MẪU ĐƠN YÊU CẦU TUYÊN BỐ PHÁ SẢN MỚI NHẤT

21/05/2018

Dưới đây là mẫu đơn tuyên bố phá sản do Luật Huy Thành cung cấp để bạn tham khảo. Những mẫu đơn liên quan đến lĩnh vực Doanh nghiệp Tổng đài tư vấn luật miễn phí của chúng tôi luôn cập nhật để Quý khách dễ dàng theo dõi..... chi tiết xin liên hệ đến tổng đài tư vấn luật miễn phí 19006179.

 

       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                               Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                   

 

       ................., ngày ...... tháng ...... năm 20….

  

ĐƠN YÊU CẦU MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN

( Đối với doanh nghiệp)


Kính gửi: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội

Tên của doanh nghiệp: …………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
Công ty …...........đề nghị quý Tòa xem xét để Công ty chúng tôi được mở thủ tục phá sản với những nội dung như sau:
-  Công ty………........... được thành lập và đi vào hoạt động  từ ngày …………..đến nay. Sau khi đi vào hoạt động một thời gian, để mở rộng kinh doanh Công ty ……........... có chủ động huy động vốn từ các công ty khác. Do nhưng năm gần đây hoàn cảnh kinh tế biến động, mức doanh thu và lợi nhuận hàng năm của Công ty ngày càng đi xuống, mặc dù Công ty đã có rất nhiều các biện pháp để cải thiện tình trạng khó khăn nhưng khó khăn lại càng thêm khó khăn và không có biện pháp nào khắc phục được tình trạng được chính vì vậy Công ty………......... không có đủ khả năng trả các khoản nợ đến hạn khi có yêu cầu của các chủ nợ. Cụ thể các chủ nợ đến hạn của của doanh nghiệp chúng tôi như sau (có danh sách kèm theo)
-   Vì vậy Công ty ………....... Căn cứ vào Luật Phá sản năm 2014 kính đề nghị Tòa án Nhân dân ……………….tiến hành mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật khi Công ty……............. không trả được các khoản nợ đến hạn khi có yêu cầu của các chủ nợ.

Những giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản gồm:

- Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
- Báo tài chính năm
- Báo cáo về các biện pháp mà doanh nghiệp, đã thực hiện nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng mất khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn;
- Bảng kê chi tiết tài sản của doanh nghiệp và địa điểm nơi có tài sản nhìn thấy được;
- Danh sách các chủ nợ (đến hạn) của doanh nghiệp;
- Danh sách những người mắc nợ của doanh nghiệp;
- Danh sách ghi rõ họ,tên, địa chỉ của các thành viên Công ty

………
 

                                          Người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

 

Trên đây là các nội dung tư vấn về mẫu đơn yêu cầu tuyên bố phá sản  để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn hoặc hỗ trợ pháp lý, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc qua mobile để yêu cầu dịch vụ của Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội: 0909 763 190.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY

bttop