Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo

18/02/2019

Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo được pháp luật quy định như thế nào?

Chào bạn, về vấn đề tác phẩm di cảo có thời hạn bảo hộ quyền tác giả là bao lâu, Tổng đài tư vấn luật miễn phí của Luật Huy Thành xin tư vấn cho bạn như sau:

(Ảnh minh họa: Tác phẩm di cảo có thời hạn bảo hộ quyền tác giả là bao lâu)

Tác phẩm di cảo là gì?“ Tác phẩm di cảo là tác phẩm được công bố lần đầu sau khi tác giả đã chết”. Như vậy, có thể hiểu tác phẩm di cảo là tác phẩm thuộc bất kỳ loại hình nào hay lĩnh vực khoa học, văn học, nghệ thuật; tuy nhiên, khác với những tác phẩm còn lại có thể được công bố ngay sau khi tác giả hoàn thành quá trình sáng tác, tác phẩm di cảo chỉ được biết đến khi tác giả qua đời thông qua việc một chủ thể khác công bố.

Điều 24. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm di cảo. Nghị định 22/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và sửa đổi bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.         

“Thời hạn bảo hộ quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm di cảo là năm mươi năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.”

Trên đây là các nội dung tư vấn tác phẩm di cảo có thời hạn bảo hộ quyền tác giả là bao lâu? để bạn tham khảo. Các vấn đề khác cần tham vấn, đề nghị Quý Khách hàng liên hệ với Luật Huy Thành qua Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 19006179 hoặc yêu cầu dịch vụ hỗ trợ pháp lý gọi 19006179 gặp Luật sư Nguyễn Văn Thành - Luật sư Giỏi tại Hà Nội.

Bạn tham khảo bài viết liên quan TẠI ĐÂY.

bttop