phúc thẩm vụ...

12/06/2020


Người khởi kiện rút đơn khởi kiện trước hoặc tại phiên tòa phúc thẩm hành chính

Người khởi kiện rút đơn khởi kiện trước hoặc tại phiên tòa phúc thẩm hành chính

Tôi là người khởi kiện trong vụ án hành chính. Sau khi có bản án sơ thẩm, tôi không đồng ý và làm đơn kháng cáo để yêu cầu Tòa giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, tôi muốn rút đơn khởi kiện nhưng người bị kiện không đồng ý nên tòa không chấp nhận việc rút đơn khởi kiện của tôi....

12/06/2020


Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn có sự tham gia của Hội thẩm nhân dân không? Hãy cùng Luật Huy Thành tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

12/06/2020


Quyết định đưa vụ án hành chính ra giải quyết theo thủ tục rút gọn

Quyết định đưa vụ án hành chính ra giải quyết theo thủ tục rút gọn

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn. Vậy quyết định đưa vụ án hành chính ra giải quyết theo thủ tục rút gọn được gửi cho những đối tượng nào?

12/06/2020


Trình tự phát biểu khi tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính

Trình tự phát biểu khi tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính

Tại phiên tòa phúc thẩm, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự chỉ được tranh luận về những vấn đề thuộc phạm vi xét xử phúc thẩm và đã được hỏi tại phiên tòa phúc thẩm. Vậy trình tự phát biểu khi tranh luận tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào?

12/06/2020


Trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm hành chính

Trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm hành chính

Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án hành chính, thứ tự trình bày của đương sự, Kiểm sát viên được xác định như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi quy định của pháp luật về trình bày của đương sự, Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm hành chính?

12/06/2020


Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Trường hợp bản án, quyết định sơ thẩm vụ án hành chính của Tòa án theo thủ tục rút gọn bị kháng cáo, kháng nghị để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục rút gọn phúc thẩm thì thời hạn chuẩn bị xét xử được xác định như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi về thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án hành chính...

10/06/2020


Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị giám đốc thẩm khi có căn cứ theo quy định của pháp luật. Vậy, Luật sư cho tôi hỏi căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc vụ án hành chính là gì?

10/06/2020


Xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn

Thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết theo thủ tục rút gọn bị kháng cáo, kháng nghị được quy định như thế nào? Luật sư cho tôi hỏi về xét xử phúc thẩm vụ án hành chính theo thủ tục rút gọn?

10/06/2020


Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính

Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính

Tôi muốn làm đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính vì kết luận trong bản án không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Vậy đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm trong tố tụng hành chính có những nội dung gì?

10/06/2020


Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án hành chính được quy định như thế nào? Mời Quý khách hàng cùng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Huy Thành.

10/06/2020


bttop