HỎI ĐÁP

Chuyên mục hỏi đáp tình huống pháp luật là một trong những nội dung chủ đạo của Luật Huy Thành. Tại đây, rất nhiều các câu hỏi pháp lý của Quý Khách hàng đã được Luật Huy Thành giải đáp một cách tốt nhất.

Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

Câu hỏi: Tổ chức, cá nhân muốn xin cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản phải chuẩn bị hồ sơ. Vậy Luật sư cho tôi hỏi hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản bao gồm những tài liệu gì?

18/03/2019


Chấm dứt hiệu lực Giấy phép thăm dò khoáng sản

Chấm dứt hiệu lực Giấy phép thăm dò khoáng sản

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, Giấy phép thăm dò khoáng sản chấm dứt hiệu lực trong trường hợp nào?

18/03/2019


Các trường hợp thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản

Các trường hợp thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản

Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, các trường hợp thu hồi Giấy phép thăm dò khoáng sản đó là những trường hợp nào?

18/03/2019


Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản

Câu hỏi: Tôi muốn chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản thì cần đáp ứng những điều kiện gì? Pháp luật quy định như thế nào để vấn đề này, mong được Luật sư tư vấn. Tôi xin chân thành cảm ơn.

18/03/2019


Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được 10 năm, tôi vừa nghỉ việc được một tháng giờ muốn rút bảo hiểm xã hôi một lần được không? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

15/03/2019


Trách nhiệm quản lý khoáng sản độc hại

Trách nhiệm quản lý khoáng sản độc hại

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan nào có trách nhiệm quản lý khoáng sản độc hại?

06/03/2019


Trình tự thu hồi tự nguyện thực phẩm không bảo đảm an toàn

Trình tự thu hồi tự nguyện thực phẩm không bảo đảm an toàn

Câu hỏi: Luật sư tư vấn giúp tôi trình tự thu hồi tự nguyện thực phẩm không bảo đảm an toàn được thực hiện như thế nào?

02/03/2019


Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi muốn được tư vấn một vấn đề: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp nào?

02/03/2019


Hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định hiện nay thì Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có hiệu lực như thế nào?

02/03/2019


Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Luật sư cho tôi hỏi: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm?

02/03/2019


Nghỉ Tết Âm lịch năm 2019 có được hưởng lương không?

Nghỉ Tết Âm lịch năm 2019 có được hưởng lương không?

Câu hỏi: Tôi làm việc tại Công ty X theo Hợp đồng có thời hạn 01 năm. Vừa qua, Công ty có lịch cho người lao động nghỉ Tết âm lịch 8 ngày. Tôi muốn hỏi khi nghỉ Tết thì người lao động có được hưởng lương những ngày nghỉ Tết không?

01/03/2019


Thủ tục công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam

Thủ tục công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi thủ tục công nhận lần đầu phân bón lưu hành tại Việt Nam được thực hiện như thế nào?

01/03/2019


Phân bón bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Phân bón bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi phân bón bị hủy bỏ Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam trong trường hợp nào?

01/03/2019


Phân bón không được công nhận lưu hành tại Việt Nam

Phân bón không được công nhận lưu hành tại Việt Nam

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, hiện nay phân bón không được công nhận lưu hành tại Việt Nam bao gồm những loại nào?

01/03/2019


Hình thức công nhận phân bón lưu hành

Hình thức công nhận phân bón lưu hành

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành thì hình thức công nhận phân bón lưu hành bao gồm những gì?

01/03/2019


Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống

Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm tươi sống được quy định như thế nào?

01/03/2019


Phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi việc kiểm tra về an toàn thực phẩm nhập khẩu được thực hiện theo các phương thức nào?

01/03/2019


Yêu cầu đối với sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm nhập khẩu

Yêu cầu đối với sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm nhập khẩu

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật thì yêu cầu đối với sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm nhập khẩu bao gồm những gì?

28/02/2019


Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Các trường hợp được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi: Trường hợp nào được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu?

28/02/2019


Trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Câu hỏi: Luật sư cho tôi hỏi: Trường hợp nào không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định?

28/02/2019


bttop