HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

Chế độ lương của lực lượng công an nhân dân

Chế độ lương của lực lượng công an nhân dân

Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học ngành Công an nhân dân  và được bố trí vị trí công việc theo yêu cầu. Vậy luật sư cho tôi hỏi, chế độ lương của lực lượng công an nhân dân được quy định như thế nào? Và mức lương khởi điểm cụ thể là bao nhiêu?

22/09/2020


Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức danh của sĩ quan

Cấp bậc hàm cao nhất đối với chức danh của sĩ quan

Theo tôi được biết, mỗi chức danh của sĩ quan Công an nhân sẽ có một giới hạn về cấp bậc hàm cao nhất mà khi ở chức danh đó thì không được vượt qua cấp bậc hàm như vậy. Vậy, luật sư cho tôi hỏi, cấp bậc hàm cao nhất đối với chức danh của sĩ quan quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

22/09/2020


Thăng cấp bậc hàm trước thời hạn, vượt bậc trong Công an nhân dân

Thăng cấp bậc hàm trước thời hạn, vượt bậc trong Công an nhân dân

Như tìm hiểu, nếu theo đúng trình tự, thời gian được xét thăng cấp bậc hàm thì khoảng thời gian phấn đấu là rất dài. Vậy luật sư cho tôi hỏi, có quy định nào về thăng cấp bậc hàm trước thời hạn, vượt bậc trong Công an nhân dân không? Cụ thể như thế nào?

22/09/2020


Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm

Thời hạn xét thăng cấp bậc hàm

Hiện tại tôi vừa mới tốt nghiệp trường Công an nhân dân được phong cấp bậc hàm thiếu úy. Tôi đang định hướng phấn đấu để xét thăng cấp bậc hàm lên cấp bậc đại tá. Vậy luật sư cho tôi hỏi, thời hạn xét thăng cấp bậc hàm được quy định như thế nào và nếu thăng cấp bậc hàm từ thiếu úy lên đại tá thì phải trong vòng bao nhiêu năm?

22/09/2020


Điều kiện được thăng cấp bậc hàm trong Công an nhân dân

Điều kiện được thăng cấp bậc hàm trong Công an nhân dân

Theo tôi được biết, nếu sinh viên tốt nghiệp trường Công an nhân dân được phong cấp bậc hàm là thiếu ủy, nếu tố nghiệp xuất sắc được phong cấp bậc hàm cao hơn 1 bậc là trung úy. Vậy luật sư cho tôi hỏi điều kiện được thăng cấp bậc hàm trong Công an nhân dân được quy định như thế nào theo pháp luật?

22/09/2020


Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân

Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân

Công an nhân dân được phân bổ, sắp xếp các vị trí việc làm cho phù hợp với công việc, nhu cầu bảo vệ của người dân, đáp ứng điều kiện của nhà nước và quốc phòng. Vậy, luật sư cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về hệ thống tổ chức của Công an nhân dân?

22/09/2020


Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân

Nhiệm vụ, quyền hạn của Công an nhân dân

Công an nhân dân được coi là lực lượng nòng cốt, kèm theo quyền hạn sẽ đi kèm với trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, nhiệm vụ quyền hạn của công an nhân dân được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?

22/09/2020


Trình tự tuyển chọn vào Công an nhân dân

Trình tự tuyển chọn vào Công an nhân dân

Gia đình tôi muốn định hướng con theo ngành Công an nhân dân, đang tham khảo thủ tục để tham gia vào Công an nhân dân. Luật sư cho thể giải đáp giúp tôi, trình tự tuyển chọn vào Công an nhân dân được pháp luật hiện hành quy định như thế nào?  

22/09/2020


Hồ sơ tuyển chọn Công an nhân dân

Hồ sơ tuyển chọn Công an nhân dân

Tôi có mong muốn được tham gia vào hàng ngũ Công an nhân dân. Tôi thắc mắc không biết hồ sơ giấy tờ cần những gì. Vậy, luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ tuyển chọn Công an nhân dân được điều chỉnh như thế nào?

21/09/2020


Tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an nhân dân

Tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an nhân dân

Con tôi vừa tốt nghiệp cấp 3, gia đình đang có ý hướng cháu theo bên Công an nhân dân. Vậy luật sư cho tôi hỏi, tiêu chuẩn tuyển chọn vào Công an nhân dân quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành?

21/09/2020


Đối tượng tuyển chọn vào Công an nhân dân

Đối tượng tuyển chọn vào Công an nhân dân

Theo tôi được biết, công an nhân dân là lực lượng đơn vị vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước Việt Nam, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Như vậy, để được xứng danh vào hàng ngũ đấy, cần có những điều kiện nhất định. Vậy luật sư cho tôi hỏi, đối tượng tuyển chọn vào Công an nhân dân được...

21/09/2020


Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Theo tôi được biết, khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải thực hiện nhiều trình tự, thủ tục khác nhau. Vậy luật sư cho tôi hỏi, thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được pháp luật quy định như thế nào?

17/09/2020


Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được điều chỉnh như thế nào?

17/09/2020


Lập dự án đầu tư xây dựng

Lập dự án đầu tư xây dựng

Theo tôi đươc biết, lập dự án đầu tư xây dựng gồm việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (nếu có), báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dưng và thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị đầu tư xây dựng. Vậy luật sư cho tôi hỏi pháp luật hiện hành quy định như thế nào về lập dự...

17/09/2020


Trách nhiệm tống đạt văn bản giấy tờ của Tòa án

Trách nhiệm tống đạt văn bản giấy tờ của Tòa án

Theo tôi được biết, trong quá trình giải quyết vụ án hành chính, khi có phát sinh bất kỳ văn bản, tài liệu nào, Tò án phải có trách nhiệm chuyển giao cho người có liên quan. Vậy luật sư cho tôi hỏi, hiện nay pháp luật tố tụng hành chính quy định như thế nào về trách nhiệm tống đạt văn bản giấy tờ của Tòa án?

17/09/2020


Xử lý vi phạm quy định về hồ chứa

Xử lý vi phạm quy định về hồ chứa

Theo tôi được biết, hồ chứa, đập dâng là nguồn nước dự trữ cho cuộc sống sinh hoạt của người dân cũng như phục vụ nhu cầu của một khu vực địa lý nhất định. Vậy luật sư cho tôi hỏi, xử lý vi phạm quy định về hồ chứa được pháp luật điều chỉnh như thế nào?

17/09/2020


Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước sẽ bị xử lý như thế nào?

17/09/2020


Không đủ năng lực lập đề án đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước bị xử phạt như thế nào?

Không đủ năng lực lập đề án đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước bị xử phạt như thế nào?

Theo tôi được biết, khi thực hiện các thủ tục về lập đề án liên quan đến tài nguyên nước, cần đạt đủ năng lực theo pháp luật quy định. Vậy luật sư cho tôi hỏi, không đủ năng lực lập đề án đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước bị xử phạt như thế nào?

17/09/2020


Biện pháp bảo vệ thông tin riêng tư cho trẻ em trong môi trường mạng

Biện pháp bảo vệ thông tin riêng tư cho trẻ em trong môi trường mạng

Hiện nay đất nước đang trong giai đoạn phát triển công nghệ số, nên việc thông tin phát tán trên môi trường mạng ngày càng quan trọng. Vậy luật sư cho tôi hỏi, biện pháp bảo vệ thông tin riêng tư cho trẻ em trong môi trường mạng được pháp luật quy định như thế nào?

15/09/2020


Hành vi bị nghiêm cấm trong Luật trẻ em

Hành vi bị nghiêm cấm trong Luật trẻ em

Trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước nhưng cũng do sự phát triển chưa toàn diện về các thể chất cũng nhưt tinh thần mà đây cũng là đối tượng cần được pháp luật bảo vệ một cách tối đa. Vậy luật sư cho tôi hỏi hành vi bị nghiêm cấm trong Luật trẻ em được quy định như thế nào?

15/09/2020


bttop