BÀI VIẾT

Chuyên mục Bài viết bao gồm những bài viết pháp lý của Luật sư Nguyễn Văn Thành và đội ngũ Luật sư, chuyên viên của Công ty về các vấn đề và lĩnh vực khác nhau nhằm cung cấp tới Quý Khách hàng các kiến thức pháp luật chuyên sâu.

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường có bắt buộc không?

Bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường có bắt buộc không?

Theo tôi được biết, hiện nay nhà nước khuyến khích các tổ chức cá nhân thực hiện tham gia bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường. Vậy luật sư cho tôi hỏi bảo hiểm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về môi trường có bắt buộc không?

05/06/2020


Trường hợp xét tuyển thẳng vào đại học

Trường hợp xét tuyển thẳng vào đại học

Con tôi đang học lớp 12, năm nay cháu chuận bị thi đại học. Năm nay do tình hình dịch bệnh nên việc học tập của học sinh ít nhiều bị ảnh hưởng. Vậy luật sư cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật trường hợp xét tuyển thẳng vào đại học là những trường hợp nào?

26/05/2020


Tiền phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Tiền phụ cấp thâm niên cho giáo viên

Tôi đang là giáo viên cấp hai tại một trường THCS trên địa bàn tỉnh. Tôi có công tác được ở trường là 10 năm. Hàng tháng tôi có nhận được mức lương bao gồm cả phụ cấp thâm niên. Tuy nhiên, tôi chưa năm rõ về quy định này, mong luật sư giải đáp giúp tôi về tiền phụ cấp thâm niên cho giáo viên?

26/05/2020


Đề án tuyển sinh đại học

Đề án tuyển sinh đại học

Theo tôi được biết, gần đến kỳ thi vào đại học các trường đại học thường ra một đề án tuyển sinh đại học. Vậy luật sư cho tôi hỏi đề án tuyển sinh đại học được quy định như thế nào?

25/05/2020


Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học

Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học

Tôi thường thấy, khi các em học sinh đi thi đại học thường hay được cộng thêm điểm, mà tôi không rõ điểm ấy là như thế nào. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học được quy định như thế nào?

25/05/2020


Quy định về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Quy định về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

Luật sư có thể giải đáp giúp tôi về quy định về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động hiện nay được thể hiện trong văn bản pháp luật như thế nào?

25/05/2020


Chậm đóng tiền điện có bị cắt điện không?

Chậm đóng tiền điện có bị cắt điện không?

Nhà tôi đang thanh toán tiền điện qua hình thức thành toán trực tiếp. Nay do có việc đột xuất, cả gia đình về quê một thời gian, nên bị chậm thanh toán tiền điện. Vậy luật sư cho tôi hỏi, chậm đóng tiền điện có bị cắt điện không?

25/05/2020


Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo

Khi mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, nhà nước có nhưng quy định pháp luật nhằm điều chỉnh, giảm tối đa được những biến thể tiêu cực của việc mang thai hộ. Vậy luật sư có thể giải đáo giúp tôi quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?

12/05/2020


Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý

Viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý

Luật sự cho tôi hỏi, theo quy định hiện nay viên chức được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý như thế nào?

12/05/2020


Viên chức không được phép làm những việc gì?

Viên chức không được phép làm những việc gì?

Theo tôi được biết, viên chức là những người làm việc trong cơ quan nhà nước hoặc tổ chức phi chính phủ, tổ chức tư nhân được tuyển dụng, bổ nhiệm vào một ngạch hoặc được giao giữ một nhiệm vụ thường xuyên trong đơn vị sự nghiệp của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, được hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các nguồn thu từ đơn vị sự nghiệp theo quy đinh....

12/05/2020


Cạnh tranh không lành mạnh được hiểu như thế nào?

Cạnh tranh không lành mạnh được hiểu như thế nào?

Hiện nay, pháp luật cạnh tranh có quy định rất rõ về những hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Vậy mong luật sư giải đáp giúp tôi về cạnh tranh không lành mạnh được hiểu như thế nào?

09/05/2020


Ủy ban cạnh tranh quốc gia

Ủy ban cạnh tranh quốc gia

Theo tôi được biết hầu hết các vấn đề về cạnh tranh đều được tổ chức thực hiện bởi cơ quan có tên là Ủy ban cạnh tranh quốc gia. Tôi vẫn chưa nắm rõ được cơ cấu, nhiệm vụ, tổ chức, quyền hạn của cơ quan đấy. Mong luật sư giải đáp giúp tôi.

09/05/2020


Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Theo tôi được biết, thành viên Ủy ban cạnh tranh quốc gia bao gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch và các thành viên. Vậy luật sư cho tôi hỏi, những thành viên này thì sẽ có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

09/05/2020


Biện pháp kiểm soát doanh nghiệp độc quyền

Biện pháp kiểm soát doanh nghiệp độc quyền

Nếu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền thì nhà nước kiểm soát như thế nào. Luật sư giải đáp giúp tôi về các biện pháp kiểm soát doanh nghiệp độc quyền?

04/05/2020


Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Việc hoạt động cũng như phát triển nhiều tổ chức khoa học - công nghệ là cần thiết trong thời đại phát triển hiện nay. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi về các hành vi bị cấm trong lĩnh vực khoa học và công nghệ quy định theo pháp luật hiện nay?

04/05/2020


Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học công nghệ

Kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học công nghệ

Luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện nay quy định như thế nào về kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển khoa học công nghệ?

04/05/2020


Kết cấu hạ tầng hải cảng gồm những gì?

Kết cấu hạ tầng hải cảng gồm những gì?

Tôi đang tìm hiểu các vấn đề liên quan đến hàng hải ở Việt Nam. Vậy luật sư cho tôi hỏi, hiện nay theo quy định của pháp luật, kết cấu hạ tầng hải cảng gồm những gì?

04/05/2020


Sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước

Sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước

Khi đã xây dựng một hệ thống dự liệu số để dễ dàng quản lý thì quy định về nguyên tắc cũng như cách thức sử dụng cũng rất quan trọng. Vậy luật sư có thể giải đáp giúp tôi sử dụng dữ liệu mở của cơ quan nhà nước được quy định như thế nào?

25/04/2020


Việc kiểm tra, đánh giá duy trì dữ liệu

Việc kiểm tra, đánh giá duy trì dữ liệu

Việc quản lý dữ liệu số yêu cầu cần có sự kiểm tra thường xuyên, tránh tạo ra lỗ hổng cho tin tặc xâm phạm. Vạy luật sư có thể giải đáp giúp tôi việc kiểm tra, đánh giá duy trì dữ liệu được pháp luật hiện nay quy định như thế nào?

25/04/2020


Cổng dữ liệu quốc gia

Cổng dữ liệu quốc gia

Ngày nay, công nghệ đang ngày một phát triển, song hành với đó là những tiến bộ liên quan đến việc sửa đổi, làm mới hệ thống quản lý nhà nước ở các cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Từ yêu cầu thực tiễn như vậy, việc Chính phủ tiến đến xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia là thực sự cần thiết. Vậy luật sư cho tôi hỏi cổng dữ liệu quốc gia được pháp luật...

25/04/2020


bttop