Tranh chấp góp vốn dự án (Anh Nguyễn Thanh Phúc - Cục Cảnh sát Môi trường).

16/01/2018

Luật sư Nguyễn Văn Thành và các Cộng sự đã hỗ trợ pháp lý cho tôi rất thành công trong một vụ việc tranh chấp dân sự tại Tòa án nhân dân quận Hà Đông. Cách thức giải quyết rất hợp lý và đảm bảo tính trung thực, khách quan.

Tôi đánh giá rất cao năng lực chuyên môn và kỹ năng hành nghề của Luật sư Nguyễn Văn Thành, cũng như các Luật sư tại Luật Huy Thành.

Cảm ơn Luật Huy Thành rất nhiều.

bttop