SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu

Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu

Quyền tác giả đối với tác phẩm sân khấu được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí

Quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí

Quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

Quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác

Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác là gì? Quyền tác giả đối với bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác được pháp luật quy định như thế nào?

29/01/2019


Thế nào là tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác?

Thế nào là tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác?

Tác phẩm thể hiện dưới dạng ký tự khác được pháp luật quy định như thế nào?

28/01/2019


Trường hợp không được công nhận là đồng tác giả?

Trường hợp không được công nhận là đồng tác giả?

Anh A viết tiểu thuyết về Thần thoại Hy Lạp, tôi có cung cấp cho anh A một số tài liệu, hình ảnh liên quan đến chủ đề này. Vậy sau khi A hoàn thiện tác phẩm, tôi có được coi là đồng tác giả với A không?

28/01/2019


Thế nào là đồng tác giả?

Thế nào là đồng tác giả?

Tác giả là ai? Thế nào là đồng tác giả? Đồng tác giả được pháp luật quy định như thế nào?

28/01/2019


Trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Trách nhiệm và nội dung quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

28/01/2019


Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan

Chính sách của Nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

28/01/2019


QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT GHI ÂM, GHI HÌNH

QUYỀN CỦA NHÀ SẢN XUẤT GHI ÂM, GHI HÌNH

Nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quyền gì?

13/04/2018


CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

Có những loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả?

13/04/2018


SỬ DỤNG TÁC PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ BIỂU DIỄN TỪ THIỆN CÓ PHẢI XIN PHÉP, TRẢ TIỀN CHO TÁC GIẢ KHÔNG?

SỬ DỤNG TÁC PHẨM CỦA NGƯỜI KHÁC ĐỂ BIỂU DIỄN TỪ THIỆN CÓ PHẢI XIN PHÉP, TRẢ TIỀN CHO TÁC GIẢ KHÔNG?

Tôi muốn biểu diễn ca khúc mới của tác giả ABC tại buổi sinh hoạt văn hóa không thu tiền. Vậy, sử dụng tác phẩm của người khác trong buổi sinh hoạt văn hóa có phải xin phép, trả tiền cho tác giả không?

13/04/2018


THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH LÀ BAO LÂU?

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐIỆN ẢNH LÀ  BAO LÂU?

Tôi vừa sáng tác được một tác phẩm điện ảnh. Vậy, thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh của tôi trong bao lâu?

13/04/2018


SỬ DỤNG TÁC PHẨM ĐÃ CÔNG BỐ KHÔNG PHẢI XIN, NHƯNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO CHO TÁC GIẢ

SỬ DỤNG TÁC PHẨM ĐÃ CÔNG BỐ KHÔNG PHẢI XIN, NHƯNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO CHO TÁC GIẢ

Anh A vừa phát minh một công cụ hỗ trợ cho việc làm nông nghiệp của người dân. Đài VTV muốn sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả  không?

13/04/2018


LÀM TÁC PHẨM PHÁI SINH CÓ PHẢI LÀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ KHÔNG?

LÀM TÁC PHẨM PHÁI SINH CÓ PHẢI LÀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ KHÔNG?

Tôi làm tác phẩm phái sinh mà chưa được sự đồng ý của tác giả. Vậy, hành vi này có bị coi là hành vi xâm phạm quyền tác giả không?

13/04/2018


THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐỒNG TÁC GIẢ

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐỒNG TÁC GIẢ

Tôi và hai người bạn nữa cùng nhau sáng tác một cuốn tiểu thuyết đã công bố được một tuần. Vây, đối với tác phẩm đồng tác giả có thời hạn bảo hộ quyền tác giả  bao lâu?

12/04/2018


THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ?

THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN ?

Thời hạn bảo hộ quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

12/04/2018


TRƯỜNG HỢP NÀO SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN KHÔNG PHẢI XIN PHÉP NHƯNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO?

TRƯỜNG HỢP NÀO SỬ DỤNG QUYỀN LIÊN QUAN KHÔNG PHẢI XIN PHÉP NHƯNG PHẢI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO?

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao?

12/04/2018


TÁC GIẢ CÓ NHỮNG QUYỀN TÀI SẢN NÀO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM?

TÁC GIẢ CÓ NHỮNG QUYỀN TÀI SẢN NÀO ĐỐI VỚI TÁC PHẨM?

Quyền tài sản đối với tác phẩm bao gồm những quyền gì?

12/04/2018


QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, SƯU TẬP DỮ LIỆU

QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH, SƯU TẬP DỮ LIỆU

Các chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu được bảo hộ quyền tác giả như thế nào?

12/04/2018


bttop