SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ theo quy định pháp luật để Quý khách hàng tham khảo.

23/11/2019


Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

23/11/2019


Nội dung văn bản ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

Nội dung văn bản ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp

Theo quy định pháp luật, nội dung văn bản ủy quyền đại diện tiến hành các thủ tục đăng ký sở hữu công nghiệp bao gồm những gì?

23/11/2019


Xử lý ý kiến của người thứ ba trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ

Xử lý ý kiến của người thứ ba trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ

Việc xử lý ý kiến của người thứ ba trước khi ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

23/11/2019


Phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp

Phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp

Theo pháp luật hiện hành, phí, lệ phí đăng ký sở hữu công nghiệp được quy định như thế nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

23/11/2019


Nguyên tắc trả nhuận bút, thù lao

Nguyên tắc trả nhuận bút, thù lao

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về các nguyên tắc trả nhuận bút, thù lao theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

23/11/2019


Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu đăng ký sở hữu trí tuệ

Hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu đăng ký sở hữu trí tuệ

Tôi đang dự định đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm của công ty. Tuy nhiên, tôi không biết là nhãn hiệu của sản phẩm nãy đã trùng với nhãn hiệu nào khác chưa. Mong luật sư đưa ra hướng dẫn tra cứu nhãn hiệu đăng ký sở hữu trí tuệ cho tôi?

20/11/2019


Sao chép tài liệu ở thư viện để học có xâm phạm quyền tác giả không?

Sao chép tài liệu ở thư viện để học có xâm phạm quyền tác giả không?

Tôi đang là sinh viên tại một trường Đại học.  Hiện tại, tôi có nhu cầu sao chép tài liệu trong Thư viện của trường để học tập. Nhờ Luật sư tư vấn giúp hành vi sao chép tài liệu ở thư viện để học có xâm phạm quyền tác giả không?

20/11/2019


Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý

Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/10/2019


Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/10/2019


Khả năng phân biệt của tên thương mại

Khả năng phân biệt của tên thương mại

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về khả năng phân biệt của tên thương mại theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/10/2019


Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng

Theo quy định pháp luật hiện hành tiêu chí đánh giá nhãn hiệu nổi tiếng bao gồm những tiêu chí nào? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/10/2019


Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Khả năng phân biệt của nhãn hiệu

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về khả năng phân biệt của nhãn hiệu theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/10/2019


Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu

Dấu hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa nhãn hiệu được quy định như thế nào theo pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/10/2019


Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/10/2019


Tính mới thương mại của thiết kế bố trí

Tính mới thương mại của thiết kế bố trí

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tính mới thương mại của thiết kế bố trí theo quy định pháp luật để các Quý khách hàng tham khảo.

11/10/2019


Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

Tính nguyên gốc của thiết kế bố trí

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tính nguyên gốc của thiết kế bố trí theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/10/2019


Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Tính mới của kiểu dáng công nghiệp

Dưới đây là tư vấn của Luật Huy Thành về tính mới của kiểu dáng công nghiệp theo quy định pháp luật hiện hành để các Quý khách hàng tham khảo.

11/10/2019


Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định pháp luật hiện hành, đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp bao gồm những đối tượng nào?

11/10/2019


Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ

Điều kiện chung đối với kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ bao gồm những gì theo quy định pháp luật hiện hành? Mời các Quý khách hàng tham khảo bài viết dưới đây.

11/10/2019


bttop