BIỂU MẪU DOANH NGHIỆP

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Doanh nghiệp được Luật Huy Thành cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Tôi dự định thành lập một công ty cho thuê lại lao động nhưng chưa biết thời hạn của giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là bao lâu? Mong Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề này.

21/04/2022


Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp danh theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

13/02/2019


Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với công ty cổ phần theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

13/02/2019


Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

13/02/2019


Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

13/02/2019


Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

13/02/2019


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN

Khi một người lao động ký kết Hợp đồng cá nhân với người sử dụng lao động nước ngoài thì cần tiến hành thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hợp đồng cá nhân phải phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật của nước mà người lao động đến làm việc. Dưới đây là mẫu đơn đăng ký Hợp đồng cá nhân để Quý...

24/05/2018


MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG NHẬN LAO ĐỘNG THỰC TẬP

Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới chín mươi ngày đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Dưới đây là mẫu đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập để Quý Khách hàng tham khảo:

24/05/2018


MẪU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

MẪU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Khi lập Hợp đồng cung ứng lao động, doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là mẫu đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động:

23/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Trong quá trình hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp có thể phải xin cấp đổi Giấy phép hoạt động. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

23/05/2018


MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NLĐ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NLĐ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

Khi một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần phải có Giấy phép hoạt động do Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Dưới đây là mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài:

23/05/2018


MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

MẪU HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

Hợp đồng cung ứng lao động là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp của Việt Nam với bên nước ngoài về điều kiện, nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và tiếp nhận người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. 

23/05/2018


MẪU ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN MỚI NHẤT

MẪU ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu đơn tuyên bố phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.          

21/05/2018


MẪU GIẤY ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC MỚI NHẤT

MẪU GIẤY ỦY QUYỀN GIÁM ĐỐC MỚI NHẤT

Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

21/05/2018


MẪU ĐƠN YÊU CẦU PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CHỦ NỢ

MẪU ĐƠN YÊU CẦU PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO CHỦ NỢ

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


MẪU ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

MẪU ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

Dưới đây là mẫu đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

18/05/2018


bttop