SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Dịch vụ pháp lý về Sở hữu trí tuệ là một trong những lĩnh vực thế mạnh của Luật Huy Thành. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, chuyên sâu sẽ hỗ trợ tốt nhất cho Quý Khách hàng trong quá trình đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của mình.

Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan

Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan

Bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả, bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Thời hạn cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Hồ sơ cấp, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được pháp luật quy định như thế nào?

19/02/2019


Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

Thủ tục đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định pháp luật.

18/02/2019


Sử dụng chương trình phát sóng

Sử dụng chương trình phát sóng

Khi sử dụng các tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình để sản xuất chương trình phát sóng, tổ chức phát sóng phải thực hiện nghĩa vụ với chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định pháp luật.

18/02/2019


Sử dụng bản ghi âm, ghi hình

Sử dụng bản ghi âm, ghi hình

Mục đích của việc sử dụng bản ghi âm, ghi hình được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Bản sao tạm thời là gì?

Bản sao tạm thời là gì?

Bản sao tạm thời được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Điều kiện trích dẫn hợp lý cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng

Điều kiện trích dẫn hợp lý cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng

Điều kiện trích dẫn hợp lý cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Quyền của người biểu diễn

Quyền của người biểu diễn

Quyền của người biểu diễn được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng

Sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng

Sử dụng tác phẩm thuộc về công chúng được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Sử dụng tác phẩm thuộc về Nhà nước

Sử dụng tác phẩm thuộc về Nhà nước

Sử dụng tác phẩm thuộc về Nhà nước được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Thực hiện chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh

Thực hiện chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh

Chuyển nhượng quyền đối với tác phẩm khuyết danh được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo được pháp luật quy định như thế nào?

18/02/2019


Điều kiện trích dẫn hợp lý tác phẩm

Điều kiện trích dẫn hợp lý tác phẩm

Điều kiện để trích dẫn hợp lý tác phẩm mà không làm sai ý tác giả để bình luận hoặc minh họa trong tác phẩm của mình?

18/02/2019


Thế nào là sao chép tác phẩm để lưu trữ?

Thế nào là sao chép tác phẩm để lưu trữ?

Thế nào là sao chép tác phẩm để lưu trữ? Sao chép tác phẩm để lưu trữ trong thư viện với mục đích nghiên cứu được pháp luật quy định như thế nào?

12/02/2019


Thế nào là tự sao chép tác phẩm?

Thế nào là tự sao chép tác phẩm?

Thế nào là tự sao chép tác phẩm? Tự sao chép tác phẩm được pháp luật quy định như thế nào?

12/02/2019


Quyền tài sản đối với tác phẩm

Quyền tài sản đối với tác phẩm

Quyền tài sản đối với tác phẩm được pháp luật quy định như thế nào?

12/02/2019


bttop