BÀI VIẾT

Chuyên mục Bài viết bao gồm những bài viết pháp lý của Luật sư Nguyễn Văn Thành và đội ngũ Luật sư, chuyên viên của Công ty về các vấn đề và lĩnh vực khác nhau nhằm cung cấp tới Quý Khách hàng các kiến thức pháp luật chuyên sâu.

Tiêu chuẩn đánh giá thuốc được quy định như thế nào?

Tiêu chuẩn đánh giá thuốc được quy định như thế nào?

Khi đánh giá thuốc, bên mời thầu cần đặt ra một tiêu chuẩn nhất định nhưng phải đúng theo quy định pháp luật. Vậy luật sư cho tôi hỏi, tiêu chuẩn đánh giá thuốc được quy định như thế nào?

01/08/2020


Xây dựng hồ sơ mời thầu cần lưu ý những vấn đề gì?

Xây dựng hồ sơ mời thầu cần lưu ý những vấn đề gì?

Công ty tôi chuẩn bị xây dựng một dự án đầu tư, đang trong quá trình lập hồ sơ mời thầu. Vây luật sư cho tôi hỏi, xây dựng hồ sơ mời thầu cần lưu ý những vấn đề gì?

01/08/2020


Mất sổ bảo hiểm có được nhận tiền BHXH một lần không?

Mất sổ bảo hiểm có được nhận tiền BHXH một lần không?

Tôi nghỉ việc tại công ty được 2 năm và đã tham gia bảo hiểm hơn 5 năm. Nay tôi muốn làm hồ sơ hưởng bảo hiểm một lần nhưng lại bị mất sổ. Vậy luật sư cho tôi hỏi mất sổ bảo hiểm có được nhận tiền BHXH một lần không?

28/07/2020


Nguyên tắc mua bán công trình xây dựng

Nguyên tắc mua bán công trình xây dựng

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, nguyên tắc mua bán công trình xây dựng được đề cập như thế nào?

27/07/2020


Nội dung hợp đồng mua bán công trình xây dựng

Nội dung hợp đồng mua bán công trình xây dựng

Theo tôi được biết, hợp đồng mua bán nhà cần phải tuân thủ những điều kiện quy định trong các văn bản pháp luật, có nhiều nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng khác nhau, các nguyên tắc đó thể hiện rõ trong nội dung hợp đồng. Vậy luật sư cho tôi hỏi, nội dung hợp đồng mua bán công trình xây dựng được quy định như thế nào?

27/07/2020


Hợp đồng bán hàng tận cửa được hiểu là gì?

Hợp đồng bán hàng tận cửa được hiểu là gì?

Trong pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có rất nhiều loại hợp đồng bán hàng trong đó có hợp đồng bán hàng tận cửa. Vậy luật sư cho tôi hỏi, hợp đồng bán hàng tận cửa được hiểu là gì?

27/07/2020


Loại hợp đồng kinh doanh bất động sản phải công chứng

Loại hợp đồng kinh doanh bất động sản phải công chứng

Theo quy định về pháp luật hiện hành, loại hợp đồng kinh doanh bất động sản phải công chứng khi các bên có nhu cầu bao gồm những hành vi nào? Mong luật sư giải đáp.

26/07/2020


Các hành vi bị cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Các hành vi bị cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng gắn liền với ý tưởng về quyền người tiêu dùng và với sự thành lập của các tổ chức người tiêu dùng giúp người tiêu dùng lựa chọn tốt hơn trên thị trường và trợ giúp họ về các kiến nghị. Vậy luật sư cho tôi hỏi, các hành vi bị cấm trong bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được pháp luật quy định như thế nào?

25/07/2020


Quấy rối người tiêu dùng được hiểu như thế nào?

Quấy rối người tiêu dùng được hiểu như thế nào?

Khi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tôi biết được cụm từ "Quấy rối người tiêu dùng". Tuy nhiên chưa hiểu rõ được hành vi đó cụ thế như thế nào. Vậy luật sư cho tôi hỏi quấy rối người tiêu dùng được hiểu như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

25/07/2020


Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

Luật sư cho tôi hỏi, hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cần những giấy tờ gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

25/07/2020


Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng

Sau khi đã biết về điều kiện chào bán chứng khoán thì cần làm thủ tục để chào bán. Vậy luật sư cho tôi hỏi, hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng bao gồm những giấy tờ gì?

25/07/2020


Hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán

Hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán

Luật sư cho tôi hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chứng khoán được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

24/07/2020


Quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán

Quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán

Theo tìm hiểu, tôi được biết, chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Có thể nói đây là một thị trường tiềm năng, có thể đem đến phần lợi ích đáng kể cho các nhà đầu tư. Vậy luật sư cho tôi hỏi, quản lý nhà nước về thị trường chứng khoán được pháp...

24/07/2020


Nội dung đề xuất giãn tiến độ đầu tư

Nội dung đề xuất giãn tiến độ đầu tư

Luật sư cho tôi hỏi, theo pháp luật hiện hành, nội dung đề xuất giãn tiến độ đầu tư được quy định như thế nào?

15/07/2020


Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Chủ trương đầu tư của Quốc hội so với chủ trương đầu tư của chính phủ chắc chắn phải có những sự khác biệt nhất định. Vậy, luật sư cho tôi hỏi hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội được quy định như thế nào?

15/07/2020


Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Theo tôi được biết, hồ sơ dự án đầu tư bao gồm nhiều loại giấy tờ để chứng minh dự án đó có khả năng đi vào hoạt động hay không, Vậy luật sư cho tôi hỏi, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

15/07/2020


Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Việc chào bán chứng khoán ra công chúng là chào bán cho một số lượng lớn các nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc sử dụng các phương thức quảng cáo hoặc mời chào có tính chất rộng rãi ra công chúng khi chào bán. Vậy luật sư cho tôi hỏi, điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng được quy...

15/07/2020


Mệnh giá chứng khoán là gì?

Mệnh giá chứng khoán là gì?

Theo tôi được biết chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Vậy luật sư cho tôi hỏi, mệnh giá chứng khoán là gì?

15/07/2020


Thời gian hoạt động của dự án đầu tư

Thời gian hoạt động của dự án đầu tư

Theo tôi được biết, việc thực hiện một dự án đầu tư sẽ tốn một khoảng thời gian xác định. Vậy luật sư cho tôi hỏi, thời gian hoạt động của dự án đầu tư được quy định như thế nào?

06/07/2020


Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

Quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

Theo tôi được biết, đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn, hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh, hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam, đồng thời trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư đó. Vậy luật sư cho tôi hỏi quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài thuộc thẩm quyền của cơ quan nào?

06/07/2020


bttop