ĐÒI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT BỊ CHIẾM ĐOẠT (BÁC PHẠM ĐỨC HÒA - ỨNG HÒA)

16/01/2018

Cảm ơn Công ty Luật Huy Thành và Luật sư Nguyễn Văn Thành rất nhiều. Cũng may là Luật sư tham gia vào vụ việc kịp thợi, quyết quyết nên tôi đã không bị xử lý oan.

Tôi khẳng định mọi hành động của Luật sư Nguyễn Văn Thành trong vụ việc của tôi đều rất hợp lý, hiệu quả; qua đó thể hiện năng lực và kỹ năng rất tốt của Luật sư.

Một lần nữa xin cảm ơn Luật Huy Thành.

bttop